Aktuality

reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 4 / 2016

Záněty zevního genitálu u dětí - balanitida, epididymitida, orchitida

Současný pohled na retinopatii předčasně narozených dětí

Skryté vady patra jako příčina velofaryngeální insuficience

Nejčastější projevy poruchy metabolizmu vápníku v dětské endokrinologii

Možnosti ovlivnění bolestivosti při podávání intramuskulárního benzathin penicilinu G

Svrab u dětí

Auxologické parametry aneb jak správně měřit a vážit

Příspěvek k problematice pravidelného očkování nedonošených dětí v České republice
Lázně Luhačovice, a.s. přijmou do svých Dětských léčeben PEDIATRA

Hledáme: samostatně pracujícího lékaře s atestací v oborech: pediatrie, nebo alergologie, pneumologie, RFM, spolehlivost, samostatnost, týmová práce a klientský přístup, uživatelská znalost práce na PC, základní znalost jednoho světového jazyka vítána – RJ, AJ.
Více informací ZDE.
Duševní zdraví mládeže; Brno; 11.-12.11.2016

Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!Z posledního čísla

Opakované infekce močových cest jako důsledek syndromu kaudální regrese

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Ludmila Zatloukalová, MUDr.Lucie Stašková, MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr.Kamila Michálková

Syndrom kaudální regrese (CRS) je vzácné onemocnění distálních páteřních segmentů postihující vývoj míchy s doprovodnými důsledky. Prezentujeme tříměsíční pacientku, která byla přeložena do naší nemocnice k vyšetření pro opakované infekce močových cest. Cystouretrografie prokázala neurogenní močový měchýř a oboustranný vezikoureterální reflux s levostranným megaureterem. Při vyšetření byla pacientka bez další neurologické symptomatologie. Vyšetření pomocí magnetické rezonance prokázalo dysgenezi kosti křížové.

Poruchy autistického spektra – 1. díl

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., Mgr. Markéta Mohaplová

První část přehledového článku o poruchách autistického spektra zmiňuje v úvodu nové úkoly, které jsou postaveny před lékaře a psychology podílející se na diagnostickém a léčebném procesu dětí s těmito poruchami. Informuje o nárůstu prevalence a podává možná vysvětlení pro tento epidemiologický trend. Shrnuje aktuální informace o etiopatogenezi poruch autistického spektra a výsledcích neurozobrazovacích studií. Souvislost mezi výskytem poruch autistického spektra a očkováním uvádí jako neprokázanou. Popisuje podrobně klinický obraz dětského a atypického autismu a Aspergerova syndromu.

Využitie krému Imunoglukan P4H® v doplnkovej liečbe atopického ekzému

doc.MUDr.Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, Mgr.Andrea Vrtíková, 2

nemocnica Martin 2Pleuran s. r. o., Bratislava Atopický ekzém (AE) patrí k najčastejším chronickým kožným ochoreniam v detskom veku. Základnú protizápalovú liečbu atopického ekzému možno vhodne podporiť aj lokálne pôsobiacim prírodným imunomodulačným prípravkom s obsahom komplexu biologicky aktívnych polysacharidov – Imunoglukan®, ktorého účinnosť a bezpečnosť bola potvrdená aj v nedávno ukončenej otvorenej observačnej štúdii ATREI.

Vybrané články

Akutní selhání a poškození ledvin u dětí

MUDr.Tomáš Zaoral

V definici a diagnostice akutního renálního selhání došlo v posledních 10 letech k významným změnám. Akutní selhání ledvin u dětí nahradil termín akutní poškození ledvin (APL). Je uvedena epidemiologie, diagnostická kritéria, patofyziologe a léčba APL.

Léčíme pacienta a jeho symptomy, nikoliv laboratorní hodnoty

 

Odpůrci očkování

RNDr.Ilja Trebichavský, CSc.

odpor je velmi starý a počal již s vakcinací proti černým neštovicím. Nová vlna antivakcinačního hnutí byla v posledních letech importována internetem. Cui bono? Profesionální antivakcionisté, kteří obratně manipulují s polopravdami jsou většinou lékaři, kteří mají komerční zájem na alternativních metodách, jež nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, jako jsou homeopatie, autopatie, detoxikace apod. K očkování je důležité přesvědčovat rodiče klidně a bez konfrontace. S antivakcionisty musí diskutovat vedoucí odborníci pomocí nezvratitelných faktů.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.