Aktuality

reklama

Lázně Luhačovice, a.s. přijmou do svých Dětských léčeben PEDIATRA

Hledáme: samostatně pracujícího lékaře s atestací v oborech: pediatrie, nebo alergologie, pneumologie, RFM, spolehlivost, samostatnost, týmová práce a klientský přístup, uživatelská znalost práce na PC, základní znalost jednoho světového jazyka vítána – RJ, AJ.
Více informací ZDE.
Duševní zdraví mládeže 2016

Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!
Ředitel Olivovy dětské léčebny, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení

Ředitel Olivovy dětské léčebny, o.p.s. se sídlem Olivova 224, 251 01 Říčany, vyhlašuje výběrové řízení na pozici Primář/primářka Olivovy dětské léčebny v Říčanech u Prahy. Více informací ZDE.
Získejte slevu 50% na kongresy PEDIATRIE PRO PRAXI!

Zúčastníte-li se v roce 2016 některého z našich kongresů pro pediatry, získáváte slevu 50% z ceny registračního poplatku na všechny ostatní kongresy Pediatrie pro praxi 2016! Kongresy jsme pro Vás v letošním roce přichystali v 6 krajských městech po celé České republice. Jejich kompletní seznam a informace, jak slevu uplatnit, naleznete ZDEZ posledního čísla

Opakované respirační infekce jako prezentující příznak zdvojeného aortálního oblouku

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Eva Klásková, Ph.D., prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D., MUDr.Sabina Kaprálová, MUDr.Kamila Michálková

Prezentujeme 15měsíčního chlapce se zdvojeným aortálním obloukem, který měl pozitivní anamnézu vážných a opakovaných infekcí horních cest dýchacích s permanentním inspiračním stridorem. Vyšetřením polykacího aktu s kontrastní látkou a flexibilní bronchoskopií byla stanovena přítomnost vaskulární imprese na jícnu a trachey. Definitivní diagnóza zdvojeného aortálního oblouku byla stanovena při MR vyšetření hrudní aorty. Všechny klinické potíže odezněly po úspěšné kardiochirurgické operaci.

Epilepsie v adolescenci

MUDr.Ondřej Horák

Adolescenci charakterizuje mnoho somatických, duševních i hormonálních změn. Rovněž je to období budování společenského postavení, prvních partnerských vztahů, zahájení sexuálního života a příprav na budoucí povolání. Léčba epilepsií v tomto věku se promítá do všech těchto oblastí a je jimi do jisté míry specifická. Následující text předkládá základní charakteristiky, specifika a terapeutické možnosti jednotlivých epileptických syndromů s výskytem v adolescenci, a stručně se věnuje problematice antikoncepce u dívek a žen s epilepsií, která právě v tomto věkovém období začíná nabývat na důležitosti.

Informovanosť žien o bondingu

Mgr.Lucia Mazúchová, PhD., PhDr.Mgr.Simona Kelčíková, PhD., Bc.Patrícia Vasiľková

V minulosti pojem bonding nebol známy, aj keď už určite dávno prirodzená túžba žien bola mať dieťa po pôrode blízko seba. Cieľom štúdie bolo zistiť aká je informovanosť žien o bondingu. Štúdie sa zúčastnilo 2001 žien (vek 29,96 rokov ± 5,34 rokov), ktoré rodili v období za posledné tri roky. Metódou zberu údajov bol dotazník. Zistili sme, že väčšina žien bola pred pôrodom informovaná o bondingu (48,43 % dostatočne a 41,88 % čiastočne). Preukázala sa nedostatočná zdravotnícka osveta. Zistili sme štatisticky významný vplyv veku, vzdelania, plánovania dieťaťa na informovanosť žien o bondingu. Informovanosť žien o bondingu a ich záujem o podporu bonding po pôrode stále rastie. Je však ešte potrebná informovanosť o bondingu aj zo strany zdravotníckych profesionálov, pretože ich kompliancia je dôležitá pri vytváraní podmienok na podporu bondingu po pôrode a ich vzdelávanie v tejto problematike je dôležité pri uskutočňovaní serióznej edukácie matiek o bondingu.

Vybrané články

Sebepoškozování v dětství a dospívání

Mgr.MUDr.Eva Rozsívalová

Záměrné sebepoškozování či sebezraňování (deliberate self harm, self injury) je nevhodný škodlivý zvládací (copingový) mechanizmus. Jedná se o behaviorální projev pozorovatelný i v dětství a dospívání. Mluvíme o povrchním sebeřezání, sebepálení, předávkovávání se medikamenty či jinými chemickými látkami, sebetlučení, sebeškrcení, rozrušování ran, vytrhávání vlasů a podobně. Dospívající si chce uškodit a zároveň zůstat naživu. Následky sebepoškození skrývá, důležitější je pro něj proces sám, než výsledek. V průběhu prožívá bažení (craving), nárůst vzrušení (arousalu), jeho vybití a úlevu spojenou s potřebou opakování. V terapii využíváme nejčastěji možnosti ovlivnění serotonergních a dopaminergních receptorů. Je studována role receptorů opioidních. Důležitá je psychoterapie, která kombinuje možnosti souběžného průběhu individuální, skupinové psychoterapie, deníkové práce, možnosti krizového telefonického kontaktu s terapeutem a podpory rodičům.

Neobvyklý případ respiračního selhání v kojeneckém věku – brániční kýla

MUDr.Jan Papež, MUDr.Petr Jabandžiev, MUDr.Tamara Pavlíková, MUDr.Ivana Červinková, MUDr.Milan Horák

Autoři předkládají kazuistiku tříměsíčního kojence, který byl přijat k hospitalizaci pro neklid, neztišitelný pláč a nechutenství. Při vstupním vyšetření byl prokázán přesun srdečních ozev doprava a vymizelé dechové fenomény nad levou plící. Následně provedené rtg vyšetření hrudníku potvrdilo levostrannou diafragmatickou hernii. Brániční kýla je poměrně vzácná vrozená vada bránice, kterou u novorozenců provází různý stupeň plicní hypoplazie a plicní hypertenze. K první manifestaci brániční hernie však může dojít i v pozdějším věku dítěte a diagnóza bývá opožděná.

Dětské zimní dermatózy

MUDr.Martina Neradová Richterová

Autorka ve svém sdělení uvádí přehled dětských dermatóz, se kterými se dermatolog a praktický dětský lékař setkává v zimním období nejčastěji. Jde o skupinu chronicky probíhajících dermatóz s obdobím exacerbace a remise (atopická dermatitida, seborrhoická dermatitida, psoriasis vulgaris), další skupinu tvoří sezónní virová exantémová onemocnění, třetí skupinu pak kožní onemocnění způsobená účinkem chladu a nakonec funkční angiolopatie.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.