Aktuality

Duševní zdraví mládeže 5016

Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!
Ředitel Olivovy dětské léčebny, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení

Ředitel Olivovy dětské léčebny, o.p.s. se sídlem Olivova 224, 251 01 Říčany, vyhlašuje výběrové řízení na pozici Primář/primářka Olivovy dětské léčebny v Říčanech u Prahy. Více informací ZDE.
Získejte slevu 50% na kongresy PEDIATRIE PRO PRAXI!

Zúčastníte-li se v roce 2016 některého z našich kongresů pro pediatry, získáváte slevu 50% z ceny registračního poplatku na všechny ostatní kongresy Pediatrie pro praxi 2016! Kongresy jsme pro Vás v letošním roce přichystali v 6 krajských městech po celé České republice. Jejich kompletní seznam a informace, jak slevu uplatnit, naleznete ZDEZ posledního čísla

Prevence a diagnostika zubního kazu v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost – stav chrupu pacientů ošetřených v celkové anestezii

MDDr.MUDr.Michaela Bučková, prof.MUDr.Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr.Magdaléna Kašparová, Ph.D., MUDr.Antonín Buček, MUDr.Kristina Ginzelová, MDDr.Milan Drahoš

Cílem tohoto článku je informovat o prevenci zubního kazu v ordinaci praktického lékaře. Dentální hygiena a dieta jsou pole, kde se může výrazně podílet praktický lékař na předcházení zubnímu kazu a jeho komplikacím. Je zde shrnuta etiologie, epidemiologie a diagnostika zubního kazu. Současně je zde publikována studie, ve které je ukázán stav chrupu pětiletých pacientů, přicházející na Stomatologickou kliniku dětí a dospělých 2. lékařské fakulty a FN v Motole a rozhodovací schéma při jejich ošetřování s důrazem na formu anestezie.

Platí Hippokratova přísaha i v roce 2016?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

 

Epilepsie v adolescenci

MUDr.Ondřej Horák

Adolescenci charakterizuje mnoho somatických, duševních i hormonálních změn. Rovněž je to období budování společenského postavení, prvních partnerských vztahů, zahájení sexuálního života a příprav na budoucí povolání. Léčba epilepsií v tomto věku se promítá do všech těchto oblastí a je jimi do jisté míry specifická. Následující text předkládá základní charakteristiky, specifika a terapeutické možnosti jednotlivých epileptických syndromů s výskytem v adolescenci, a stručně se věnuje problematice antikoncepce u dívek a žen s epilepsií, která právě v tomto věkovém období začíná nabývat na důležitosti.

Vybrané články

Co bychom měli vědět o výživě dětí s „nemocí motýlích křídel“ epidermolysis bullosa congenita

Mgr.Hana Holišová, MUDr.Alena Havlíčková

Epidermolysis bullosa congenita (EB) je vzácné, vrozené, dědičné onemocnění, pro které je typická křehká, lehce zranitelná kůže a sliznice. U závažných, generalizovaných forem EB jde o multiorgánové postižení. O pacienty s EB pečuje tým specialistů různých odborností ve specializovaném EB Centru. Autorka je nutriční terapeut EB Centra, zaměřuje se na gastrointestinální potíže (dysfagii, gastroezofageální reflux, zácpu) u pacientů s EB. Zdůrazňuje včasnou nutriční intervenci, která zamezí prohlubování malnutrice, opoždění růstu a vývoje u pacienta s EB. Autorka zdůrazňuje úzkou spolupráci gastroenterologa, nutričního terapeuta s pacientem, jeho rodinou a dalšími specialisty EB Centra.

Zbrázděný jazyk – lingua scrotalis

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Alena Havlíčková

Indikace vyšetření vedlejších nosních dutin u dětí

MUDr.Ivana Červinková, doc.MUDr.Jarmila Skotáková, CSc.

Správná indikace vyšetření vedlejších nosních dutin u dětských pacientů je často diskutovanou otázkou. Nejčastěji se jedná o klasický skiagram, ostatní radiologické metody jsou zpravidla vyšetření nástavbová. Výchozím dokumentem pro indikující lékaře by měl být Věstník MZ ČR, částka 11, 2003, „Indikační kritéria pro zobrazovací metody“.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.