reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 2 / 2017

Dítě s opožděným vývojem řeči – čekat do třetího roku, nebo zahájit péči v raném věku?

Syndrom Dravetové v pediatrické praxi

Strategie léčby intraartikulárních poranění kolenního kloubu u dětí a adolescentů

Synechia vulvae infantum

Nejčastější lékové alergie u dětí

Podvýživa u obézních dětí

Necrobiosis lipoidica

Meningokoková meningitida u novorozence komplikovaná subdurálními efúzemi

Kdy může/nemůže rodič odmítnout léčbu dítěte
XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie Kongres pediatrů a dětských sester 12. -13. května 2017

V tradičním květnovém termínu se v Olomouci uskuteční naše největší setkání pediatrů a dětských sester XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie. Odborný program pro účastníky připravuje vedení Dětské kliniky FN v Olomouci. Přednášky se zaměří tentokrát na problematiku neuroinfekcí, na posuny v léčbě dětí s DMO, nové přístupy k vážně nemocnému novorozenci, nové pohledy na staré nemoci a samozřejmě zajímavé kazuistiky z praxe. Paralelně probíhá i sesterská sekce a večer je pro účastníky připraveno i zajímavé hudební vystoupení. Těšíme se na společné setkání v hotelu Clarion v Olomouci.


Z posledního čísla

Vybrané články

Poruchy autistického spektra - 1. díl

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., Mgr. Markéta Mohaplová

První část přehledového článku o poruchách autistického spektra zmiňuje v úvodu nové úkoly, které jsou postaveny před lékaře a psychology podílející se na diagnostickém a léčebném procesu dětí s těmito poruchami. Informuje o nárůstu prevalence a podává možná vysvětlení pro tento epidemiologický trend. Shrnuje aktuální informace o etiopatogenezi poruch autistického spektra a výsledcích neurozobrazovacích studií. Souvislost mezi výskytem poruch autistického spektra a očkováním uvádí jako neprokázanou. Popisuje podrobně klinický obraz dětského a atypického autismu a Aspergerova syndromu.

Prevence a diagnostika zubního kazu v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - stav chrupu pacientů ošetřených v celkové anestezii

MDDr.MUDr.Michaela Bučková, prof.MUDr.Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr.Magdaléna Kašparová, Ph.D., MUDr.Antonín Buček, MUDr.Kristina Ginzelová, MDDr.Milan Drahoš

Cílem tohoto článku je informovat o prevenci zubního kazu v ordinaci praktického lékaře. Dentální hygiena a dieta jsou pole, kde se může výrazně podílet praktický lékař na předcházení zubnímu kazu a jeho komplikacím. Je zde shrnuta etiologie, epidemiologie a diagnostika zubního kazu. Současně je zde publikována studie, ve které je ukázán stav chrupu pětiletých pacientů, přicházející na Stomatologickou kliniku dětí a dospělých 2. lékařské fakulty a FN v Motole a rozhodovací schéma při jejich ošetřování s důrazem na formu anestezie.

Seboroická dermatitida v ambulanci pediatra a obvodního lékaře

MUDr.Kateřina Radoušová

Seboroická dermatitida (synonyma seboroický ekzém, dysseboroická dermatitida, morbus Unna, seborrhoides Brocqe, eczematides Darieri, eczéma flanellaire) se řadí mezi velmi častá kožní onemocnění postihující oblasti kůže bohaté na mazové žlázy a intertriginózní oblasti. Vyskytuje se až u 2/3 kojenců v období mezi 3. týdnem a 3. měsícem po porodu a v dospělé populaci se výskyt odhaduje na 3–5 %. Zvláštní skupinu pacientů tvoří pacienti HIV pozitivní, u nichž se vyskytuje až v 85 % a může být i prvním projevem možné HIV pozitivity. Více jsou postiženi muži. Onemocnění má recidivující subakutní až chronický průběh s polymorfními kožními projevy.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.