Aktuality

reklama

Získejte slevu 50% na kongresy PEDIATRIE PRO PRAXI!

Zúčastníte-li se v roce 2016 některého z našich kongresů pro pediatry, získáváte slevu 50% z ceny registračního poplatku na všechny ostatní kongresy Pediatrie pro praxi 2016! Kongresy jsme pro Vás v letošním roce přichystali v 6 krajských městech po celé České republice. Jejich kompletní seznam a informace, jak slevu uplatnit, naleznete ZDEZ posledního čísla

Opakované respirační infekce jako prezentující příznak zdvojeného aortálního oblouku

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Eva Klásková, Ph.D., prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D., MUDr.Sabina Kaprálová, MUDr.Kamila Michálková

Prezentujeme 15měsíčního chlapce se zdvojeným aortálním obloukem, který měl pozitivní anamnézu vážných a opakovaných infekcí horních cest dýchacích s permanentním inspiračním stridorem. Vyšetřením polykacího aktu s kontrastní látkou a flexibilní bronchoskopií byla stanovena přítomnost vaskulární imprese na jícnu a trachey. Definitivní diagnóza zdvojeného aortálního oblouku byla stanovena při MR vyšetření hrudní aorty. Všechny klinické potíže odezněly po úspěšné kardiochirurgické operaci.

Zpěněná moč

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Jan Papež, MUDr.Dana Dostálková

Přínos echokardiografického hodnocení levé komory srdeční ve vztahu k hypertenzi u dětí

MUDr.Jan Pavlíček, Ph.D., MUDr.Jiří Strnadel, MUDr.Tomáš Gruszka, MUDr.Terezie Šuláková, Ph.D.

Echokardiografie je základní neinvazivní zobrazovací metoda, která je schopna detailně posoudit srdeční morfologii a funkci. Arteriální hypertenze se i v dětském věku může projevit poškozením cílových orgánů (srdce, cévy, ledviny, CNS, sítnice). Z diagnostických a léčebných důvodů je nutné u hypertenzních dětí rutinně vyhodnocovat velikost levé komory a mikroalbuminurii. Léčba hypertenze má vést nejen k normalizaci krevního tlaku, ale také k prevenci nebo regresi známek cílového poškození orgánů. Cílem práce je ukázat význam hodnocení parametrů levé komory – hmotnosti levé komory (left ventricular mass, LVM) a indexu hmotnosti levé komory (left ventricular mass index, LVMI) – zejména u nemocí, které vedou ke zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku již v dětství nebo v rané dospělosti.

Vybrané články

Kampomelická dysplazie

MUDr.Kateřina Bendová, MUDr.Renáta Poláčková, MUDr.Andrea Gřegořová, MUDr.Eva Šilhánová

Autoři uvádějí vlastní zkušenosti s kampomelickou dysplazií, onemocněním, které je způsobeno mutací v genu SOX9, ve dvou kazuistických sděleních. Při tomto onemocnění dochází ke vzniku anomálií skeletálního a pohlavního systému, s malou hrudní dutinou a respirační insuficiencí.

Slovo úvodem

PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Přínos echokardiografického hodnocení levé komory srdeční ve vztahu k hypertenzi u dětí

MUDr.Jan Pavlíček, Ph.D., MUDr.Jiří Strnadel, MUDr.Tomáš Gruszka, MUDr.Terezie Šuláková, Ph.D.

Echokardiografie je základní neinvazivní zobrazovací metoda, která je schopna detailně posoudit srdeční morfologii a funkci. Arteriální hypertenze se i v dětském věku může projevit poškozením cílových orgánů (srdce, cévy, ledviny, CNS, sítnice). Z diagnostických a léčebných důvodů je nutné u hypertenzních dětí rutinně vyhodnocovat velikost levé komory a mikroalbuminurii. Léčba hypertenze má vést nejen k normalizaci krevního tlaku, ale také k prevenci nebo regresi známek cílového poškození orgánů. Cílem práce je ukázat význam hodnocení parametrů levé komory – hmotnosti levé komory (left ventricular mass, LVM) a indexu hmotnosti levé komory (left ventricular mass index, LVMI) – zejména u nemocí, které vedou ke zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku již v dětství nebo v rané dospělosti.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.