Aktuality

Duševní zdraví mládeže 5016

Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!
Ředitel Olivovy dětské léčebny, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení

Ředitel Olivovy dětské léčebny, o.p.s. se sídlem Olivova 224, 251 01 Říčany, vyhlašuje výběrové řízení na pozici Primář/primářka Olivovy dětské léčebny v Říčanech u Prahy. Více informací ZDE.
Získejte slevu 50% na kongresy PEDIATRIE PRO PRAXI!

Zúčastníte-li se v roce 2016 některého z našich kongresů pro pediatry, získáváte slevu 50% z ceny registračního poplatku na všechny ostatní kongresy Pediatrie pro praxi 2016! Kongresy jsme pro Vás v letošním roce přichystali v 6 krajských městech po celé České republice. Jejich kompletní seznam a informace, jak slevu uplatnit, naleznete ZDEZ posledního čísla

Informovanosť žien o bondingu

Mgr.Lucia Mazúchová, PhD., PhDr.Mgr.Simona Kelčíková, PhD., Bc.Patrícia Vasiľková

V minulosti pojem bonding nebol známy, aj keď už určite dávno prirodzená túžba žien bola mať dieťa po pôrode blízko seba. Cieľom štúdie bolo zistiť aká je informovanosť žien o bondingu. Štúdie sa zúčastnilo 2001 žien (vek 29,96 rokov ± 5,34 rokov), ktoré rodili v období za posledné tri roky. Metódou zberu údajov bol dotazník. Zistili sme, že väčšina žien bola pred pôrodom informovaná o bondingu (48,43 % dostatočne a 41,88 % čiastočne). Preukázala sa nedostatočná zdravotnícka osveta. Zistili sme štatisticky významný vplyv veku, vzdelania, plánovania dieťaťa na informovanosť žien o bondingu. Informovanosť žien o bondingu a ich záujem o podporu bonding po pôrode stále rastie. Je však ešte potrebná informovanosť o bondingu aj zo strany zdravotníckych profesionálov, pretože ich kompliancia je dôležitá pri vytváraní podmienok na podporu bondingu po pôrode a ich vzdelávanie v tejto problematike je dôležité pri uskutočňovaní serióznej edukácie matiek o bondingu.

Platí Hippokratova přísaha i v roce 2016?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

 

Úpravy a přídavky do kojeneckých formulí – upgrade článku z Pediatrie pro praxi 2005; 6

MUDr.Pavel Frühauf, CSc.

Přehled nových přídavků do kojeneckých formulí.

Vybrané články

Dětský syndrom ruka-noha-ústa

MUDr.Kilián Resl, Mgr.Marie Reslová

Článek pojednává o dětském syndromu ruka-noha-ústa. Kromě problematiky běžných projevů a managementu tohoto onemocnění se zaměřuje i na možné závažné neurologické komplikace. Zmiňujeme případy velkých epidemií v zahraničí, při kterých docházelo k zasažení CNS. Onemocnění je v naprosté většině případů benigní, nicméně vzhledem k riziku přidružených komplikací je cílem aktuálních výzkumů vývoj vakcíny.

Bolest nohy – Köhlerova nemoc

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Jaroslava Bajerová, MUDr.Zdeňka Ráčilová

Péče o podrážděnou kůži v létě – volně dostupné prostředky

MUDr.Kateřina Fajkošová

Dermatitis contacta iritativa je pojem zahrnující zánětlivé projevy, vznikající působením toxické noxy na kůži. Během života potká každého. Při akutním průběhu se často dá zvládnout volně dostupnými prostředky, kterých je na trhu nepřeberné množství. Zejména při chronickém průběhu může docházet k senzibilizaci na mnohé látky a původně iritační dermatitida se pak mění v alergickou. Onemocnění může být komplikované bakteriální či virovou infekcí. Pak je už vhodné, aby péči vedl dermatolog.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.