Aktuality

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 4 / 2016

Záněty zevního genitálu u dětí - balanitida, epididymitida, orchitida

Současný pohled na retinopatii předčasně narozených dětí

Skryté vady patra jako příčina velofaryngeální insuficience

Nejčastější projevy poruchy metabolizmu vápníku v dětské endokrinologii

Možnosti ovlivnění bolestivosti při podávání intramuskulárního benzathin penicilinu G

Svrab u dětí

Auxologické parametry aneb jak správně měřit a vážit

Příspěvek k problematice pravidelného očkování nedonošených dětí v České republice
Lázně Luhačovice, a.s. přijmou do svých Dětských léčeben PEDIATRA

Hledáme: samostatně pracujícího lékaře s atestací v oborech: pediatrie, nebo alergologie, pneumologie, RFM, spolehlivost, samostatnost, týmová práce a klientský přístup, uživatelská znalost práce na PC, základní znalost jednoho světového jazyka vítána – RJ, AJ.
Více informací ZDE.
Duševní zdraví mládeže 2016

Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!Z posledního čísla

Poruchy autistického spektra – 1. díl

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., Mgr. Markéta Mohaplová

První část přehledového článku o poruchách autistického spektra zmiňuje v úvodu nové úkoly, které jsou postaveny před lékaře a psychology podílející se na diagnostickém a léčebném procesu dětí s těmito poruchami. Informuje o nárůstu prevalence a podává možná vysvětlení pro tento epidemiologický trend. Shrnuje aktuální informace o etiopatogenezi poruch autistického spektra a výsledcích neurozobrazovacích studií. Souvislost mezi výskytem poruch autistického spektra a očkováním uvádí jako neprokázanou. Popisuje podrobně klinický obraz dětského a atypického autismu a Aspergerova syndromu.

Hypofosfatázie: Kdy na ni myslet a jak ji léčit

doc.MUDr.Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr.Ondřej Souček, Ph.D., prof.MUDr.Jan Lebl, CSc.

Hypofosfatázie (HPP) je vzácné onemocnění způsobené nedostatečnou produkcí alkalické fosfatázy (ALP). V důsledku toho dochází k demineralizaci skeletu a objevují se závažné extraskeletální symptomy: respirační insuficience, křeče, opožďování v psychomotorickém vývoji, kraniosynostóza, nefrokalcinóza. Diagnostika je založena na nízké koncentraci ALP v séru v kombinaci s charakteristickými klinickými známkami. Od roku 2015 je dostupná substituční enzymatická terapie pomocí rekombinantní ALP, která změnila životní prognózu těchto pacientů. Článek shrnuje současné poznatky o etiologii, formách, diagnostice a terapii HPP s důrazem na úlohu pediatrů při rozpoznávání tohoto onemocnění.

Archibaldovo znamení

MUDr.Jan Papež, prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Jiří Štarha, Ph.D., MUDr.Petr Jabandžiev, MUDr.Jana Šuláková, MUDr.Jan Šenkyřík

Vybrané články

Slovo úvodem

PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Zpěněná moč

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Jan Papež, MUDr.Dana Dostálková

Diferenciální diagnostika obtíží spojených s konzumací mléka u kojenců

MUDr.Pavel Frühauf, CSc.

hepatologie a výživy VFN CoMiSS (The Cow’s Milk-related Symptom Score) – skórování symptomů spojených s mlékem, které zahrnují příznaky celkové, kožní, gastrointestinální a respirační, bylo navrženo jako pracovní pomůcka ke zhodnocení vlivu mléka na výše uvedené projevy. Je určeno k úvaze o alergii na bílkovinu kravského mléka jako příčině obtíží. Diagnostické zhodnocení tohoto podezření je však třeba provést eliminačním a následným expozičním testem.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.