Aktuality

reklama

Duševní zdraví mládeže 2016

Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!
Ředitel Olivovy dětské léčebny, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení

Ředitel Olivovy dětské léčebny, o.p.s. se sídlem Olivova 224, 251 01 Říčany, vyhlašuje výběrové řízení na pozici Primář/primářka Olivovy dětské léčebny v Říčanech u Prahy. Více informací ZDE.
Získejte slevu 50% na kongresy PEDIATRIE PRO PRAXI!

Zúčastníte-li se v roce 2016 některého z našich kongresů pro pediatry, získáváte slevu 50% z ceny registračního poplatku na všechny ostatní kongresy Pediatrie pro praxi 2016! Kongresy jsme pro Vás v letošním roce přichystali v 6 krajských městech po celé České republice. Jejich kompletní seznam a informace, jak slevu uplatnit, naleznete ZDEZ posledního čísla

Komunikace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr.Jarmila Seifertová

Komunikace v medicínské praxi je umění na úrovni vrcholového hereckého výkonu, hlavně s dětmi a rodinnými příslušníky. Přibývá dětí citově izolovaných, objevují se somatické obtíže. Obtíže jsou špatně vysvětlitelné a ovlivnitelné. V primární péči pomáhá vyšetření specialistou. Musí mít správné informace. Dobré by bylo mít dostupnou konzultaci se specialistou. Při předání pacienta je samozřejmostí výstižná epikríza. Inspirativní jsou diskuzní skupinky s kolegy v komunitě, funguje to i při prevenci syndromu vyhoření. Mezi spolupracovníky v ordinaci je pozitivní komunikace klíčová. Nezastupitelná je komunikace s laickou veřejností za účelem vzdělávání v sebepéči. Doporučuji zařadit výuku komunikačních dovedností do výuky.

Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – 3. část: Toxoplazmóza

doc.RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr.Petr Prášil, Ph.D., doc.MUDr.Miloslav Salavec, Ph.D., prof.MUDr.Pavel Boštík, Ph.D.

Toxoplazmóza je parazitární onemocnění člověka a zvířat, které způsobuje prvok Toxoplasma gondii. Na našem území se vyskytuje velmi často. V našem přehledovém článku se postupně zabýváme problematikou jejích klinických projevů, diagnostickými metodami, léčbou. Rozebrány jsou i otázky primární prevence, coby důležitého přístupu v boji s tímto nebezpečným onemocněním.

Léčba akutní gastroenteritidy v podmínkách misí Lékařů bez hranic

MUDr.Peter Lux

Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières (MSF) Péče o dětské pacienty na misích Lékařů bez hranic (dále jen MSF) je zajištěna pediatry/neonatology. Opíráme se o doporučené postupy sestavované odborníky z oboru, stejně tak jako v pediatrii evropské, resp. české. Určité rozdíly v léčbě a diagnostice zde však nepochybně jsou. V následujícím textu jsou popsány diagnostické a léčebné postupy při léčbě akutní gastroenteritidy na misích Lékařů bez hranic.

Vybrané články

Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – 2. část: Herpetické viry

doc.RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr.Petr Prášil, Ph.D., doc.MUDr.Miloslav Salavec, Ph.D., prof.MUDr.Pavel Boštík, Ph.D.

Infekce plodu a novorozence ovlivňují jak perinatální mortalitu, tak morbiditu. Mohou vyvolávat předčasné porody, jsou příčinou celé řady vrozených vývojových vad, stejně jako orgánových postižení různého stupně. Následující text diskutuje problematiku perinatálních infekcí způsobenou lidskými herpetickými viry.

Kašel u dětí a možnosti jeho léčby

MUDr.Zuzana Vančíková, CSc.

Kašel je jedním z nejčastějších příznaků, pro který přivádějí rodiče své děti k lékařskému vyšetření. Jeho příčiny, průběh a léčba se u dětí liší od dospělých, a proto se liší i diagnostické postupy. Chronický nebo recidivující kašel bez zjevné příčiny je velkým diagnostickým i terapeutickým problémem. V článku je uveden postup vyšetření a možnosti léčby.

Používání šidítka z pohledu laktační poradkyně

Mgr.Romana Křivohlavá

Úkolem laktačních poradců a poradkyň je pomoci matkám s realizací kojení, doporučením nejvhodnějších strategií a řešení problémů vzniklých během kojení. Článek si klade za cíl upozornit na nejdůležitější negativní vlivy šidítka (dudlíku), mezi které patří negativní vliv na kojení (zkrácení celkové doby kojení), vyšší riziko zánětu středního ucha a vyšší procento malokluzí u dětí.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.