reklama

Využijte naše mnohaleté zkušenosti s pořádáním vzdělávacích akcí. Organizujete velký kongres pro stovky lidí? Zvažujete semináře ve více městech po celé České republice? Nebo menší workshop pro uzavřenou skupinu účastníků? Ve všech případech Vám s organizací rádi pomůžeme.

Pro Vaši akci zajistíme:

 • Přípravu místa a termínu akce
 • Finanční služby
 • Realizaci a administraci odborného programu
 • Webové stránky včetně on-line registrace
 • Kompletní přípravu registrace a všech podkladů
 • Fakturaci registračních poplatků
 • Marketing a mediální kampaň akce
 • Technické zabezpečení akce
 • Společenský a kulturní program
 • Catering
 • Ubytování
 • Dopravu a ostatní služby

Další informace Vám rádi poskytneme při osobním jednání, neváhejte nás kontaktovat:

 • Ing. Aleš Darebník - vedoucí kongresového oddělení
 • +420 777 714 671
 • darebnik@solen.cz

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.