reklama

Co vám můžeme nabídnout?

  • poradenství v oblasti grafických a tiskových návrhů (efektivita, propojenost s ostatními materiály, srozumitelnost, cílenost...)
  • grafické návrhy, zpracování a sazba periodik či jednorázových publikací
  • grafické návrhy a zpracování individuálních tiskovin (inzerce, plakáty, postery, logotypy, dopisní papíry, vizitky, katalogy, letáky, nabídky, výroční zprávy...)
  • předtisková příprava
  • tisk ve vlastní tiskárně
  • distribuce až k zákazníkovi
  • cenové kalkulace tvořené na míru

Další informace Vám rádi poskytneme při osobním jednání, neváhejte nás kontaktovat.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.