reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 64-66

Dospívající dívka se zvracením, nevolností, bolestí břicha a úbytkem hmotnosti jako projevy těhotenství

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, 2, MUDr. Jaroslava Mikulášová3, MUDr. Kamila Michálková3
1Ústav translační a molekulární medicíny LF UP a FN v Olomouci, 2Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci, 3Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci

Sedmnáctiletá dívka byla vyšetřena pro několik týdnů trvající občasné bolesti břicha, které byly doprovázeny zvracením, nevolností a úbytkem na hmotnosti. I když pacientka původně popřela možnost sexuální aktivity, těhotenství bylo následně potvrzeno. Gravidita byla diagnostikována na základě kombinace klinických příznaků, sonografického nálezu a sérové hladiny humánního choriového gonadotropinu.

Klíčová slova: dospívající dívka, bolest břicha, zvracení, úbytek hmotnosti, těhotenství dospívajících

Female teenager presenting with vomiting, nausea, abdominal pain and weigh loss as a manifestation of pregnancy

A 17-year-old girl presents to emergency department with abdominal pain accompanied by emesis, nausea and weight loss that was intermittent over the last few weeks. Although the patient at first denied the possibility of sexual activity, a pregnancy was subsequently confirmed. Pregnancy was diagnosed based on the combination of the clinical symptoms, sonographic findings and increased serum human chorionic gonadotrophin.

Keywords: female teenager, abdominal pain, vomiting, weigh loss, teen pregnancies

Zveřejněno: 4. duben 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.