Pediatrie pro praxi, 2000, číslo 1

reklama

Sezónní alergická rýma

doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:

Přehledové články

Alergie na bílkovinu kravského mléka v dětském věku - diagnostika a terapie

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:

Klinická problematika artritid v dětském věku

MUDr. Pavla Doležalová, MUDr. Dana Němcová, doc. MUDr. Jozef Hoza CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:

Co víme o tikové nemoci?

MUDr. Libuše Stárková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:

Renovaskulární hypertenze

MUDr. Pavel Geier, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Martin Köcher Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:

Kazuistika

Bolesti páteře

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:

Kazuistika # klinicko-radiologická diagnóza

Anafylaktický šok

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:

Pediatrie ve zkratce

Úvod do rubriky -PRO SESTRY-

doc. MUDr. Anna Nečasová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:

Pro sestry

Péče o novorozence

Jaroslava Fendrychová

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:

Farmakokinetika v dětském věku I.

doc. MUDr. Milan Grundmann CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:

Klinická farmakologie

výkonech u dětí s vrozenými srdečními vadami

Profylaxe infekční endokarditidy při stomatologických

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:

Komentáře

Lymská artritida u dětí: klinická epidemiologie a dlouhodobé výsledky

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:

Charakteristika lymské meningitidy a její srovnání s virovou meningitidou u dětí

Pediatr. pro Praxi, 2000; 1:


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.