Pediatrie pro praxi, 2000, číslo 2

reklama

Přehledové články

Léčba obezity v dětském věku

MUDr. Jitka Kytnarová

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:

Je Epidermolysis bullosa simplex u dětí častá?

MUDr. Hana Bučková PhD, prof. MUDr. Jan Buček CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:

Akutní pyelonefritida u kojenců

MUDr. Pavel Geier

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:

Funkční zácpa u dětí

doc. MUDr. Oldřich Pozler CSc, MUDr. David Neumann

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:

Peniciliny stále aktuální

RNDr. Pavla Urbášková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:

Antibiotická léčba komunitních infekcí dýchacích a močových cest u dětí

doc. MUDr. Milan Kolář PhD, Ing. Tomáš Látal, Mgr. Luboslava Čekanová

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:

Kazuistika

Změny v metabolismu lipidů u dětí léčených pro epilepsii carbamazepinem

MUDr. Lenka Kopečná, MUDr. Hana Ošlejšková Ph.D, MUDr. Hana Vinohradská

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:

Kazuistika # klinicko-radiologická diagnóza

Opakované zvracení s bolestmi bříška u kojence

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:

Pediatrie ve zkratce

Antibiotická léčba bakteriálních infekcí respiračního traktu u dětí v komunitě

doc. MUDr. Milan Kolář PhD

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:

Pro sestry

Péče o dítě s enterostomií

Bc. Jaroslava Fendrychová

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:

Klinická farmakologie

Farmakokinetika v dětském věku II.

doc. MUDr. Milan Grundmann CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:

Komentáře

Možnosti v prevenci astmatu

MUDr. M. Zápalka

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:

Infekce respiračními syncytiálními viry

MUDr. Eva Klásková

Pediatr. pro Praxi, 2000; 2:


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.