Pediatrie pro praxi, 2000, číslo 3

reklama

Přehledové články

Poruchy příjmu potravy u dětí

MUDr. Pavla Němečková Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:

Boxing z hlediska neurologa

prof. MUDr. Jiří Tichý

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:

Diabetes mellitus I. typu na prahu 21. století

doc. MUDr. Jan Vavřinec CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:

Trendy rezistence na antibiotika u některých původců komunitních infekcí v ČR

RNDr. Pavla Urbášková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:

Akutní / těžká hypertenze u dětí - současný léčebný postup

doc. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:

Zvětšení lymfatických uzlin u dětí - I. část

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:

Gastroesofageální reflux a refluxní choroba jícnu v dětském věku

MUDr. Dalibor Klusáček

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:

Mykoplasmata a chlamydie v etiologii respiračních onemocnění

RNDr. Věra Toršová CSc, MUDr. Zuzana Medková

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:

Kazuistika

Akutně vzniklá bolest v kyčelním kloubu

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, doc. MUDr. Miroslav Heřman CSc, MUDr. Milan Kamínek

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:

Pediatrie ve zkratce

Akutní subglotická laryngitida a akutní epiglotitida

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:

Pro sestry

Projevy bolesti u novorozenců a kojenců a její nefarmakologické tišení

Bc. Jaroslava Fendrychová

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:

Klinická farmakologie

Farmakokinetika v dětském věku III.

doc. MUDr. Milan Grundmann CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:

Komentáře

Abdominální migréna v dětském věku

MUDr. Věra Peterová, doc. MUDr. Zdeněk Seidl CSc

Pediatr. pro Praxi, 2000; 3:


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.