Pediatrie pro praxi, 2001, číslo 1

reklama

Přehledové články

Klíšťová meningoencefalitida

doc. MUDr. Vilma Marešová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 1: 7-8

Chřipkovitá onemocnění v dětském věku

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc, Dr. Sc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 1: 10-12

Hemofilové vakcíny a jejich použití v České republice

MUDr. Pavla Křížová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 1: 13-15

Očkovací látky pro děti dostupné v ČR

doc. MUDr. Vilma Marešová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 1: 17-19

Zvětšení lymfatických uzlin u dětí - II. část

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 1: 20-24

Sdělení z praxe

Příběh o Klárce aneb jak sociálně vyzrála matka skrze svoji dceru

MUDr. Jarmila Seifertová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 1: 27

Dítě s matkou v nemocnici

MUDr. Josef Grym

Pediatr. pro Praxi, 2001; 1: 28-30

Septický obraz boreliózy

MUDr. Karel Goldemund CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 1: 31-35

Kojenec s opakovaným zvracením a neprospíváním Možnosti diagnostiky a léčby

MUDr. Antonín Kolek CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Martin Loveček, doc. MUDr. Martin Tichý CSc, MUDr. Stanislav Koranda

Pediatr. pro Praxi, 2001; 1: 42-44

Pediatrie ve zkratce

Gastroezofageální reflux v dětském věku

MUDr. Dalibor Klusáček

Pediatr. pro Praxi, 2001; 1: 36-38

Klinická farmakologie

Farmakoterapie hypertenze v dětském věku 1. definice, prevalence a klasifikace hypertenze

doc. MUDr. Milan Grundmann CSc, MUDr. Ivana Kacířová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 1: 39-41

Komentáře

Bronchiektázie jako možná příčina recidivujících respiračních infektů u dětí

MUDr. Eva Orálková, MUDr. Alexandr Orálek, MUDr. Vladimír Svozil, MUDr. Kamila Michálková

Pediatr. pro Praxi, 2001; 1: 25-26


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.