Pediatrie pro praxi, 2001, číslo 2

reklama

Přehledové články

Infekce horních dýchacích cest u dětí a jejich léčení

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 2: 55-56

Šelest na srdci a dětský praktik

doc. MUDr. Anna Nečasová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 2: 57-60

Zvětšení lymfatických uzlin u dětí - III. část

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 2: 61-64

Současné principy léčby alergií u dětí

doc. MUDr. Jaromír Bystroň CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 2: 65-70

Odlišnosti v sérologické diagnostice infekcí způsobených chlamydiemi a virem Epsteina-Barrové u dětí

doc. MUDr. Petr Hejnar Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2001; 2: 71-73

Invazivní meningokokové onemocnění

MUDr. Pavla Křížová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 2: 74-78

Pediatrie ve zkratce

Akutní febrilní stavy nejasné etiologie u dětí do tří let věku

MUDr. Karel Goldemund CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 2: 79-82

Pro sestry

Vývoj orofaciálních a motorických schopností kojence a batolete a jejich využití při správné technice krmení dětí lžičkou

Mgr. Alena Zouharová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 2: 85-86

Péče o dítě s diabetes mellitus 1. typu

Dana Gregorová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 2: 88-92

Klinickoradiologická diagnóza

Neobvyklá příčina horečky, splenomegalie a leukopenie

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc, Jana Gregůrková, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dagmar Pospíšilová, MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Kateřina Špačková, MUDr. Iva Stejskalová, MUDr. Alena Petříková, RNDr. Eva Nohýnková

Pediatr. pro Praxi, 2001; 2: 83-84

Komentáře

Spolupráce praktických dětských lékařů se specialisty v oboru chorob ušních, nosních a krčních

MUDr. Jarmila Seifertová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 2: 93


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.