Pediatrie pro praxi, 2001, číslo 3

reklama

Přehledové články

Celiakie

MUDr. Karel Goldemund CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 3: 106-111

Specifika nepřímé diagnostiky toxoplazmózy a lymeské boreliózy u dětí

doc. MUDr. Petr Hejnar Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2001; 3: 112-115

Blokátory kalciových kanálů v léčbě hypertenze u dětí

MUDr. Lenka Kopečná Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2001; 3: 116-119

Nefrotický syndrom

MUDr. Pavel Geier

Pediatr. pro Praxi, 2001; 3: 120-123

Akutní astma

MUDr. Hana Janíčková

Pediatr. pro Praxi, 2001; 3: 124-128

Inhalační léčba a inhalátory doma

PaedDr. Libuše Smolíková

Pediatr. pro Praxi, 2001; 3: 129-133

Sdělení z praxe

Náhlá příhoda břišní - úvod do juvenilní idiopatické artritidy

MUDr. Karel Goldemund CSc, MUDr. Jiří Chudáček

Pediatr. pro Praxi, 2001; 3: 134-136

Pro sestry

Hodnocení bolesti u novorozenců podle Bonnie Stevens - PIPP (přehled za rok 2000)

Jaroslava Fendrychová, Bohumila Kochová, Gabriela Nippertová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 3: 137-139

Klinická farmakologie

Farmakoterapie hypertenze v dětském věku 2. blokátory kalciových kanálů - I.

doc. MUDr. Milan Grundmann CSc, MUDr. Ivana Kacířová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 3: 142-143

Klinickoradiologická diagnóza

Cystický hygrom krku u novorozence

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Marta Neklanová, MUDr. Zdeněk Zlámal CSc, MUDr. Věra Jezdinská

Pediatr. pro Praxi, 2001; 3: 140-141

Úvod a abstrakta

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 3: 146-158


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.