Pediatrie pro praxi, 2001, číslo 5

reklama

Přehledové články

Dětský pacient v komunikaci s lékařem

prof. PhDr. Zdeněk Matějček CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 5: 210-211

Význam proteinů akutní fáze a neutrofilních granulocytů při diagnostice bakteriálního zánětu

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 5: 213-216

Vady řeči

PaedDr. Ilona Kejklíčková

Pediatr. pro Praxi, 2001; 5: 217-219

Rizika vzniku bronchiálního astmatu u dětí

MUDr. Jaroslava Braunová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 5: 220-222

Vyšetření a léčba dítěte s pomočováním

MUDr. Oldřich Šmakal

Pediatr. pro Praxi, 2001; 5: 224-228

Hepatomegalie v dětském věku

MUDr. Vratislav Smolka

Pediatr. pro Praxi, 2001; 5: 229-232

Sdělení z praxe

Olanzapin u tikových poruch v dětství

MUDr. Marie Foltýnová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 5: 238

Diagnóza dětské mozkové obrny a rodina

MUDr. Jana Čechová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 5: 239

Pediatrie ve zkratce

Astma bronchiale

MUDr. Jindřich Pohl

Pediatr. pro Praxi, 2001; 5: 234-237

Pro sestry

Dlouhodobá péče o dítě s bronchopulmonální dysplázií

Bc. Jaroslava Fendrychová, MUDr. Miroslava Janková, MUDr. Marie Ryšavá

Pediatr. pro Praxi, 2001; 5: 240-242

Klinickoradiologická diagnóza

Neurofibrom páteřního kanálu jako méně obvyklá příčina coxalgie

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Marta Neklanová, MUDr. Marie Šimková, MUDr. Josef Machač, doc. MUDr. Alena Šantavá CSc, MUDr. Kateřina Partschová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 5: 243-244


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.