Pediatrie pro praxi, 2002, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1:

Přehledové články

Synkopy - klasifikace, etiopatogeneze - 1. část

MUDr. David Goldemund, MUDr. Karel Goldemund CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 6-9

Sledování dětí po prodělaných hnisavých zánětech mozkových blan

MUDr. Věra Pellantová, MUDr. Pavel Kosina, MUDr. Renata Kračmarová, doc. MUDr. Václav Dostál

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 10-12

Hyperkinetické poruchy

doc. MUDr. Eva Malá CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 14-17

Ultrasonografie v diagnostice cholecystopatie v dětském Věku

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 18-20

Význam Streptococcus pneumoniae v patogenezi dětských bakteriálních infekcí - kazuistika pneumokokové meningitidy

MUDr. Yvona Lovečková, doc. MUDr. Milan Kolář PhD, MUDr. Jiří Reitinger, MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 22-26

Sdělení z praxe

Achalázie - totožný morfologický obraz s výrazně odlišným klinickým průběhem

MUDr. Lenka Ťoukálková

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 30

CRP - významný pomocník při volbě antibiotik

MUDr. Jiří Marek

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 31-32

Pediatrie ve zkratce

Intoxikace u dětí

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 34-36

Pro sestry

Popis práce sestry PLDD vzniklý v diskuzi na setkání školitelů PLDD v září 2000

MUDr. Jarmila Seifertová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 29

Klinickoradiologická diagnóza

Tortikolis jako projev retrofaryngeálního abscesu

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jaroslava Mikulášová, MUDr. Radim Vidura, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, MUDr. Jiří Reitinger, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Vlastimila Tichá CSc, MUDr. Hana Kazdová, MUDr. Radomír Vala

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 27-28

Komentáře

Otázky a odpovědi

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 37

Ze zahraničního tisku

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 38-40

Přehled o činnosti školitelů PLDD

MUDr. Jarmila Seifertová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 1: 42


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.