Pediatrie pro praxi, 2002, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2:

Přehledové články

Prevence zubního kazu již v kojeneckém věku?

doc. MUDr. Věra Hubková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2: 54-56

RSV infekce - současné možnosti léčby a imunoprofylaxe

MUDr. Martin Čihař, MUDr. Karel Liška, MUDr. Klára Klenková

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2: 58-61

Neodkladná resuscitace u dětí

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2: 62-63

Polohové anomálie varlat

MUDr. Oldřich Šmakal Ph.D, MUDr. Jiřina Zapletalová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2: 64-66

Idiopatické muskuloskeletálne bolestivé syndrómy u detí

MUDr. Veronika Vargová PhD, MUDr. Richard Veselý

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2: 67-70

Synkopy - diagnostické postupy, terapie - 2. část

MUDr. Karel Goldemund CSc, MUDr. David Goldemund

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2: 71-74

Sdělení z praxe

Dorostenecký věk - obtížná diagnóza

MUDr. Jarmila Seifertová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2: 82

Praktické skúsenosti s používaním prípravku s obsahom loratadinu u detských pacientov

MUDr. Hana Zelenková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2: 83-84

Pediatrie ve zkratce

Popáleninový úraz u dětí

MUDr. Ludomír Brož, MUDr. Jiří Kripner

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2: 77-78

Pro sestry

Ošetřování ileostomií a kolostomií u dětí

Lenka Horáková

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2: 86-87

Klinickoradiologická diagnóza

Impetiginizované akné jako příčina regionální reaktivní lymfadenopatie

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dana Houserková, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Milada Dušková M.I.A.C, MUDr. Iva Karlová, MUDr. Elena Mikušková

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2: 79-81

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Pediatr. pro Praxi, 2002; 2: 90


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.