Pediatrie pro praxi, 2002, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3:

Přehledové články

Specifika poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů - diagnostické a terapeutické otázky

doc. MUDr. Jana Kocourková, MUDr. Jiří Koutek

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 98-100

Balanitidy v dětském věku

MUDr. Luboš Zeman, MUDr. Michal Rygl

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 101-102

Využití metod molekulární biologie v diagnostice infekcí dětského věku

MUDr. Vlasta Štěpánová, PharmDr. Lenka Plíšková, Ing. Kateřina Hrochová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 103-105

Vadné držení těla z pohledu posturální ontogeneze

doc. PaedDr. Pavel Kolář

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 106-109

Roup dětský

MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Pavel Čermák CSc, MVDr. Zuzana Čermáková, MUDr. Věra Pellantová, doc. MUDr. Vojtěch Kamarád DrSc, RNDr. Věra Tolarová CSc, MUDr. Jozef Dlhý

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 111-113

Sdělení z praxe

Zrádné spermie

MUDr. Ladislav Hanousek

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 114

Kolaps nebo závažná arytmie?

MUDr. Stanislava Kvíčalová, MUDr. Miroslav Novák CSc, MUDr. Sylva Kovalová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 115

Děti s poruchou pozornosti

MUDr. Libor Válek

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 116-117

Pediatrie ve zkratce

Onemocnění štítné žlázy v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Božena Kalvachová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 124-126

Pro sestry

Ošetřovatelská péče u pacientů s kontinentní náhradou močové trubice

Hana Šemorová, Libuše Veselá

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 127-128

Klinickoradiologická diagnóza

Nodózní struma s uzlinovým syndromem

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jitřenka Venháčová, MUDr. Jiřina Zapletalová Ph.D, MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Ladislava Kučerová, MUDr. Milada Dušková M.I.A.C, MUDr. Dana Houserková, MUDr. Milan Dočkal, MUDr. Renata Kučerová, MUDr. Ingrid Vlčková, MUDr. Hana Köcherová, RNDr. Marie Budíková, MUDr. Zdeněk Zlámal CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 118-121

Uzly ve štítné žláze

MUDr. Jitřenka Venháčová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 122-123

XIX. dny klinické a praktické pediatrie

XX. dny klinické a praktické pediatrie - kongres pediatrů s mezinárodní účastí a sekcí dětských sester

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 132-150

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Pediatr. pro Praxi, 2002; 3: 129-131


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.