Pediatrie pro praxi, 2002, číslo 4

reklama

slovo úvodem

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4:

Přehledové články

Problematika dětské gynekologie v ordinaci dětského lékaře

MUDr. Yveta Jandová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 158-161

Iontové kanály ve zdraví a nemoci

doc. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Pavel Vít, MUDr. Zdeňka Křenová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 162-166

Hyperlipidemie u dětí

doc. MUDr. František Stožický DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 167-171

Invazivní bakteriální onemocnění u dětí

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 172-174

Nejčastější metabolicky podmíněná onemocnění jater u nemocného v adolescentním věku

prof. MUDr. Marie Brodanová DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 175-179

Pediatrie a internet

MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 180-183

Sdělení z praxe

Komoce mozková a -zmenšení- prsu

MUDr. Karel Goldemund CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 195-196

Cystická fibróza, která nebyla astmatem, a celiakie, která nebyla alergií na kravské mléko

MUDr. Miluše Škramlíková

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 198-200

Pediatrie ve zkratce

Diagnostika a léčba supraventrikulárních paroxyzmálních tachykardií v dětském věku

MUDr. Pavel Vít

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 184-185

Pro sestry

Stravování dětských stomiků

Bc. Jaroslava Fendrychová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 193-194

Klinickoradiologická diagnóza

Problematika osteomyelitidy dětského věku

MUDr. Petr Kamínek, MUDr. Jiří Gallo, prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 186-189

Pseudoparéza jako první příznak novorozenecké purulentní osteomyelitidy a artritidy

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Jiřina Zapletalová Ph.D, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Boris Pauček, MUDr. Petr Kamínek, MUDr. Lumír Kantor, MUDr. Jan Saitz, MUDr. Jitka Gadasová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 190-192

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Pediatr. pro Praxi, 2002; 4: 202


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.