Pediatrie pro praxi, 2002, číslo 5

reklama

slovo úvodem

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5:

Přehledové články

Diagnostický význam nízké hladiny chloridů v moku - soumrak jednoho medicínského mýtu

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 210-212

Larválna toxokaróza človeka

RNDr. František Ondriska PhD, MUDr. Miroslav Mikulecký CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 213-217

Syndróm náhleho úmrtia dojčiat

MUDr. Jiří Jura PhD

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 218-224

Analgosedace při diagnostických a terapeutických výkonech v pediatrii

MUDr. Jan Hrdlička CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 225-228

Sdělení z praxe

Bakteriální zánět sakroiliakálního kloubu

MUDr. Karel Goldemund CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 233-237

Originálny klaritromycín v liečbe komunitných bakteriálnych a atypických respiračných infekcií v detskom veku - vlastné skúsenosti

doc. MUDr. Karol Králinský CSc, MUDr. Renata Žigová, MUDr. Katarína Okáľová, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký CSc, MUDr. Iveta Králinská, MUDr. Martin Kováč, MUDr. Anna Purgelová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 238-241

Chlopeň zadní uretry u devítiletého chlapce jako příčina akutní postrenální insuficience

MUDr. Hana Flögelová, MUDr. Pavel Geier, MUDr. Oldřich Šmakal Ph.D, MUDr. Kamila Michálková

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 242-244

Tranzitorní hyperfosfatazémie u chlapce s ADHD

MUDr. Alexander Kolský CSc, doc. MUDr. Štěpán Kutílek CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 245-246

Pro sestry

Ošetřování dětí se stomií v domácí péči

Mgr. Alena Zouharová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 247-248

Poradna pro děti se stomiemi

Jana Uhlířová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 249

Klinickoradiologická diagnóza

Bolestivé zduření krku jako příznak ektopického cysticky změněného tymu

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jiří Bučil, doc. MUDr. Ivo Stárek CSc, MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Milada Dušková M.I.A.C, MUDr. Jiří Ehrmann jr. Ph.D, MUDr. Pavla Blaštíková, MUDr. Jana Ambrusová, MUDr. Dušana Kleinová, MUDr. Miroslav Dočkal, MUDr. Marián Hajdúch

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 229-232

Komentáře

V. český pediatrický kongres - 5.-7. 9. 2002, Teplice v Čechách

MUDr. Jaroslav Škvor CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 250

Diskuzní příspěvek

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 251

Pacient bez placebo-efektu

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 5: 253


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.