Pediatrie pro praxi, 2002, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6:

Hygiena horních cest dýchacích - součást léčebné rehabilitace

PaedDr. Libuše Smolíková

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: 262-267

Antibiotická léčba nejčastějších bakteriálních infekcí u dětí v komunitě

doc. MUDr. Milan Kolář PhD, MUDr. Jindra Lochmannová jr

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: 269-274

Porucha sluchu v dětském věku - poznámky pro pediatra

MUDr. Lukáš Lavička, prof. MUDr. Ivo Šlapák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: 275-278

Anémie chronických nemocí v dětském věku

MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: 279-282

Komorbodita poruch příjmu potravy a diabetes mellitus 1. typu

PhDr. Tamara Hrachovinová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: 283-287

Pediatrie ve zkratce

Akutní a chronické selhání ledvin

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: 293-296

Torze vaječníku

MUDr. Jana Čechová

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: 297

Wilsonova nemoc a infekce Helicobacterem pylori jako neobvyklá kombinace gastrointestinálních obtíží

MUDr. Nora Hradská, MUDr. Vratislav Smolka

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: 298-299

Automatický analyzátor biochemických veličin PICCOLO, Abaxis, USA

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: 300

Obecné zásady výživy dětí a dorostu

Kamila Berková

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: 301-302

Klinickoradiologická diagnóza

Několik poznámek chirurga k duodenální obstrukci u dětí

MUDr. Zdeněk Zlámal CSc

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: 288-289

Preduodenální portální žíla jako příčina intermitentní duodenální obstrukce

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, MUDr. Antonín Kolek CSc, MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dana Houserková, MUDr. Zdeněk Zlámal CSc, MUDr. Michal Konečný Ph.D, MUDr. Josef Grym

Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: 290-292


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.