Pediatrie pro praxi, 2003, číslo 1

reklama

Slovo úvodem: Posvátná kráva Signifikance?

MUDr. Stanislav Komeda

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1:

Přehledové články

Diferenciální diagnostika a možnosti chirurgického léčení chronické zácpy v dětském věku

prof. MUDr. Richard Škába CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 6-8

Obezita a metabolický syndrom

MUDr. Karel Goldemund CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 9-13

Některé intoxikace z pohledu nových standardů pro kardiopulmonální resuscitaci

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 14-15

Rinosinusitídy v detskom veku

doc. MUDr. Branislav Spišák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 16-20

Zvládání ochrany dětí před násilím

MUDr. Pavel Biskup

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 21-23

Role domácí a preventivní léčby v současné péči o dětské hemofiliky

MUDr. Vladimír Komrska CSc, MUDr. Kateřina Zdráhalová, Veronika Čepeláková

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 24-28

Fimóza - léčba v dětském věku

MUDr. Oldřich Šmakal Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 30-31

Sdělení z praxe

Tumor srdce jako příčina dušnosti třináctiletého chlapce

MUDr. Petr Pešák, MUDr. Antonín Gabera

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 46-47

Pediatrie ve zkratce

Abnormální nálezy v moči - proteinurie a hematurie

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Jiří Štarha Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 32-36

Pro sestry

Psychomotorický vývoj dítěte a jeho sledování sestrou

Bc. Miluše Vacušková, MUDr. Marie Ryšavá Ph.D, MUDr. Milan Vacuška

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 43-45

Klinickoradiologická diagnóza

Absces jater jako vzácná infekční komplikace laparoskopické apendektomie

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, MUDr. Eva Klásková, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. František Skopal, MUDr. Miroslav Musílek

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 38-40

Abstrakta

Jaká je vaše diagnóza?

MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., MUDr. Pavel Geier, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 41-42

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza? - odpovědi na otázky

Pediatr. pro Praxi, 2003; 1: 50


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.