Pediatrie pro praxi, 2003, číslo 2

reklama

Slovo úvodem: Očkování u dětí

doc. MUDr. Jan Janda, CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2:

Přehledové články

Vyšetření funkce jater v pediatrii (1. část)

prof. MUDr. Jaroslav Masopust DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 60-62

Pes equinovarus congenitus - Část I: Klinický obraz, diagnostika

MUDr. Petr Kamínek, MUDr. Jiří Gallo, doc. MUDr. Rudolf Ditmar CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 63-66

Pankreatitidy v dětském věku

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 67-70

Perorální rehydratace kojenců a batolat - možnosti a limitace

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 71-74

Antibiotická léčba v průběhu gravidity

MUDr. Tomáš Binder CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 77-81

Antibiotická léčba během kojení

MUDr. Eva Jirsová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 84-89

Sdělení z praxe

Metadonová substituce - možné riziko intoxikace

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Dana Dostálková, MUDr. Jiří Štarha Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 103-105

Moje praxe praktického dětského lékaře

MUDr. Jarmila Seifertová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 106-108

Pro sestry

Rizikový novorozenec propuštěný do domácí péče pohledem neonatologa

MUDr. Radana Kotalová CSc, prof. MUDr. Jiří Nevoral CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 90-94

Rizikový novorozenec propuštěný do domácí péče pohledem neonatologa

MUDr. Lia Elstnerová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 95-97

-

Klinickoradiologická diagnóza

Náhle vzniklé polykací potíže jako první projev sublinguálního kavernózního hemangiomu

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. David Horák Ph.D, MUDr. Josef Pokorný, doc. MUDr. Ivo Stárek CSc, doc. MUDr. Pavel Majer CSc, MUDr. Arnošt Brázda CSc, MUDr. Ladislava Kučerová, MUDr. Milada Dušková M.I.A.C, MUDr. Oldřich Marek

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 99-102

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza?

MUDr. Pavel Geier, MUDr. Tomáš Tichý

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 98

Jaká je vaše diagnóza? - odpovědi na otázky

MUDr. Pavel Geier, MUDr. Tomáš Tichý

Pediatr. pro Praxi, 2003; 2: 109


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.