Pediatrie pro praxi, 2003, číslo 3

reklama

Slovo úvodem: Kam kráčíš pediatrie?

MUDr. Josef Gut

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3:

Přehledové články

Z výsledků dlouhodobých výzkumů pěstounských rodin

prof. PhDr. Jarmila Koluchová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 118-120

Vyšetření funkce jater v pediatrii (2. část)

prof. MUDr. Jaroslav Masopust DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 121-127

Přirozená výživa novorozence - kojení - hlavní zásady

MUDr. Anna Mydlilová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 128-132

Pes equinovarus congenitus - Část II: Terapie

MUDr. Petr Kamínek, MUDr. Jiří Gallo, doc. MUDr. Rudolf Ditmar CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 133-136

Sdělení z praxe

Problémy v diagnostice infekcí močových cest u dětí - možnosti chyb a omylů

MUDr. Alexander Kolský CSc, MUDr. Monika Kolská

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 141-144

Pediatrie ve zkratce

Gastroezofageální reflux a nemoc z GER u dětí z pohledu medicíny založené na důkazech

MUDr. Jarmila Vospělová, doc. MUDr. Antonín Kolek CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 154-159

Pro sestry

Rizikový novorozenec propuštěný do domácího prostředí pohledem dětského neurologa

MUDr. Milan Vacuška, diplomovaný fyzioterapeut, Bc. Miluše Vacušková, Anna Dreiseitlová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 145-147

Klinickoradiologická diagnóza

Mnohočetná axilární lymfadenopatie jako projev BCG vakcinace

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Roman Jurenčák, MUDr. Jarmila Vospělová, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dana Houserková, MUDr. Milada Dušková M.I.A.C, MUDr. Tomáš Tichý, MUDr. Zdeněk Zlámal CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 137-139

BCG očkování a jeho komplikace

doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 140

Abstrakta

Kongres pediatrů a dětských sester, Olomouc 22.-23. května 2003 XXI. dny klinické a praktické pediatrie

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 160-176

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je Vaše diagnóza?

MUDr. Oldřich Šmakal Ph.D, MUDr. Dana Houserková, MUDr. Pavel Geier, MUDr. Hana Flögelová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 148

Jaká je Vaše diagnóza? - odpovědi na otázky

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 177-178

Komentáře

Reakce na článek

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3:

Proč a jak psát kazuistiku?

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 149-151

Ze zahraničního tisku

Pediatr. pro Praxi, 2003; 3: 153


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.