Pediatrie pro praxi, 2003, číslo 4

reklama

Slovo úvodem: Quo vadis pediatria? Divido et impera - ale komu?

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4:

Přehledové články

Zásady odběru a zasílání biologického materiálu k bakteriologickému vyšetření u dětí

MUDr. Pavel Čermák CSc, MUDr. Miroslav Förstl

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 186-190

Vidí dítě opravdu dobře?

MUDr. Soňa Paluříková

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 191-192

Vyšetření funkce jater v pediatrii (3. část)

prof. MUDr. Jaroslav Masopust DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 193-197

Nemocné dítě a rodina - mění se úloha rodiny v péči o nemocné dítě?

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 198-201

Farmakoterapie horečky u dětí

MUDr. Tomáš Doležal

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 202-204

Sdělení z praxe

Appendicitis acuta - některé problémy diagnostiky v dětském věku

MUDr. Josef Grym, MUDr. Marie Žaloudíková

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 217-220

Cysteinylové receptory, chronický kašel a léčba montelukastem u dětí

doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D, MUDr. Martin Zápalka, Mgr. Lucie Sobolová, RNDr. Jarmila Szotkowská

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 221-225

Péče o rizikového novorozence propuštěného do domácí péče pohledem klinického psychologa

Mgr. Hana Jahnová, PhDr. Daniela Sobotková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 226-228

Pediatrie ve zkratce

Prevence, diagnostika a terapie alergie na bílkovinu kravského mléka

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 206-210

Klinickoradiologická diagnóza

Hmatný útvar v malé pánvi jako projev asymptomatické -bloudivé- sleziny

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. David Horák Ph.D, MUDr. Andrea Lysáková, MUDr. Dagmar Průšová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 211-214

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je Vaše diagnóza?

MUDr. Pavel Geier, MUDr. Dagmar Pospíšilová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 215

MMR vakcinace a riziko rozvoje autizmu

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 216

Byla vaše diagnóza správná?

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 234

Komentáře

Národní laktační centrum oslavilo 2. výročí

MUDr. Anna Mydlilová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 229-230

Ze zahraničního tisku

Pediatr. pro Praxi, 2003; 4: 231-232


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.