Pediatrie pro praxi, 2003, číslo 5

reklama

Přehledové články

Klinické vyšetření a léčebné postupy u pacientů s idiopatickou skoliózou

doc. PaedDr. Pavel Kolář

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 243-247

Některé právní aspekty odmítání očkování

Mgr. Ing. Lukáš Prudil Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 248-249

Vyšetření funkce jater v pediatrii (4. část)

prof. MUDr. Jaroslav Masopust DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 250-254

Odolná a funkční rodina - jeden z předpokladů zdravého vývoje dětí

doc. PhDr. Irena Sobotková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 256-258

Poruchy příjmu potravy - možnosti a meze pediatrické intervence

MUDr. Libuše Stárková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 259-263

Co víme o autonomním nervovém systému novorozence?

MUDr. Lumír Kantor

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 264-266

Terapie infekcí močových cest u dětí

MUDr. Alexander Kolský CSc, MUDr. Petra Benedová, MUDr. Monika Kolská, MUDr. Eliška Bébrová, MUDr. Markyta Bártová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 267-272

Sdělení z praxe

Borreliová gonartritis

MUDr. Karel Goldemund CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 284-289

Pediatrie ve zkratce

Anafylaxe

MUDr. Petr Kučera, MUDr. Helena Vávrová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 275-278

Klinickoradiologická diagnóza

Fixovaná masivní hiátová hernie kojence imitující plicní ložiskový proces

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Pavel Geier, doc. MUDr. Antonín Kolek CSc, MUDr. Jarmila Vospělová, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Václav Růžička, MUDr. Jana Slováčková

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 279-282

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je Vaše diagnóza?

MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Jitřenka Venháčová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 283

Jaká je Vaše diagnóza? - Odpovědi

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 290

Pediatrie založená na důkazech

Může pomocná intervence snížit úzkost a depresi matek v rodinách s chronicky nemocným dítětem?

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 273-274

Komentáře

Světový týden kojení 1.-7. srpna 2003

MUDr. Anna Mydlilová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 291

Ze zahraničního tisku

Pediatr. pro Praxi, 2003; 5: 293


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.