Pediatrie pro praxi, 2003, číslo 6

reklama

Slovo úvodem: Nevytrácí se z našeho života laskavost?

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6:

Přehledové články

Kdy indikovat imunologické a alergologické vyšetření před a po očkování?

MUDr. Eva Daňková CSc, MUDr. Stanislava Honzová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 303-306

Nejčastější chyby a omyly v antibiotické terapii dýchacích cest

doc. MUDr. Vilma Marešová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 307-311

Toxoplazmóza v dětském věku

MUDr. Eva Fusková, doc. MUDr. Drahomíra Bartošová CSc, MUDr. Marta Trnková

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 312-313

Postavení kortikosteroidů v komplexní terapii alergické rýmy

MUDr. Hana Fišerová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 314-318

Münchhausenov syndróm

prof. MUDr. Ján Buchanec DrSc, PeadDr. Oľga Chromá, MUDr. Eva Hlaučová, MUDr. Jana Javorková, MUDr. Marián Fedor, MUDr. Igor Ondrejka PhD, prof. MUDr. Jana Buchancová CSc, MUDr. Ľuba Jakušová PhD

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 319-321

Genetická dysmorfologie

prof. MUDr. Eva Seemanová DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 322-326

Sdělení z praxe

Neobvyklá forma HSV primoinfekce

doc. MUDr. Radovan Slezák CSc, MUDr. María Fernanda Ponce León, MUDr. Miroslav Förstl

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 335-337

Epidurální krvácení u kojence

MUDr. Vladimír Němec, MUDr. Ivana Plášilová, doc. MUDr. František Helcl CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 338-341

Invazivní meningokoková onemocnění

MUDr. Hana Roháčová

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 343-345

Hodnoty krevního tlaku u vzorku sedmnáctiletých osob v České republice

prof. MUDr. Miloš Velemínský CSc, doc. MUDr. Jiří Janda CSc, ing. Jana Nová, MUDr. Věra Adámková CSc, Mgr. Jelena Skibová, MUDr. Tomáš Seeman CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 346-348

Pediatrie ve zkratce

Porucha růstu

prof. MUDr. Jan Lebl CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 332-334

Klinickoradiologická diagnóza

Salmonelová artritida ramenního kloubu u kojence

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Jarmila Vospělová, MUDr. Petra Venháčová, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jiří Bučil, MUDr. Miroslav Pach CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 327-329

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza?

MUDr. Ivana Plášilová, MUDr. Kateřina Štichhauerová, MUDr. Vladimír Němec

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 330-331

Jaká je Vaše diagnóza? - Odpovědi

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 350

Pediatrie založená na důkazech

Může soutěž nekuřáckých tříd zpozdit začátek kouření dospívajících?

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 349

Komentáře

Odešel doc. MUDr. Miloslav Navrátil, CSc. *29. 6. 1930

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6:

Statistika - letmé nahlédnutí do výkladového slovníku

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2003; 6: 351-352


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.