Pediatrie pro praxi, 2004, číslo 1

reklama

Slovo úvodem: Pediatrie - jak dál?

doc. MUDr. Ivan Novák, CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1:

Přehledové články

Diagnostika a následná péče o děti s nespecifickými střevními záněty

MUDr. Jan Malý

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 7-9

Chyby při léčbě antibiotiky u dětí v primární péči

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 10-12

Význam uspokojování psychických potřeb dětí v pěstounské péči

prof. PhDr. Jarmila Koluchová DrSc, doc. PhDr. Irena Sobotková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 13-15

Lázeňská léčba dětí s funkční poruchou vyprazdňování dolních cest močových

MUDr. Drahomíra Nečasová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 16-19

Problematika natálních a neonatálních zubů

MUDr. Romana Ivančaková CSc, Ana Lucía Seminario DDS MDS

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 20-21

Sdělení z praxe

Neuroborelióza při nepřítomnosti antiboreliových protilátek v likvoru?

MUDr. Roman Jurenčák, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Petra Venháčová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 39-40

Akutní glomerulopatie po bodnutí vosou

MUDr. Hana Flögelová, MUDr. Pavel Geier, doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D, MUDr. Martin Zápalka

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 41-42

Léčba dětské ureterolitiázy extrakorporální litotrypsí

MUDr. Jan Vrána, MUDr. Oldřich Šmakal Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 43-44

Pediatrie ve zkratce

Zácpa u dětí

MUDr. David Neumann Ph.D, doc. MUDr. Oldřich Pozler CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 31-34

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza?

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Helena Schneiderová, MUDr. Renata Gaillyová, RNDr. Barbora Ravčuková, RNDr. Lenka Fajkusová CSc, MUDr. Markéta Hermanová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 35

Jaká je vaše diagnóza? - odpovědi

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 46-47

Pediatrie založená na důkazech

Dušení při postižení v oblasti horních dýchacích cest u dětí

MUDr. Martin Fajt

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 25-30

Mohou skupinové intervence pro matky a matky plus děti snížit problémy mentálního zdraví u dospívajících dětí z rozvedených rodin?

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 45

Přednemocniční neodkladná péče

Aspirace oříšků - rozdílný průběh a jiný rentgenový obraz

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, MUDr. Kamila Michálková

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 36-37

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Pediatr. pro Praxi, 2004; 1: 48


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.