Pediatrie pro praxi, 2004, číslo 2

reklama

Slovo úvodem: Chraňte se před rozumem!

prof. MUDr. Stanislav Komenda, DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2:

Přehledové články

ADHD - pohled psychologa

PhDr. Václav Mertin

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 58-61

Prevence vzniku zubního kazu u dětí

doc. MUDr. Vlasta Merglová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 62-65

Indikace očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli vakcínou obsahující acelulární pertusovou složku

MUDr. Jitka Škovránková, doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc, MUDr. Kateřina Paděrová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 67-68

Alergická rýma u dětí a adolescentů

MUDr. Ester Seberová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 69-74

Serologická vyšetření a interpretace serologických nálezů

prof. MUDr. Miroslav Votava CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 75-79

Sdělení z praxe

Chronická sekretorická otitida

MUDr. Libor Válek

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 89-90

Enuréza a letní tábory pro děti

Mgr. Bohdana Plodková

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 91-92

Je infestace komenzálními amébami vždy skutečně asymptomatická?

MUDr. Josef Grym, RNDr. Jiří Kobliha

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 93-95

Pediatrie ve zkratce

Horečka u dětí

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, doc. MUDr. Jozef Hoza CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 99-102

Pro sestry

Psychosociální aspekty ošetřovatelské péče v průběhu fyzikálního vyšetřování dítěte

Mgr. Jaroslava Fendrychová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 87-88

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je Vaše diagnóza?

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Dana Dostálková, MUDr. Jiří Štarha Ph.D, MUDr. Hana Geryková, MUDr. Jan Blatný, MUDr. Martin Klabusay PhD

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 86

Jaká je vaše diagnóza? - odpovědi

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 96-98

Pediatrie založená na důkazech

Může délka kojení nebo časná infekce v kojeneckém věku snížit riziko vzniku leukémie u dětí?

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 103-104

Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu

Mgr. Jarmila Potomková

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 105-106

Přednemocniční neodkladná péče

Obstrukce dolních dýchacích cest

MUDr. Karel Dlask, MUDr. Daniel Blažek, MUDr. Jarmila Baláčková

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 80-82

Klinickoradiologická diagnóza

Diseminovaná stafylokoková infekce u pacientky s dekompenzovaným diabetes mellitus 1. typu

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Jitřenka Venháčová, MUDr. Eva Klásková, MUDr. Jiří Reitinger, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Pavel Geier, MUDr. Kamila Michálková

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 83-85

Povinné očkování cizinců a imigrantů

MUDr. Jitka Škovránková, MUDr. Naděje Tošovská

Pediatr. pro Praxi, 2004; 2: 107-109


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.