Pediatrie pro praxi, 2004, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

MUDr. Vladimír Brunclík

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3:

Přehledové články

Chyby v péči o novorozence po propuštění z nemocnice - 1. část

MUDr. Magdalena Weberová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 118-120

Chyby a omyly v diagnostice - hodnocení růstu

MUDr. Stanislava Koloušková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 121-126

Nemoci z pískovišť

doc. MUDr. Drahomíra Bartošová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 127-129

C-reaktivní protein v lékařské praxi praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Petr Karger

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 130-132

Chirurgická léčba hydrocefalu v dětském věku

MUDr. Radim Lipina, MUDr. Tomáš Paleček Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 133-136

Sdělení z praxe

Porucha příjmu potravy u desetiletého chlapce

MUDr. Jarmila Seifertová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 158

Spalničky - choroba stále ještě nevymýcená

MUDr. Pavel Kosina, doc. MUDr. Václav Dostál

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 159-160

Epiglottitis acuta v detskom veku - kazuistiky a terapeutický postup

doc. MUDr. Karol Králinský PhD, MUDr. Ladislav Laho CSc, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 161-162

Kojenecká láhev a nebezpečí otravy vodou

MUDr. Karel Goldemund CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 163-165

Pediatrie ve zkratce

Diferenciální diagnostika úniků moči u dětí

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Monika Kolská

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 149-153

Pro sestry

Vyšetření zrakové ostrosti - visu u dětí

Helena Jančárová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 155-156

Pediatrie založená na důkazech

Antibiotika a akutní otitis media u dětí

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 157

Přednemocniční neodkladná péče

Základy neodkladné a rozšířené resuscitace v dětském věku

MUDr. Faisal Hitari Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 142-145

Klinickoradiologická diagnóza

Jednostranná hyperlucentní plíce - diagnostický problém

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Jiří Reitinger, doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. David Horák Ph.D, MUDr. Milan Dočkal

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 146-148

Informace a komentáře

Ze zahraničního tisku

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3:

Porucha příjmu potravy u desetiletého chlapce - dovětek psychiatra

MUDr. Jiří Koutek

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3:

Vyjádření k hygienickým požadavkům na zajištění nezávadnosti dětských pískovišť

MUDr. Hana Kabátová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3:

XXII. dny klinické a praktické pediatrie

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3:

Jubilejní setkání dětských nefrologů v Olomouci

MUDr. Pavel Geier

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3:

Účinky přípravků na bázi aminokyselin u kojenců s alergií / intolerancí kravského mléka - výsledky studie

Bodo Niggemann, Christiane Binder, Christophe Dupont, Said Hadji, Taina Arvola, Erika Isolauri

Pediatr. pro Praxi, 2004; 3: 137-141


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.