Pediatrie pro praxi, 2004, číslo 4

reklama

Slovo úvodem: Péče vyžadovaná rodiči

Vladimír Mihál

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4:

Přehledové články

Chyby v péči o novorozence po propuštění z nemocnice - II. část

MUDr. Magdalena Weberová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 178-180

Mimostřevní salmonelové infekce

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 181-184

Jaké mohou být důvody pro změny v dávkování antibiotik?

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 185-188

Problematika břišní bolesti v dětském věku

MUDr. Jan Schwarz, doc. MUDr. Josef Sýkora Ph.D, prof. MUDr. František Stožický DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 189-194

Psychologické aspekty vývoje osobnosti - pohled prostřednictvím teorie objektních vztahů

MUDr. Zdeněk Faldyna

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 195-197

Sdělení z praxe

Chlamydia trachomatis: Aktuální pohled, možnosti a limity přímé diagnostiky

MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Vlasta Štěpánová, MUDr. Josef Mlynář CSc, MUDr. Miroslav Špliňo, MUDr. David Neumann, PharmDr. Lenka Plíšková, MUDr. Miroslav Fajfr

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 198-202

Stále aktuální pertuse

MUDr. Jarmila Vospělová, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 204-206

Steroidní osteoporóza

MUDr. Libor Válek

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 207

Syndróm krátkeho čreva

MUDr. Emese Majorová, MUDr. Pavol Drahovský CSc, MUDr. Martin Mráz

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 209

Pro sestry

Vyšetřování sluchu u dětí

Stanislava Herdová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 211-212

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je Vaše diagnóza?

MUDr. Pavel Geier, MUDr. Jiří Reitinger, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová Ph.D, MUDr. Roman Jurenčák, MUDr. Hana Flögelová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4:

Jaká je vaše diagnóza? - odpovědi

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 217

Pediatrie založená na důkazech

Kazuistika založená na důkazu -evidence-based case report-

Mgr. Jarmila Potomková

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 213

Klinickoradiologická diagnóza

Kapilární hemangiom sleziny

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jiří Bučil, MUDr. Ladislava Kučerová, MUDr. Josef Grym

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4: 214-216

Informace a komentáře

Dvě poznámky k článku -Chyby v péči o novorozence po propuštění z nemocnice - 1. část-

MUDr. Jan Anděl

Pediatr. pro Praxi, 2004; 4:


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.