Pediatrie pro praxi, 2004, číslo 5

reklama

Slovo úvodem: -Ze všech zvířat je chlapec nejnezkrotnější-

MUDr. Josef Gut

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5:

Přehledové články

Herpetická encefalitida

doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., a kol

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 226-230

Mýty a skutečnosti o náhradní péči o děti v ČR

MUDr. Lubomír Kukla CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 231-232

Věkově vázané epileptické syndromy u dětí

doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 233-235

Koordinace péče o poruchy vidění ve spolupráci dětský lékař a oftalmolog

MUDr. Anna Zobanová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 236-237

Infekční průjmová onemocnění u dětí

MUDr. Helena Ambrožová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 238-240

Sdělení z praxe

Možnosti využití anti-D globulinu v léčbě dětí s chronickou formou ITP

MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Petr Smíšek, MUDr. Lenka Vepřeková, MUDr. Bohumír Blažek

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 252-256

Kvalitatívne poruchy psychomotoriky v pedopsychiatrii

MUDr. Igor Ondrejka PhD, MUDr. Milena Drímalová CSc, MUDr. Alena Mažgútová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 257-260

Malárie - neobvyklá příčina febrilního stavu u kojence

MUDr. Pavel Kosina, MUDr. Karel Honegr Ph.D, MUDr. Miroslav Förstl, MVDr. Zuzana Čermáková

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 261-262

Pediatrie ve zkratce

Přehled diagnostiky a terapie střevních parazitóz

MUDr. Miroslav Förstl, doc. RNDr. Vladimír Buchta CSc, RNDr. Libuše Kolářová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 242-247

Pro sestry

První pomoc u dětí - část I.

Mgr. J. Dresslerová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 248-249

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza? - odpovědi

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5:

Jaká je Vaše diagnóza?

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 241

Pediatrie založená na důkazech

EBM pohled na doporučení -pít hodně tekutin- u dětí s akutním respiračním infektem

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 263

Klinickoradiologická diagnóza

Recidivující sekundární spontánní pneumotorax

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Vratislav Smolka, doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D, MUDr. Kamila Michálková

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5: 250-251

Informace a komentáře

Ze zahraničního tisku

Pediatr. pro Praxi, 2004; 5:


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.