Pediatrie pro praxi, 2004, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Léky v intenzivní pediatrické péči

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 298-300

Přehledové články

Klíšťová meningoencefalitida

doc. MUDr. Vilma Marešová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 274-275

Riziko suicidálního chování v dětském a adolescentním věku

doc. MUDr. Jana Kocourková, MUDr. Jiří Koutek

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 276-278

Vliv výživy na riziko vzniku diabetes mellitus 1. typu

MUDr. Pavla Mendlová, MUDr. Stanislava Koloušková CSc, MUDr. Zdeněk Šumník Ph.D, prof. MUDr. Jan Vavřinec DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 279-282

Poruchy močení z funkčních a anatomických příčin u dětí

MUDr. Zdeněk Dítě

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 283-286

Prevence zubního kazu v kojeneckém a batolecím věku

MUDr. Romana Ivančaková CSc, Ana Lucía Seminario DDS MDS

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 287-290

Psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života

MUDr. Renata Cíbochová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 291-297

Sdělení z praxe

Přetrvávající hvízdavé dýchání u kojence vyvolané mediastinální cystou

doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jiří Bučil, prof. MUDr. Jiří Šnajdauf DrSc, MUDr. Jaroslav Soukup

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 301-302

Bolesti na hrudi u 16letého chlapce

MUDr. Jarmila Seifertová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 303

Pro sestry

První pomoc u dětí - II. část: úrazy

Mgr. J. Dresslerová

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 305-306

Pediatrie založená na důkazech

Kde hledat systematické přehledy a randomizované kontrolované studie?

MUDr. Pavel Geier

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 307

Klinickoradiologická diagnóza

Oboustranná lymfadenopatie s kompresí jugulárních žil jako projev akutní lymfoblastické leukemie

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jiří Bučil, doc. MUDr. Martin Tichý CSc, doc. PhDr. Marie Jarošová CSc, PhDr. Milena Holzerová, RNDr. Zuzana Pikalová, MUDr. Marián Hajdúch Ph.D, MUDr. Pavel Hejdušek

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 310-313

Překladový článek

Psychologické eseje - poslední poselství profesora Matějčka

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6:

Ve zkratce

Jaká je vaše diagnóza?

MUDr. Josef Grym, MUDr. Jaroslav Vašíř, RNDr. Jiří Kobliha

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6:

Jaká je vaše diagnóza

Jaká je vaše diagnóza - odpovědi

MUDr. Josef Grym, MUDr. Jaroslav Vašíř

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 314

Informace a komentáře

Existuje gen pro Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS)?

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 308

Výzkum nutriční prevence diabetes mellitus 1. typu - studie TRIGR

MUDr. Pavla Mendlová, prof. MUDr. Jan Vavřinec DrSc, Česká pracovní skupina studie TRIGR

Pediatr. pro Praxi, 2004; 6: 309


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.