Pediatrie pro praxi, 2005, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Pasti, pasti, pastičky moderní medicíny

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 171

Lidská duše žije příběhy. Příběhy nejen zbystří naše vnímání, ale také si je dobře pamatujeme a nechávají v nás hlubokou stopu. Mediální mágové i manipulátoři lidských duší to vědí moc dobře, vybudovali si na této naší přirozenosti velký byznys. Dokonce byl vymyšlen terminus technicus pro spolehlivou metodu k zaujmutí posluchačů, diváků a čtenářů – nasadit ve vhodný čas HLP (hluboce lidský příběh). Ale naplňování této naší přirozené potřeby příběhu nemá jen odvrácenou podobu. Příběhy dokážou oslovit a motivovat k následování, dokážou poučit, mohou být zdrojem zásadních obratů v životním běhu. Jak to souvisí s moderní medicínou, respektive s jejími...

Přehledové články

Eczema atopicum

CONSTITUTIONAL DERMATITIS

MUDr. Renata Schmiedbergerová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 174-183

Článek se pokouší podat přehled o atopickém ekzému, jeho etiopatogenezi, imunologických zvláštnostech, klinickém obrazu a léčbě na podkladě studií z posledních let.

Lymfedém v dětském věku

LYMPHEDEMA IN CHILDHOOD

MUDr. Zuzana Navrátilová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 184-186

Lymfedém představuje chronické, progredující, často celoživotní onemocnění, které postihuje všechny dimenze kvality života našich pacientů. Jeho manifestace v dětském věku znamená velmi závažný terapeutický a sociální problém. Terapie vychází ze základních principů komplexní fyzikální terapie. V raném dětském věku nelze předpokládat spolupráci dětí na léčbě, je nutná maximální péče rodičů. V pozdějším věku je možné již získat určitou, stále se rozvíjející spolupráci dítěte na každodenní terapii tohoto chronického onemocnění.

Lymeská borrelióza u dětí

LYME DISEASE

doc. MUDr. Jozef Hoza CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 188-190

Lymeská borrelióza (LB) patří mezi časté nemoci přenášené klíšťaty v mnoha zemích včetně ČR. V endemických oblastech je považována za závažný zdravotnický problém. Je řada rozdílů v klinických projevech mezi infekcí u dětí a dospělých. V přehledu jsou uvedeny pediatrické aspekty LB.

Interpretace sérologických vyšetření u gravidních žen a novorozenců

INTERPRETATION OF SEROLOGICAL INVESTIGATIONS IN PREGNANT WOMEN AND NEWBORNS

MUDr. Pavel Žampach

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 191-193

V článku jsou shrnuty zkušenosti a pravidla pro interpretaci výsledků sérologických vyšetření. Stručně jsou uvedeny laboratorní metodiky a rozebrány nejčastější příčiny falešně pozitivních a falešně negativních výsledků. Zvláštní pozornost je věnována skupině novorozenců a gravidních žen včetně zvláštností interpretace výsledků vyšetření. Na závěr jsou uvedeny typické situace použití sérologické metody diagnostiky infekčních chorob.

Plochá noha v dětském věku - diagnostika a terapie

FLAT FOOT IN CHILDHOOD - DIAGNOSIS AND THERAPY

MUDr. Ondřej Adamec

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 194-196

Plochá noha je v dětském věku jednou z nejčastějších diagnóz, pro které jsou pacienti odesíláni do ortopedických ambulancí. V naprosté většině případů se jedná o idiopatické plochonoží na podkladě zvýšené laxicity vazivového aparátu nohy. Základním kritériem pro vedení převážně konzervativní terapie individuálně zhotovenou vložkou (nejde o jediný způsob konzervativní terapie) je zhodnocení, zda je noha dosud kompenzována a funkčně zdatná. Při rozvoji svalových kontraktur, bolestí a únavnosti nohy doporučujeme operační řešení na specializovaném pracovišti. Rigidní bolestivá plochá noha vyžaduje vždy podrobné vyšetření a individuální terapii.

Syndróm trasenia dieťaťom

SHAKEN BABY SYNDROME

MUDr. Marián Fedor, MUDr. Petr Ďurdík, prof. MUDr. Ján Buchanec DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 197-200

Fyzické týranie môže byť jednou z príčin poranení u dojčiat. Syndróm trasenia dieťaťom – Shaken Baby Syndrome (SBS) je jednou zo závažnejších foriem týrania detí do dvoch rokov veku života. Autori zdôrazňujú nutnosť odlíšenia neúrazového poranenia hlavy vznikajúceho trasením od úrazového poranenia hlavy, ktoré je zriedkavejšie u dojčiat. Zdôrazňujú, že pri prítomnosti nešpecifických príznakov je potrebné myslieť aj na SBS a hľadaním špecifických príznakov je potrebné pri poraneniach hlavy vylúčiť SBS. Rozoberajú klinické, patologické a diagnostické príznaky spôsobené trasením detí. Poukazujú na nepriaznivú prognózu týchto detí a význam prevencie.

Intoxikace u dětí

Anticholinergika, serotonergika

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 201-202

Další část toxikologického seriálu je věnována dvěma klinicky příbuzným syndromům: otrava léky s anticholinergním účinkem (anticholinergní toxický syndrom) a předávkování léky vyvolávajícími serotoninový exces na receptorech CNS (serotoninový syndrom).

Sdělení z praxe

Neprospívání u chlapce s cystickou fibrózou

MUDr. Jarmila Vospělová, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 209-211

U šestiměsíčního kojence bylo na základě klinických příznaků – opakovaných zánětů průdušek a neprospívání – vysloveno podezření na cystickou fibrózu (CF). Diagnóza byla potvrzena potním testem a molekulárně genetickým vyšetřením. V rámci základního onemocnění byla zjištěna nedostatečnost zevně sekretorické složky pankreatu a osídlení dýchacích cest kmeny Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus. Zavedení komplexní léčby vedlo ke zlepšení plicního nálezu a stavu výživy. Po prvním roce věku však hmotnostní i výšková křivka opět stagnovala. Přes maximální dávku pankreatické substituce měl chlapec objemné stolice a trpěl nechutenstvím....

Akutní poškození jater paracetamolem

h. doc. MUDr. Michal Hladík Ph.D, MUDr. Andrea Olosová Ph.D, MUDr. Iveta Jourová, MUDr. Tomáš Zaoral, MUDr. Asad Bakhtary, MUDr. Romuald Čuřík, MUDr. Štěpán Rucki CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 212-214

V odborné veřejnosti je rozšířen názor o bezpečnosti a efektivnosti podávání paracetamolu u dětí, zejména ve srovnání s kyselinou acetylsalicylovou. Uvádí se také nižší riziko vedlejších účinků při léčbě paracetamolem u dětí ve srovnání s dospělými. Jeho podávání je však natolik rozšířené, že se poměrně často popisují u dětí po jeho podání toxické reakce. V publikacích z poslední doby jsou však uvedeny některé rizikové faktory léčby paracetamolem u dětí: věk pod 10 let, posun nástupu klinické manifestace po požití toxické dávky, opožděné podání antidota a ingesce paracetamolu zároveň s jinými hepatotoxickými léky (12).

Varicella - očkovat - neočkovat?

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 216

Autor se zabývá novými poznatky o varicelle, jejích komplikacích a významem případného očkování u dětí z hlediska zdravotního, ale i ekonomického, a to na základě epidemiologické studie o varicelle v České republice v letech 1997–2001.

Reinvaginace v dětském věku

MUDr. Jiří Reitinger, MUDr. Zdeněk Zlámal CSc, MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Eva Klásková

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 218-219

Kazuistika 11měsíčního chlapce s recidivou ileokolické invaginace, na které se mohla podílet nedokonalá fixace terminálního úseku ilea a vpáčený červ po appendektomii podle Rundolpha.

Klinickoradiologická diagnóza

Spontánní pneumomediastinum s podkožním emfyzémem

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, MUDr. Pavel Geier, MUDr. Eva Klásková, MUDr. Roman Jurenčák, doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D, MUDr. Jiří Bučil, MUDr. Josef Pokorný, RNDr. Kateřina Zedníková

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 206-208

Autoři prezentují kazuistiku 16leté dívky s několikahodinovou anamnézou obtížného dýchaní (dyspnoe) a bolestí v krku (pocit cizího tělesa). Fyzikální vyšetření prokázalo oboustranně rozsáhlý podkožní emfyzém v oblasti krku a hrudníku. Na rentgenovém snímku hrudníku byly jemné proužky projasnění podél horního mediastina oboustranně a při levé laterální kontuře srdce, emfyzém v měkkých částech krku a horní třetině hrudníku. CT vyšetření krku a hrudníku potvrdilo diagnózu rozsáhlého pneumomediastina s podkožním emfyzémem měkkých částí krku a hrudníku. Spouštěcí příčina nebyla prokázána. Stav se spontánně upravil v průběhu několika dní.

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza?

MUDr. Luděk Ryba

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 203

Jaká je Vaše diagnóza? - odpovědi

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 220-221

Informace a komentáře

Ze zahraničního tisku

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 4: 222

Tepelný stres v automobilech


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.