Pediatrie pro praxi, 2005, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Nenaplněná touha po objetí zraňuje celý život

Luba Skořepová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 227

Už jako malá jsem velmi toužila být maminkou a jak jsem stárla, touha se stávala čím dál silnější. Představa voňavého tělíčka mě uváděla do blaženého snění.

Přehledové články

Dieta u dětí s atopickým ekzémem

DIET IN CHILDREN WITH CONSTITUTIONAL DERMATITIS

MUDr. Astrida Šuláková

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 230-234

Rostoucí prevalence a zvyšující se závažnost alergických onemocnění, v posledních desetiletích významně ovlivňující společnost nejen řadou omezení postižených jedinců, ale také ekonomickými důsledky, nelze vysvětlit jen genetickou dispozicí. Předpokládá se, že v jejich vývoji hrají významnou roli změny životního prostředí a životního stylu v posledních letech včetně změn ve stravování, které vedou k časné senzibilizaci a rozvoji atopického onemocnění u dítěte. Preventivní opatření, která zahrnují také úpravu dietního režimu u dětí s rodinnou anamnézou atopie (hypoantigenní, hypoalergenní dieta), mohou významně ovlivnit manifestaci i závažnost klinických...

Diagnostika a liečba horúčky u novorodencov, dojčiat a batoliat

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF FEVER IN NEWBORNS, INFANTS AND TODDLERS

MUDr. Martin Mráz

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 235-239

Článok prináša pohľad na diagnostiku a liečbu horúčky a jej komplikácií v útlom detskom veku z úrovne medicíny založenej na dôkazoch (EBM).

Schizofrenie v dětském a adolescentním věku

SCHIZOPHRENIA IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE

doc. MUDr. Michal Hrdlička CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 240-242

Přehledový článek přibližuje v úvodu historický vývoj pojmu psychóza v dětské psychiatrii. Schizofrenie v dětství a adolescenci je vzácnější než u dospělé populace – před 15. rokem života se manifestují jen 4 % všech schizofrenních onemocnění. Jsou popsány různé manifestace schizofrenní psychopatologie v závislosti na věku a dosaženém vývojovém stadiu. Diferenciální diagnostika zahrnuje jak somatické stavy, tak psychiatrické poruchy (bipolární porucha, nepsychotické poruchy chování, pervazivní vývojové poruchy, obsedantně kompulzivní porucha). V léčbě se stále více uplatňují atypická neuroleptika, konkrétní klinické zkušenosti byly publikovány...

Infekční mononukleóza

INFECTIOUS MONONUCLEOSIS

MUDr. Helena Ambrožová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 244-246

Infekční mononukleóza je známá již od 80. let 19. století, v ČR bylo v  r. 2004 hlášeno 2 684 případů. Nejdůležitějším etiologickým agens je virus Epsteina-Barrové (EBV), syndrom infekční mononukleózy může být vyvolán i cytomegalovirem (CMV). V klinickém obraze dominuje horečka, povlaková angína, lymfadenopatie a hepatosplenomegalie. Nejčastější komplikací je obstrukce dýchacích cest, mohou být i komplikace hematologické, neurologické, kardiální a ruptura sleziny. Závažnou komplikací je Duncanův syndrom. Pro infekční mononukleózu je typická lymfocytóza v krevním obraze a hepatopathie. V diagnostice EBV se používá průkaz heterofilních protilátek (Paul-Bunnelova...

Rychlá PCR diagnostika invazivního meningokokového onemocnění

RAPID PCR DIAGNOSTICS OF INVASIVE MENINGOCOCCAL DISEASE

MUDr. Jitka Kalmusová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 247-248

PCR (polymerase chain reaction) diagnostika je určena hlavně pro lékaře na infekčních odděleních, dětských odděleních, JIP a lůžkových ARO. V Národní referenční laboratoři pro meningokokové nákazy je zavedena metoda PCR pro detekci Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae a Streptococcus pneumoniae, která rozšiřuje bezkultivační metody (přímou mikroskopii a latexovou aglutinaci) dosud užívané v diagnostice závažných bakteriálních onemocnění. Tato metoda umožňuje rychlé určení patogena o nízké koncentraci přímo z klinického materiálu.

Intoxikace u dětí

Teofylin, betamimetika, antihistaminika

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 259-260

Další část cyklu je věnována lékům, které jsou v pediatrii hojně používané, i když procházejí fázemi preskripce různé intenzity. Teofylin a jeho deriváty mohou být příčinou velmi vážných intoxikací, podobně jako některá antihistaminika II. generace. Naproti tomu selektivní beta-2 mimetika po počátečních obavách se ukázala jako velmi bezpečná farmaka a i příznaky z předávkování jsou mírné a zpravidla spontánně odeznívající.

Sdělení z praxe

Psychologické vyšetřování extrémně nezralých dětí

PhDr. Kateřina Chamoutová, Mgr. Hana Chamoutová, MUDr. Libuše Pazderová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 249-252

Intenzivní lékařská péče umožňuje přežívání dětí se stále nižší porodní hmotností a narozených v časnějších gestačních týdnech. Zajímalo nás, jaká je kvalita života těchto dětí. V našem souboru jsou zahrnuty děti narozené v období leden 1997 – červen 1998, jejichž porodní hmotnost byla menší než 1 500 g a byly v péči neonatologického oddělení VFN Prahy 2. K psychologickému vyšetření byly pozvány ve věku 5 let. V tomto příspěvku jsou zpracovány výsledky vyšetření 38 chlapců a 40 dívek, vyšetření zahrnovalo zhodnocení intelektového vývoje III. revizí škály Termann–Merill (T-M), všeobecných znalostí předškolních dětí, grafomotoriky,...

Toxoplazmová myozitida

MUDr. Petr Pešák

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 253-254

Autor uvádí kazuistiku méně obvyklého průběhu toxoplazmózy u 17leté dívky probíhající pod obrazem akutní myozitidy.

Pro sestry

Úloha sociální pracovnice v péči o dítě ve zdravotnickém zařízení

Ivanka Pantělejevová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 255-257

Jedním z nesporně nejvýznamnějších zdravotnických zařízení v Brně je Fakultní nemocnice Brno – Pracoviště dětské medicíny (dále jen „Dětská nemocnice, DN“). Toto zařízení zabezpečuje péči pro pacienty nejen z Brna, ale často i celé Moravy: má 25 klinik a oddělení se 451 lůžky. Pracuji zde jako sociální pracovnice a mým cílem bude seznámit s problematikou sociální práce.

Klinickoradiologická diagnóza

Ileus jako projev bochdalekovy brániční kýly v adolescentním věku u pacienta s mentálním defektem

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Zdeněk Zlámal CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Jiří Bučil

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 268-270

Bochdalekova hernie vzniká, když obsah dutiny břišní vyhřezne přes lumbokostální trigonum bránice do pleurální dutiny. Bochdalekova kýla je u novorozenců vážné onemocnění s poměrně značnou mortalitou. Většinou (80%) se projeví v časném postnatálním období těžkou dušností novorozence. Když se defekt bránice projeví v pozdějším období života, bývá klinická symptomatologie méně dramatická a prognóza obvykle dobrá. Pozdní prezentace Bochdalekovy hernie je vzácné onemocnění. V databázi MEDLINE je méně než sto prací popisujících Bochdalekovu hernii u adolescentů a dospělých pacientů. Autoři prezentují sedmnáctiletého chlapce s progredující retardací psychomotorického...

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je Vaše diagnóza?

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Markéta Knetigová, MUDr. Dana Dostálková, MUDr. Jan Petrželka, MUDr. Jiří Štarha Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 258

Údaje v rodinné anamnéze čtyřletého chlapce jsou bezvýznamné. Hoch se narodil z nekomplikovaného těhotenství, v termínu, záhlavím a bez perinatální patologie. Čtvrtý den po narození se u dítěte 2× vyskytly krátkodobé převážně klonické křeče, jejichž etiologie zůstala neobjasněna. Neurologické vyšetření před propuštěním z porodnice a opakované v průběhu kojeneckého období bylo hodnoceno jako normální. Chlapec se v dalších letech svého života vyvíjel zcela obvyklým způsobem, očkován byl řádně, vč. vakcinace proti N. meningitidis C.

Jaká je Vaše diagnóza? - odpověď

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 261-262

Ve zkratce

Diagnostika a léčba dráždivého kašle

doc. MUDr. František Kopřiva CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 264-267

Kašel (tussis) je nejčastějším nespecifickým příznakem onemocnění dýchacího ústrojí v ordinaci praktického lékaře. Má řadu forem a velmi širokou škálu příčin. Z fyziologického hlediska jde o účelný obranný mechanizmus, který udržuje průchodnost dýchacích cest a na základě aktivního forsírovaného expiria z nich odstraňuje nejen vniknutá cizí tělesa, ale i hlen a produkty patologických procesů v dýchacích cestách a plicích.

Informace a komentáře

Ze zahraničního tisku

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 252

Rizika kouření vodní dýmky

Doporučení pro kojení fyziologických novorozenců, kojenců a malých dětí

MUDr. Anna Mydlilová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 273

Všechny porodnice by měly dodržovat 10 kroků k úspěšnému kojení. Zdravotníci by měli matky v kojení podporovat, pozorovat, učit je základním technikám a pomáhat jim.

Řetěz lásky k dětem odkrývá pravdu o tabáku

Pediatr. pro Praxi, 2005; 5: 274

Vědci EU prokázali, že děti vydrží více než mšice, proto jsou do tabáku míchány jedy, které zabíjí účinněji než přírodní tabáková směs. Na rozdíl od parazitů si svou likvidaci děti hradí. Úplný zákaz cigaret z těchto důvodů požaduje šéf zdravotního výboru Evropského parlamentu Karl-Heinz Florenz z německé CDU. "Cigarety, jak jsou dnes nabízeny, jsou obecně nebezpečným vražedným nástrojem a musí ihned zmizet z trhu", řekl Florenz v květnu letošního roku. Reagoval na to, že výzkum, který EU zadala nezávislým laboratořím, prokazuje a k dnešku již plně prokázal, že aditiva - jinak též přídavné látky, zabíjejí a invalidizují kuřáky více než samotná tabáková...


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.