Pediatrie pro praxi, 2006, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Co dál v pediatrii 21. století?

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 3

Nebylo žádnou výjimkou, že ještě na konci 70. let minulého století jsme se jako dětští lékaři setkávali zejména s komplikovaným průběhem takových chorob, jako jsou plané neštovice, zarděnky, spalničky nebo spála. V uvedené době byl také počet dětí dlouhodobě obdivuhodně stabilní a reprezentoval téměř 20% z celé populace. Mnohé z výsledků našeho tzv. čistě pediatrického systému zdravotní péče nám většina z industrializovaných zemí Evropy záviděla.

Přehledové články

Nové indikace k léčbě růstovým hormonem u dětí v České republice

New paediatric indications for growth hormone therapy in Czech republic

doc. MUDr. Jiřina Zapletalová Ph.D, prof. MUDr. Jan Lebl CSc, MUDr. Jana Černá, MUDr. Marcela Dvořáková, MUDr. Vlasta Janštová, MUDr. Božena Kalvachová CSc, MUDr. Jarmila Klabochová, MUDr. Stanislava Koloušková CSc, prof. MUDr. Lidka Lisá DrSc, MUDr. Olga Magnová, MUDr. David Neumann, MUDr. Eva Nováková, MUDr. Dana Novotná, MUDr. Renata Pomahačová, MUDr. Štěpánka Průhová Ph.D, MUDr. Jaroslav Škvor CSc, MUDr. Štěpánka Šnajderová CSc, MUDr. Zdeněk Šumník Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1:

V České republice patří mezi indikace léčby růstovým hormonem u dětí deficit růstového hormonu (zhruba od 70. let minulého století), Turnerův syndrom (od roku 1992), růstové selhání u chronické renální insuficience (od roku 1995), syndrom Prader-Willi (od roku 2001) a postnatální růstové selhání navazující na intrauterinní růstovou retardaci (od roku 2003). K 1. lednu 2006 je v České republice léčeno růstovým hormonem ve 13 centrech celkem 922 dětí a dospívajících. Z nich byl u 537 prokázán deficit růstového hormonu, u 159 dívek Turnerův syndrom, 28 dětí trpělo chronickou renální insuficiencí, 35 dětí syndromem Prader-Willi a 163 postnatálním růstovým...

Kašel při onemocnění horních cest dýchacích

doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 8-12

Ve sdělení je podán přehled onemocnění horních cest dýchacích, při kterých dochází ke kašli. Dále je probrána léčba, rozdělení farmak podporujících expektoraci a antitusika. Expektorancia se dělí na mukolytika, sekretolytika a sekretomotorika, jejich účinkem dochází ke snadnějšímu odstraňování hustého hlenu či hlenohnisu z dýchacích cest. Antitusika jsou indikována zejména při úporném, suchém, dráždivém kašli, kdy předchozí podání expektorancií nebylo účinné. Nemají se užívat dlouhou dobu. Lze je rozdělit na antitusika kodeinového typu a nekodeinová. Kombinace antitusika a expektorancia jsou určena k léčbě dráždivého kašle při akutních zánětech horních...

Akutní komplikace u diabetes mellitus 1. typu

Acute complications of type 1 diabetes mellitus

MUDr. Jitřenka Venháčová, MUDr. Petra Venháčová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 14-17

Je podán přehled nejčastějších akutních komplikací diabetu 1. typu – hypoglykemického syndromu a diabetické ketoacidózy: jejich etiopatogeneze, vyvolávajících příčin, klinické symptomatologie, léčby a prevence. Je poukázáno na důležitou roli praktického dětského lékaře při včasném rozpoznání diabetu u dětí a tím i prevenci diabetické ketoacidózy.

Záněty nosních a paranazálních dutin u dětí

Inflammation of nasal and paranasal cavities in children

prof. MUDr. Ivo Šlapák CSc, MUDr. Josef Machač, MUDr. Pavel Horník

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 18-21

Infekce nosních a paranazálních dutin (PND) u dětí jsou velmi častým onemocněním, které postihuje horní dýchací cesty. Pro správnou diagnostiku a terapii tohoto onemocnění je třeba mít detailní znalosti nejen o původcích a průběhu onemocnění, ale také alespoň základní znalosti o embryologii a fyziologii PND. Terminologie zahrnuje pojmy rinitida, trinosinusitida, polysinusitida a pansinusitida. Ostiomeatální jednotka hraje anatomicky i funkčně významnou roli při vzniku patologického stavu. Dle časové posloupnosti zařazujeme rinosinusitidy jako akutní – příznaky trvají 3 dny až 3 týdny, subakutní – stejné příznaky jako u akutní, doba trvání...

Péče o pleť a léčba akné

Skin care and acne treatment

doc. MUDr. Olga Vohradníková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 22-24

Podrobný rozbor péče o pleť při acne vulgaris je kompletizován rozborem zhoršujících faktorů a přehledem terapie. V zevní terapii jsou upřednostněny hlavně indikace a nevýhody jednotlivých zevních léčiv. Celková léčba uvádí kromě indikací léčby antibiotiky přehled možností hormonální terapie u žen, zejména se zaměřením na kontraceptiva s antiandrogenními účinky, a také základní údaje o terapii izotretinoinem perorálně, včetně správného dávkování.

Paretické komplikace onemocnění v dětském věku

The palsy complications of diseases in the childhood

MUDr. Zuzana Blechová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 26-30

Paretická postižení jsou zřídkavou, ale závažnou komplikací onemocnění v dětském věku. Dochází k nim přímým působením virů a některých bakterií nebo v důsledku imunopatologických procesů. Jejich četnost u nás významně poklesla vysokou proočkovaností, i když samotná vakcinace může být též podnětem k rozvoji paréz. Charakter postižení a jeho lokalizace závisí na etiologickém agens. Nejčastěji bývá postižen lícní nerv, v důsledku nachlazení nebo časné neuroborreliózy. Nejzávažnější průběh i v dětském věku mívají polyradikuloneuritidy. Navzdory nízké četnosti těchto komplikací je nezbytností důsledná surveillance paretických postižení zejména k eventuálnímu...

Diferenciální diagnostika neepileptických záchvatů u dětí

Nonepileptic seizures in children

MUDr. Jan Hadač

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 31-34

Podobně jako u dospělých se i u dětí setkáváme s nejrůznějšími poruchami záchvatovitého rázu, které se více či méně podobají záchvatům epileptickým. Chybně stanovená diagnóza epilepsie vystavuje dítě zbytečné zátěži a rizikům spojených s užíváním antiepileptik, nehledě na negativní odraz v oblasti psychické a sociální. U mnoha jednotek je navíc dostupná vhodná léčba.

Trombocytóza u dětí

Thrombocytosis in children

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Zbyněk Novák

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 35-38

Trombocytózu často odhalíme jako vedlejší laboratorní abnormitu při vyšetření kompletního krevního obrazu, který jsme indikovali z jiného nesouvisejícího medicínského důvodu. Když je nalezena, může způsobit vážnou diagnostickou pochybnost. Trombocytóza je buď reaktivní proces (sekundární trombocytóza), nebo méně často je zapříčiněna klonálním myeloproliferativním onemocněním kostní dřeně. Autoři předkládají současné názory na patogenezi a klinické aspekty primární a sekundární trombocytózy u dětí.

Trendy ve výživě dětí po 6. měsíci života

Rewiev of recommendations about complementary feeding

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 40-42

Přehled současných názorů na zavádění komplementární výživy.

Intoxikace u dětí

Otrava kaliem

MUDr. Faisal Hitari Ph.D, MUDr. Alena štolcová, MUDr. Jiří Fialka CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 49-51

Problematika hyperkalémie jako důsledku závažných metabolických a jiných poruch je všeobecně dosti známa, případy náhodné či úmyslné intoxikace kaliem patří v dětském věku spíše k raritním. V článku proto uvádíme tři případy, které s intoxikací kaliem více či méně souvisely.

Sdělení z praxe

Bolesti břicha aneb všichni to věděli, všichni to viděli

MUdr. Jan Trubačík

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 54-55

Bolesti břicha jsou jedním z nejčastějších stesků, které přivádějí rodiče s dítětem do ordinace PLDD. Trpět jimi mohou i pacienti s hereditární sférocytózou. Je známo, že symptomatologie tohoto onemocnění je velmi různorodá. Autor formou kazuistiky připomíná význam anamnézy v diagnostickém rozhodování. Správná interpretace příznaků v kontextu s anamnestickými údaji vede vyšetřujícího lékaře žádoucím směrem.

Klinickoradiologická diagnóza

Epidurální hematom jako první příznak těžké formy hemofilie

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, prof. MUDr. Michael Houdek CSc, MUDr. Jiří Bučil, MUDr. Miroslav Musílek

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 52-53

Autoři popisují kazuistiku tříměsíčního kojence, u kterého byl až po osmi dnech od úrazu hlavy diagnostikován rozsáhlý epidurální hematom. Standardní koagulační vyšetření odhalilo poruchu hemokoagulace – těžkou formu hemofilie A. Akutní neurochirurgická intervence s evakuací epidurálního hematomu vedla k vyléčení.

Informace a komentáře

Banky mateřského mléka v ČR

MUDr. Anna Mydlilová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 1: 56-57

Mateřské mléko (MM) je jedinou fyziologickou potravou novorozence a kojence. Jestliže dítě nemůže být z jakýchkoliv důvodů kojeno, měla by mu být poskytnuta plnohodnotná náhrada. K tomuto účelu začaly ve světě při nemocnicích vznikat banky mateřského mléka. První, kdo formuloval myšlenku o konzervaci mateřského mléka, byl pražský pediatr Epstein. Bylo to v roce 1907 a za 2 roky nato vznikla banka lidského mléka ve Vídni.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.