Pediatrie pro praxi, 2006, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Komplexní péče o děti v nemocnici a jejich rodiče

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 123

Začátkem dubna tohoto roku se uskutečnil v Senátu ČR seminář na téma Komplexní péče o děti v nemocnici a jejich rodiče. Nepochybně stále aktuální a stále značně bolavé téma. Seminář proběhl za hojné účasti především učitelek základních škol při dětských odděleních, rodičů a těch, které nastoupily cestu herních specialistek. V první polovině programu převažovaly výpovědi rodičů, které prezentovaly vlastní, převážně negativní zkušenosti s přijetím jejich rodičovského pobytu na dětských odděleních. Byly to příběhy jistě zajímavé a citově působivé, ale daly by se přesto krátce shrnout jako „plakání nad rozlitým mlékem a na nesprávném hrobě“.

Přehledové články

Očkování proti varicelle

Vaccination against varicella

MUDr. Daniel Dražan

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 130-133

Varicellou může onemocnět jen v České republice až 100 000 lidí ročně. Vývoj očkování proti této nemoci začal již před více než 30 lety a již 10 let se plošně očkuje ve Spojených státech amerických. Živá atenuovaná očkovací látka proti varicelle je účinná a bezpečná. Je možné ji očkovat od 1 roku věku v 1 dávce, od 13 let ve 2 dávkách, kontraindikacemi jsou systémová hypersenzitivita na některou složku vakciny, gravidita, závažný defekt buněčné imunity a chronická terapie aspirinem. V budoucnu se dá očekávat očkování 4-vakcinou mobillli-parotitis-rubella-VZV (MMR-V).

Přehled diagnózy a terapie syndromů idiopatické bolesti u dětí

Review of diagnosis and management of idiopathic pain syndromes in children

MUDr. Pavla Doležalová, Mgr. Jarmila Tolimanová, Yvona Šulcová, Markéta Vránová, Kateřina Mikešová, MUDr. Jana Tuková, MUDr. Dana Němcová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 134-137

Syndromy chronické idiopatické muskuloskeletální bolesti (CPS) jsou charakterizovány úpornou, dlouhodobou bolestivostí pohybového aparátu bez prokazatelné morfologické příčiny. V dětském věku nejsou vzácností. Postihují nejčastěji starší školáky a adolescenty a bývají příčinou významných funkčních poruch motorických i psychosociálních. Diagnostika CPS se opírá o expertízu odborníků zkušených v péči o děti s chronickými onemocněními pohybového aparátu. V rámci širokého spektra CPS existují dvě definované jednotky. Příkladem lokalizované formy CPS je syndrom komplexní regionální bolesti 1. typu, difuzním CPS je syndrom fibromyalgie. Léčba CPS je komplexní,...

Akutní zánět středního ucha

Acute inflammation of the middle ear

prof. MUDr. Ivo Šlapák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 138-142

Akutní zánět středního ucha (otitis media acuta – OMA) je jeden z nejčastějších zánětů v dětském věku. Jde o zánět sliznice Eustachovy trubice, středoušní dutiny a dalších částí pneumatického systému spánkové kosti. Mezi příčiny akutního středoušního zánětu patří: 1. dysfunkce Eustachovy trubice. 2. průnik infekce 3. nedostatečná imunitní ochrana. Klinicky je možno rozdělit akutní středoušní zánět do 4 stadií: stadium tubární okluze, stadium exudace, stadium supurace a stadium reparace. Nejčastějšími původci akutního středoušního zánětu jsou respirační viry, Streptococcus pneumonie, Haemophillus pneumonie a Moraxella catharhalis.

Chronické bolesti břicha u dětí

Chronic abdominal pain in children

MUDr. Vladimír Volf Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 143-148

Chronické bolesti břicha u dětí patří k jednomu z nejčastějších symptomů, pro které jsou tito pacienti vyšetřováni v dětských gastroenterologických ambulancích. Příčina těchto obtíží je velmi různorodá a má svá specifika patřící k jednotlivým věkovým obdobím. K nejčastějším příčinám chronických bolestí břicha patří u dětí a dospívajících idiopatické střevní záněty tenkého nebo tlustého střeva a malabsorpční syndromy zahrnující stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek.

Výživa kojence s alergií

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 150-152

Přehled doporučení v dietoterapii alergie u kojenců.

Infekční průjmy u dětí a jejich léčba

Infectious diarrhea in children and its treatment

MUDr. Helena Ambrožová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 154-156

V roce 2005 bylo hlášeno v České republice 72 692 průjmových onemocnění (EPIDAT). Jejich výskyt u dětí je velmi častý, nejpostiženější skupinou jsou děti mezi 1–4 roky. Nejčastějšími mikrobiálními etiologickými agens jsou salmonely a kampylobaktery, ale u dětí se častěji vyskytují virové gastroenteritidy, vyvolané zejména rotaviry. V článku je popsán klinický obraz a diagnostika nejčastějších průjmových onemocnění a jejich léčba.

Sdělení z praxe

Komplexní regionální bolestivý syndrom u dětí

MUDr. Vladimír Němec, MUDr. Irena Vyhnánková

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 163-166

Autoři uvádějí kazuistiku 2 pacientů s málo diagnostikovaným onemocněním v dětském věku – komplexním regionálním bolestivým syndromem typu I. Z literárních údajů a vlastních zkušeností předkládají přehled příčin, diagnostiku a možnosti léčby tohoto onemocnění. Současně upozorňují na skutečnost, že včasná diagnostika a zahájení správné terapie může zabránit jeho nepříznivému vývoji.

Pro sestry

Péče o kůži novorozenců

Mgr. Jaroslava Fendrychová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 167-170

V článku je použit výběr z doporučení, jak ošetřovat kůži novorozence, které v roce 2001 vydala Americká asociace neonatálních sester a porodních asistentek AWHONN. Jednotlivá doporučení jsou komentována.

Přednemocniční neodkladná péče

Nová doporučení pro neodkladnou a rozšířenou resuscitaci u dětí 2005

MUDr. Faisal Hitari Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 160-162

Autor předkládá některé významné informace z nových doporučení pro neodkladnou a rozšířenou resuscitaci 2005.

Klinickoradiologická diagnóza

Posttraumatické subarachnoidální krvácení

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Oxana Tkachyk, MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. David Horák Ph.D, doc. MUDr. Ing. Petr Hluštík Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 157-158

Autoři popisují kazuistiku 13letého chlapce s posttraumatickým subarachnoidálním krvácením (SAK). Bezprostředně po zasažení míčem do hlavy se krvácení u pacienta klinicky projevilo krutými bolestmi hlavy, zvracením a vertigem. Urgentní CT vyšetření prokázalo rozsáhlé subarachnoidální krvácení v oblasti pravé hemisféry. MRA intrakraniálních tepen vyloučilo možnost arteriovenózní malformace. Chirurgická léčba indikována nebyla. Týden po úrazu bylo již na kontrolním CT vyšetření SAK kompletně resorbováno.

Komentáře

Odmítnutí léčby - Svědkové Jehovovi

MUDr. Tomáš Lajkep Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 174

acient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. (Práva pacientů, odst. č. 4.) Vyšetřovací a léčebné úkony se provádějí se souhlasem nemocného, či lze-li tento souhlas předpokládat.  (Zákon č. 20/1966 Sb., § 23 odst. 2.)

Vzestup alergie trvá - proč?

prof. MUDr. Václav Špičák

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 175-177

Strohá čísla říkají, že v naší dětské populaci se prevalence alergiků vyšplhala z 16,9 % v roce 1996 až na 24,7 %, Pardubicko hlásí v roce 2005 v základních školách dokonce 28,5 %.

Informace a komentáře

Růst CZ - nový software pro hodnocení růstu dětí

Ing. Jana Vignerová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 171

Sledování hodnot základních tělesných charakteristik dětí a dospívající mládeže je nejjednodušším způsobem posuzování zdravotního a výživového stavu jedinců i skupin populace. Včasné rozpoznání odchylného vývoje tělesných znaků dítěte od předpokládaných hodnot může upozornit na výskyt vážnějšího onemocnění, na chybné výživové návyky, na psychické či jiné problémy dítěte.

Pediatrům diskuze v Olomouci svědčí

Mgr. Iva Daňková

Pediatr. pro Praxi, 2006; 3: 172-173

Olomouc – V příjemně slunných dnech 18. a 19. května 2006 se v Olomouci uskutečnil Kongres pediatrů a dětských sester – XXIV. dny klinické a praktické pediatrie.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.