Pediatrie pro praxi, 2007, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Děti a smích

MUDr. Karel Nešpor CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 199

Někde jsem četl, že malé dítě se zasměje zhruba 300× za den, kdežto my dospělí se zmůžeme tak na 15 zasmání. I když tento údaj nemusí být přesný, je prokázáno, že děti a mladší lidé se smějí více než staří lidé. Smích u člověka i některých savců říká přibližně toto: 1. Tato situace je bezpečná, je možné se uvolnit. 2. Chci si hrát. 3. Nechci bojovat. 4. To lechtá (lechtání ale může být dětem i dospělým nepříjemné). Smích zpravidla působí i jako protistresový signál dovnitř organizmu (snižuje se při něm např. svalové napětí). To je patrně jedním z důvodů, proč smích zvyšuje odolnost vůči bolesti a pravděpodobně posiluje také imunitu. Zjistilo se, že...

Přehledové články

Infekce Chlamydia trachomatis u dětí a dospívajících

Chlamydia trachomatis infection in children and adolescents

MUDr. Ivana Pinkavová, doc. MUDr. Petr Koliba CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 205-207

Článek shrnuje aktuální poznatky z epidemiologie, mikrobiologie, patofyziologie, klinického obrazu, diagnostiky a léčby infekcí způsobených Chlamydií trachomatis u dětí a dospívajících.

Diagnostika a léčba tuberkulózy dětí a mladistvých v ČR

Diagnosis and treatment of tuberculosis in children and teenagers

prof. MUDr. Karel Křepela CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 208-210

Je uveden přehled diagnostiky a léčby tuberkulózy dětí a mladistvých. Diagnóza u dětí se stanoví na základě epidemiologické souvislosti, rtg vyšetření a tuberkulinové zkoušky. Bakteriologický průkaz je obtížný, protože děti nevykašlávají sputum. V léčbě se užívá kombinace antituberkulotik v trvání 9 měsíců.

Kojenecké koliky

Infant colic

doc. MUDr. Josef Sýkora Ph.D, MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Michal Huml

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 212-214

Článek shrnuje z praktického hlediska současnou problematiku kojeneckých kolik.

Aktuální trendy v léčbě dětského astmatu

Therapy for asthma in children - today‘s approac

doc. MUDr. Vít Petrů CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 216-219

Astma je chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje lidi všech věkových kategorií a jehož prevalence se v posledních dvou desetiletích zvýšila na celém světě. Studie hodnotící vývoj astmatu dokazují, že většina astmatiků má své první obtíže již v prvních letech svého života. Nová doporučení pro péči o astmatiky zdůrazňují hlavní cíl, a to dosažení kontroly nad nemocí. Díky potlačení symptomů nemoci nebude pacient limitován ve svých aktivitách, nebude mít problémy se spánkem, zlepší se jeho plicní funkce a sníží nutnost užívání záchranné medikace. Nedávno vydaný nový text průvodce léčby astmatem (GINA – Globální iniciativa pro astma) je...

Mikroflóra trávicího traktu a probiotika

Microflora of the gastrointestinal tract and probiotics

MUDr. Tomislav Švestka CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 220-221

Mikroflóra představuje důležitou komplexní složku organizmu, která se podílí na jeho správné funkci. V posledních letech se zvyšuje význam této problematiky, která hraje důležitou roli v prevenci a léčbě řady chorob, zejména trávicího traktu.

Současné trendy prevence a léčby diabetes mellitus 1. typu

Actual trends in prevention and treatment of type 1 diabetes mellitus

MUDr. Pavla Mendlová, MUDr. Stanislava Koloušková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 222-226

Diabetes mellitus 1. typu je způsoben autoimunitní destrukcí beta buněk pankreatu produkujících inzulin. Dlouhý interval od nastartování autoimunitního procesu do manifestace diabetu a možnost vyhledání jedinců s vysokým rizikem rozvoje onemocnění na základě genetického vyšetření, stanovení autoprotilátek asociovaných s diabetem a vyšetření stavu glukózového metabolizmu činí z tohoto onemocnění velmi atraktivní cíl prevence na všech třech jejích úrovních. Tento článek se podrobněji zabývá jednotlivými studiemi provedenými nebo v současnosti probíhajícími na poli prevence diabetu a možnostmi nahrazení či znovuobnovení vlastní produkce inzulinu, tedy...

Virové hepatitidy u dětí a mladistvých a jejich prevence vakcinací

Viral hepatitis in children and adolescens and vaccination against hepatitis

MUDr. Luděk Rožnovský CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 228-230

V České republice jsou významné zejména virové hepatitidy A, B a C (VHA, VHB, VHC). Většina akutních VHA se vyskytuje u dětí, adolescentů a mladších dospělých. Akutní či chronické VHB a VHC jsou u dětí do 15 let poměrně vzácným onemocněním, u adolescentů jejich incidence narůstá. Vyšší četnost VHB souvisí zejména se zahájením sexuálního života, vyšší incidence VHC s intravenózní aplikací drog. V současné době je dostupná vakcinace proti VHA a VHB, nadále není k dispozici očkování proti VHC. Individuální vakcinace proti VHA je vhodná pro všechny děti, zejména před cestou do zahraničí. Pravidelné očkování proti VHB bylo zahájeno v roce 2001, očkují...

Bolesti hlavy u školních dětí

Headaches in school child

MUDr. Marta Neklanová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 233-236

Děti s bolestí hlavy představují v ordinacích praktických dětských lékařů a následně i dětských neurologů velmi často řešený problém. Diferenciálně diagnostická úvaha musí být velmi široká, nejdůležitější orientaci nám poskytne podrobná anamnéza. Klíčovým úkolem je rozpoznání primární a sekundární bolesti hlavy, jejichž léčba se zásadně liší. Tumory CNS, na které rodiče dětí často v souvislosti s bolestí hlavy myslí, se vyskytují u tří ze sto tisíc dětí/rok.

Sdělení z praxe

Hypertenze dětského věku a její vztah k inzulinové rezistenci

MUDr. Dalibor Pastucha, MUDr. Jiří Hyjánek, MUDr. Jana Malinčíková Ph.D, MUDr. Dagmar Horáková Ph.D, Ing. Luděk Čížek, Ing. Gabriela Janoutová Ph.D, prof. MUDr. Vladimír Janout CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 237-239

Závažnost hypertenze spočívá v tom, že je významným rizikovým faktorem rozvoje inzulinové rezistence. Cílem práce bylo stanovit u skupiny dětí s primární hypertenzí průměrné hodnoty homeostatických indexů HOMA a QUICKI a porovnat je se skupinou zdravých dětí. Bylo vyšetřeno 28 dětí s primární hypertenzí a 29 dětí s fyziologickými parametry jako kontrolní skupina. Průměrná hodnota indexu HOMA u kontrol byla 1,7, zatímco u hypertoniků byla 2,65. Průměrná hodnota indexu QUICKI u kontrol byla 0,36, zatímco u hypertoniků byla 0,34. Hodnoty obou indexů u dětí s hypertenzí naznačují možný posun k inzulinové rezistenci. Výsledky ukazují možnost zhodnocení...

Klinickoradiologická diagnóza

Floridní rachitida jako vedlejší nález na rentgenovém snímku plic

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 243-244

Autoři referují ročního kojence s virovým respiračním onemocněním průdušek, u kterého jako vedlejší nález byla na rentgenovém snímku hrudníku diagnostikována floridní rachitida. Diagnóza vitamin D deficitní rachitidy byla potvrzena typickým laboratorním nálezem a její příčina byla objasněna dodatečným anamnestickým potvrzením jeho nedostatečného příjmu. Autoři upozorňují na diagnostický přínos rentgenového snímku hrudníku pro diagnostiku rachitidy u dětí v kojeneckém a časném batolecím období.

Jaká je vaše diagnóza

Jaká je Vaše diagnóza?

MUDr. Luděk Ryba, MUDr. Vlastimil Koditek, MUDr. Eva Hrubá

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 240-242

Čtrnáctiměsíční holčička byla poprvé v životě hospitalizována na spádovém dětském oddělení. Až do té doby byla rodinou i praktickým lékařem pro děti a dorost považována za zdravé dítě. Důvodem k hospitalizaci bylo tři dny trvající, stupňující se zvracení a odmítání potravy. Klinický stav při přijetí nebyl dobrý, v obraze dominovalo oběhové selhání.

Jaká je Vaše diagnóza? odpovědi

MUDr. Luděk Ryba

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 245-246

Jaká je Vaše diagnóza? Jaký by byl Váš postup? Přesnou odpověď na příčinu fatálního průběhu přinesly až výsledky z laboratoře Ústavu dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK v Praze. Potvrdily naše počáteční podezření na metabo­lické onemocnění (jako nejpravděpodobnější jsme zvažovali poruchu beta-oxidace mastných kyselin), které se projevuje progredující kardiomyopatií...

Fotoseriál

Bobule kolem nás

MUDr. Antonín Gabera

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): XXV-XXVIII

Přehlídka našich jedlých a jedovatých rostlin s bobulemi dnešním číslem končí. Seznam 51 publikovaných rostlin by se mohl rozrůst o další exempláře, které však nemám ve své sbírce amatérských fotografií. Můžete ještě postrádat například jmelí bílé, řešetlák počistivý, pstroček dvoulistý, posed bílý, kokořík vonný a přeslenitý, ostružiník skalní, jalovec klášterskou chvojku, kustovnici cizí, šichu černou, klikvu bahenní, muchovník obecný, skalník celokrajný, břek obecný, medvědici lékařskou a další.

Ptáte se - odpovídáme

Ptáte se - odpovídáme

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(4): 242

Parenterální aplikace adrenalinu má svoje místo v léčbě těžké anafylaktické reakce a při kardiopulmonální resuscitaci. V řadě učebnic i v článcích zveřejněných v nedávných letech v Pediatrii pro praxi je uváděno, že vedle subkutánní a intramuskulární cesty je možné v urgentních případech využít také intravenózního podání i opakovaných dávek. V pediatrických doporučeních se opakovaně objevuje nutnost ředění základního roztoku adrenalinu pro tuto aplikaci 1 : 10 při základním dávkování 0,01 mg/kg/dávku...


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.