Pediatrie pro praxi, 2008, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Kdo to ví, odpoví?

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 71

Bez rozdílu toho, kde v současném systému zdravotní péče o děti působí generace čtyřiceti-/padesáti-/šedesátiletých pediatrů, byli asi všichni, včetně autora sdělení, již na počátku své profesní kariéry rozhodnuti věnovat se dětskému lékařství. Proč se rozhodli právě pro pediatrii? Odpovědí bychom zcela jistě zaznamenali mnoho. U někoho mohly sehrát určující vliv rodinné tradice, jiného zaujal při výuce pediatrie zanícený pedagog, rozhodování mohl pozitivně ovlivnit také přísný, současně však spravedlivý examinátor oboru, nezanedbatelné mohly být také osobní prožitky vlastního onemocnění v dětství a takto vzniklý intenzivnější kontakt s pediatrem/dětskou...

Přehledové články

Poruchy spánku u dětí a dorostu z pohledu pedopsychiatra

Sleep disorders in children and young people from a perspective of a pediatric psychiatrist

MUDr. Petra Uhlíková

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 77-79

Poruchy spánku u dětí a dorostu jsou poměrně časté, vyskytují se u 30 % dětí a dospívajících. Předpokladem úspěšné léčby je podrobná diagnostika, určení příčiny poruchy spánku a spolupráce rodiny dítěte. V léčbě poruch spánku u dětí a dorostu preferujeme nefarmakologické postupy.

Poruchy autistického spektra: poruchy vyvíjejícího se mozku

Autistic Spectrum Disorders: Abnormalities of Early Brain Development

MUDr. Hana Ošlejšková Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 80-84

The report has given a basic and complex survey of contemporary information concerning the problems of autism, its classification, etiopathogenesis, diagnostic algorithm, differential diagnosis and therapy. It is determined to general practitioners working with children and adolescents because they, as the first of physicians, often meet this highly severe disturbance of many psychic functions occurring in children patients.

Historie a současnost počáteční dětské výživy

History and present of the initial child´s nutrition

MUDr. Petr Tláskal CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 86-92

Autor v přehledu uvádí historii počáteční dětské výživy. V souhrnu současných poznatků prezentuje význam jednotlivých složek přirozené výživy pro další vývoj dítěte a zdraví dospělého člověka. Zvláště to jsou oligosacharidy, polynenasycené mastné kyseliny a bílkoviny. Část článku je věnována počáteční výživě a střevní mikroflóře dětí v souvislosti s možnostmi prevence rozvoje některých onemocnění. V poslední části autor uvádí některé poznatky o působení vybraných nutrientů na vývoj centrálního nervového systému dítěte. Článek shrnuje nová doporučení EU pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu.

Specifika migrén v dětském věku

Specificity of pediatric migraines

MUDr. Miroslava Muchová, MUDr. Hana Ošlejšková Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 93-97

Migrény jsou u dětských pacientů častou diagnózou, která výrazně negativně ovlivňuje kvalitu života dětí. Dětský věk je navíc specifický výskytem typických klinických jednotek, jako jsou varianty migrény a periodické syndromy v dětství, které obvykle předcházejí rozvoji migrény (cyklické zvracení, abdominální migréna, benigní paroxyzmální vertigo). Článek shrnuje klasifikaci, epidemiologii, specifika a užívaná diagnostická schémata dětských migrén.

Pneumokokové nákazy a možnosti prevence

Pneumococcal diseases and possibilities of prevention

doc. MUDr. Roman Prymula CSc., Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 98-101

Pneumokoková onemocnění patří mezi nejčastější respirační bakteriální onemocnění postihující různé věkové kategorie. U dětí do dvou let věku a naopak u osob nad 65 let věku bývají klinické průběhy nejzávažnější. V dětském věku způsobuje Streptococcus pneumoniae pestrou škálu různých onemocnění od nejzávažnějších invazivních, jako jsou meningitidy a septikémie, přes pneumonie až po život zpravidla neohrožující, avšak o to četnější akutní otitidy a sinusitidy. Incidence pneumokokových onemocnění se v různých zemích liší. Ve stávající situaci je aplikována v EU buď plošná strategie, nebo očkování rizikových skupin. U plošného přístupu se uplatňují schémata...

Rotavirové infekce a nové možnosti jejich prevence

Rotaviral infections and new possibilities of their prevention

MUDr. Helena Ambrožová Ph.D, MUDr. Simona Arientová

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 104-108

Rotaviry jsou nejčastějšími vyvolavateli závažných průjmových onemocnění u dětí, která mnohdy vyžadují hospitalizaci a parenterální rehydrataci. V České republice jsou výrazně podhlášeny, v oficiální databázi EPIDAT bylo hlášeno v r. 2007 jen 3485 případů. Nejčastěji jsou postiženy děti mezi 6–23 měsíci. V záchytu rotavirů jsou velké rozdíly mezi kraji České republiky. Rotaviry mají typickou sezónnost s maximem v chladných měsících roku. Jsou vysoce nakažlivé, k nákaze stačí jen 10 virových částic, přenáší se fekalorálně, ale i vzdušnou cestou. V klinickém obraze dominuje febrilní gastroenteritida, v diagnostice se používá nejčastěji latexová...

Léčba alergické rýmy u dětí

Treatment of allergic rhinitis

MUDr. Jiří Novák

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 110-118

Principy léčby alergické rýmy u dětí jsou podobné jako u dospělých, zvláštní zřetel by však měl být kladen na zamezení nežádoucích účinků léků při dlouhodobé medikaci. Nefarmakologická léčba alergické rýmy také zahrnuje edukaci rodiny o podstatě nemoci i o vyloučení alergenů a iritancií z prostředí. Specifická subkutánní alergenová imunoterapie nebývá obvykle doporučována dětem mladším pěti let, sublinguální imunoterapie u dětí může mít možnost zamezit pozdějšímu vývoji astmatu. Při léčbě nosními kortikosteroidy se může objevit zpomalení lineárního růstu. Existuje také možnost suprese osy hypothalamus-hypofýza-nadledvinky flutikasonem, beklometasonem...

Anální fisura u dětí

Anal fissure in children

prof. MUDr. Richard Škába CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 119-120

Anální fisura je nejčastějším získaným onemocněním konečníku a řiti v dětském věku a nejčastější příčinou krvácení z konečníku u dětí. Zdrojem krvácení je  porušená sliznice análního kanálu. Nejčastěji se vyskytuje mezi šestým měsícem a dvěma lety života. Charakteristické jsou krvácení z konečníku, bolest a zadržování stolice. Trhlina může být akutní nebo chronická. Diagnóza se stanoví z klinického obrazu a fyzikálního vyšetření anu a jeho okolí. K ověření nejisté pracovní diagnózy řitní trhliny nebo k vyloučení jiné příčiny krvácení je třeba endoskopické vyšetření. Léčení spočívá v odstranění spazmu análního svěrače a zhojení trhliny. Při recidivě...

Rostoucí zlomeniny kalvy u dětí

Growing skull fractures in children

MUDr. Helena Homolková, MUDr. Martin Prchlík

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 121-122

Rostoucí zlomenina kalvy je vzácnou komplikací lineárních zlomenin kalvy u dětí do 8 let věku, s maximem do 3 let věku. Projevuje se jako progresivně rostoucí kraniální defekt na podkladě úrazu hlavy s lacerací tvrdé pleny několik měsíců po primárním traumatu. Dítě z rizikové věkové skupiny s frakturou kalvy širší než 4 mm by mělo být sledováno rentgenologicky pro riziko vzniku rostoucí zlomeniny. Léčba je vždy chirurgická.

Sdělení z praxe

Centrální syndrom ztráty soli jako komplikace u pacientky s obstrukčním hydrocefalem

MUDr. Jiří Havránek, MUDr. Markéta Rárová, MUDr. Vítězslav Dedek CSc, MUDr. Martin Fajt, MUDr. Pavel Heinige

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 127-128

Autoři uvádějí kazuistiku 12měsíční dívky se závažnou perinatální anamnézou – prematurita s obstrukčním hydrocefalem v důsledku intraventrikulárního krvácení. Dívka byla přijata s aktuální diagnózou purulentní meningitidy a malfunkcí zkratu. Následně jsme pozorovali postupný rozvoj centrálního syndromu ztráty soli (CSWS) se všemi laboratorními diagnostickými znaky. Odpady natria v moči dosahovaly hodnot kolem 60 mmol/kg/den. V závěru autoři uvádějí diferenciální diagnostiku mezi CSWS a SIADH (syndrom neadekvátní sekrece antidiuretického hormonu).

Pro sestry

Frankův příběh

Marcela Brittlová, prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 129-131

Příběh o možnostech moderní medicíny, síle lidské solidarity a mateřské lásky.

Prevence ortodontických vad u dětí

Marcela Jelínková, MUDr. Barbora Petrů

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 132-133

Prevence, zdraví a estetika jsou obvyklé důvody, pro které vyhledáváme zubního lékaře. Některé příčiny ortodontických vad můžete ovlivnit, jsou to např. zlozvyky, jiné ne. Zaměříme se tedy především na období týkající se mléčného a smíšeného chrupu.

Přednemocniční neodkladná péče

Problematika akutního průjmu u dětí a s tím spojená dehydratace

doc. MUDr. Josef Sýkora Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 123-126

Článek shrnuje hlavní zásady rehydratace a realimentace pro běžnou přednemocniční lékařskou praxi u dětí s akutním průjmem.

Klinickoradiologická diagnóza

Tříkomorový hydrocefalus jako projev ependymální cysty v oblasti glandula pinealis

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, prof. MUDr. Jiří Ehrmann CSc, MUDr. Marta Neklanová, MUDr. Josef Machač

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 134-136

Autoři popisují šestiletou dívku s dvouměsíční anamnézou občasného pobolívání hlavy a nauzey. Při pravidelné oční kontrole bylo zachyceno oboustranné městnání (4 měsíce předtím normální nález na papile zrakového nervu). Nikdy nezvracela. Urgentní vyšetření pomocí magnetické rezonance mozku prokázalo cystický dvoukomorový útvar vyrůstající z ependymu III. komory, která se vyklenovala proti glandule pinealis a komprimovala aquaeduktus s rozvojem tříkomorového hydrocefalu. Expanzivní útvar byl neurochirurgem kompletně extirpován. Histopatologické i histochemické vyšetření potvrdilo diagnózu ependymální cysty.

Ptáte se - odpovídáme

Má význam preventivní podávání vitaminu D u dětí?

prof. MUDr. Milan Bayer CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 108

Vitamin D je sice řazen mezi vitaminy, ale ve skutečnosti má jeho aktivní metabolit (1,25-dihydroxyvitamin D neboli kalcitriol) povahu steroidního hormonu. Neuplatňuje se pouze v regulaci metabolizmu vápníku a fosforu, jeho úloha v organizmu je mnohem širší. Zasahuje do celé řady dějů endokrinních, ovlivňuje kardiovaskulární systém, moduluje imunitní pochody...


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.