Pediatrie pro praxi, 2008, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Smích a dobrá nálada jsou prvním krůčkem k uzdravení

Daniela Melíšková

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 275

Smích v nemocnici? Ano, jsou chvíle, kdy je dětský úsměv zázrak. Lékaři a sestřičky z dětských oddělení to vědí moc dobře. Smích ale není jen chvilkovým uvolněním. Kdo se od srdce zasměje, posílí svůj imunitní systém, účinně bojuje proti únavě nebo depresi. Pozitivní naladění pomáhá v léčbě i takových nemocí, jako je astma nebo migrény. Smích také mírní bolest nebo uvolňuje nervové napětí. Je rovněž dobrou gymnastikou a masáží pro celé tělo. Pracují totiž nejen mimické svaly v obličeji, ale také ty hrudní a břišní. Při smíchu se nám chvěje bránice a tím masírujeme žaludek, játra i střeva.

Přehledové články

DIAGNÓZA SCHIZOFRENIE

CHILDHOOD ONSET SCHIZOPHRENIA AND SCHIZOPHRENIA IN ADOLESCENTS

doc. MUDr. Eva Malá CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 282-284

Schizofrenie je neurovývojová porucha. Kognitivní deficit zvyšuje možnost vzniku schizofrenie. V článku jsou zmíněny příznaky dětské a adolescentní schizofrenie, jako např. pre a perinatální komplikace, prodromální symptomy schizofrenie, kognitivní zhoršení, suicidální chování, prognóza a rodiny schizofreniků. Terapie moderními psychofarmaky je nezbytná, ale stále jde o použití antipsychotik „off label“ a prakticky žádná moderní antipsychotika nemají schválenou indikaci použití u dětí a adolescentů.

Akutní a chronické selhání ledvin u dětí a mladistvých

ACUTE AND CHRONIC RENAL FAILURE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Jiří Štarha Ph.D, MUDr. Dana Dostálková

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 285-287

Akutní selhání ledvin nebo chronické selhání ledvin (ASL/CHSL) jsou závažnými stavy, zejména ASL bezprostředně ohrožuje nemocného na životě. Manifestace ASL/CHSL je možná v kterémkoliv údobí života dítěte. Diagnostika ASL/CHSL je poměrně jednoduchá, vždy by však měla být rychlá. Léčba ASL/CHSL je konzervativní nebo dialyzační, přitom nezřídka je v péči o nemocné děti nezbytná týmová spolupráce. Dítě s ASL vyžaduje vždy hospitalizaci v podmínkách intenzivní péče; děti s CHSL je třeba pravidelně sledovat v odborné nefrologické ambulanci.

Využití probiotik v pediatrii

UTILIZATION OF PROBIOTICS IN THE PEDIATRIC PRACTICE

MUDr. Petr Tláskal CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 288-292

Autor shrnuje problematiku probiotik ze současného pohledu znalostí jejich účinku a používání v pediatrické praxi. Zvláště uvádí jejich použití v léčbě nemocí trávicího traktu a v prevenci rozvoje některých onemocnění.

Anabolické steroidy a mládež

ANABOLIC STEROIDS AND YOUNG

MUDr. Pavol Šimurka

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 294-297

Zneužívanie podporných látok s cieľom zvýšiť výkon v športe je dlhodobým závažným problémom. Medzi tieto látky patria aj anabolické steroidy. Pediatri potrebujú mať informácie o anabolických steroidoch, aby dokázali včas rozpoznať vplyv týchto v športe zakázaných látok.

Specifika péče o pokožku v dětském věku

SPECIFICS OF SKIN CARE IN CHILDHOOD

MUDr. Kateřina Macháčková

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 298-300

Článek upozorňuje na léčebné postupy, které ač dříve běžné, jsou z pohledu dnešní dermatologie velmi rizikové. Uvádí přehled dermatologických extern, která po celkovém vstřebání mohou vést k závažné až letální intoxikaci organizmu, a uvádí jejich bezpečné alternativy.

Suicidalita u adolescentů -

SUICIDALITY IN ADOLESCENTS - RISK FACTORS AND PREVENTION

MUDr. Jiří Koutek

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 302-304

Suicidální jednání u adolescentů představuje multifaktoriální proces, na němž se podílejí kromě aktuálního motivu i rizikové faktory. Rizikové faktory lze zjistit v oblasti rodinné, a to jak v oblasti hereditární, tak i psychologické, důležitý je zdravotní stav psychický i somatický. S rizikem suicidálního jednání je spojena řada duševních poruch. V adolescenci zátěž představuje též školní neúspěch, konflikty s vrstevníky, partnerské a sexuální problémy. Prevence musí být zaměřena na podporu protektivních faktorů, léčbu duševních poruch, důležité je posouzení suicidálního rizika.

DYSMORFICKÉ PŘÍZNAKY - KLÍČ K DIAGNOSTICE GENETICKÝCH PORUCH

MINOR ANOMALIES ARE CLUES TOWARD THE RECOGNITION OF GENETIC SYNDROMES

prof. MUDr. Eva Seemanová DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 305-308

Analýza fenotypu genetických poruch oceňuje dysmorfické příznaky, které dovolují zúžit okruh v diferenciálně diagnostickém procesu uvažovaných afekcí. Vesměs se jedná o atypie, které neobtěžují klinickými problémy, ale pro diagnostiku genetických syndromů jsou velmi cenné. Izolovaně je v populaci nalézáme často (u 10–15 % dětí), mohou být rodovým znakem. Výskyt 2 a více malých anomálií nalézáme už jen u 1 % dětí a v 90 % je pak provázen 1 a více malformacemi, což svědčí o závažné poruše morfogeneze. Dysmorfické příznaky jsou snadno zjistitelné somatoskopicky, nejčastěji se manifestují na obličeji, boltcích, rukách, nohách a zevním...

Diferenciální diagnostika a léčba kašle v dětském věku

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF THE COUGH CHILDREN

MUDr. Petr Koťátko, MUDr. Martin Magner

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 309-314

Kašel velmi často ovlivňuje kvalitu života dětí i rodičů. U dětí je nejčastějším důvodem návštěvy lékaře. Akutní kašel je převážně problémem praktických lékařů pro děti a dorost, chronický kašel by se měl po základním vyšetření dostat do péče dětského pneumologa k podrobnému vyšetření a objasnění etio­logie kašle. Akutní i chronický kašel má u dětí širokou škálu příčin. Chronický kašel se rozděluje na specifický (kašel s jasnou etiologií) a nespecifický (suchý kašel bez jasné etiologie). Chronický kašel je u dětí definován jako denní záchvatovitý kašel po dobu 4 týdnů (1).Akutní kašel je nejčastěji vyvolán infekcí horních cest dýchacích, akutní bronchitidou,...

Význam rotavirových infekcí,

THE SIGNIFICANCE OF ROTAVIRAL INFECTION, POSSIBILITIES OF THE VACCINATION

doc. MUDr. Petr Pazdiora CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 315-318

Rotaviry vyvolávají celosvětově každoročně 111–125 milionů gastroenteritid, jsou příčinou 0,5–1 milionu úmrtí. Do informačního systému hygienické služby bylo v České republice v r. 2007 hlášeno 3 028 sporadických onemocnění, dalších 458 osob onemocnělo v 18 epide­miích. Úmrtí nebylo zaznamenáno. V r. 2007 bylo v 83 laboratořích v ČR potvrzeno 4 571 rotavirových infekcí. Specifická nemocnost propočtená na základě laboratorních výsledků byla 717,9/100 000 dětí do 3 let věku, u dětí do 5 let 594,1/100 000. Po registraci 2 nových vakcín (Rotarix, RotaTeq) je reálné postupně naplnit rozšířený imunizační program WHO, který počítá se zaváděním...

Poruchy růstu v ambulanci PLDD

GROWTH DISORDERS IN PEDIATRIC PRIMARY CARE

MUDr. Olga Magnová

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 320-326

Diagnóza růstové poruchy u dítěte vede ke stanovení etiologie růstové poruchy jak endokrinního, tak neendokrinního původu a následně umožňuje takovou léčbu, která zlepší nejen celkový zdravotního stav dítěte, ale vede i ke zlepšení jeho tělesného růstu. Práce se zabývá možnostmi praktického lékaře pro děti a dorost v diagnostice růstové poruchy a základním vyšetřením dítěte s růstovou poruchou v ambulanci PLDD. V druhé části se zabývá indikacemi k léčbě růstovým hormonem v České republice a rolí PLDD v diagnostice této úzce specializované endokrinní léčby.

Použití imunostimulačních léků u dětí s častými respiračními infekcemi

Use of immunostimulating drugs in children with frequent respiratory tract infections

prof. MUDr. Jiří Litzman CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 328-330

Ze skupiny léků s prokázanými pozitivními imunomodulačními (imunostimulačními) vlastnostmi jsou v praxi praktického pediatra dostupné především tzv. bakteriální imunomodulátory. Jsou používány zejména u dětí s častými respiračními infekcemi ve snaze snížit jejich frekvenci nebo tíži. Jedná se o léčbu poměrně bezpečnou, přesto by neměla být zbytečně nadužívána, zejména pokud u pacienta nevidíme žádný pozitivní efekt nebo máme-li klinické či laboratorní podezření na autoimunitní onemocnění. Při paušální léčbě často nemocných dětí imunostimulačními léky praktickým pediatrem existuje i riziko odkládání nutného imunologického vyšetření, a tudíž i adekvátní...

Sdělení z praxe

Periodická horečka u batolete

MUDr. Jan Ondruš

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 331-333

Autor popisuje periodický průběh horeček u batolete mužského pohlaví, které bylo opakovaně ambulantně i ústavně léčeno na dětském oddělení. Do stanovení diagnózy bývala pacientovi při každé atace horečky nasazována několikerá antibiotika. Ataky se projevovaly hyperpyrexiemi, povláčkovou angínou, krční lymfadenitidou a většinou také stomatitidou. Celkový stav pacienta nebyl, mimo iatrogenní komplikace léčby, výrazně alterován. Mikrobiologická vyšetření byla negativní, teploty trvaly 5–8 dní a nereagovaly na antimikrobiální léčbu. Pacient dobře prospíval a mezi atakami nejevil žádné klinické ani laboratorní známky nemoci. Po pěti měsících byla...

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY PACIENTŮ S AKNÉ

MUDr. Zuzana Nevoralová

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 334-337

Autorka uvádí tři kazuistiky pacientů s různou závažností akné. První pacientka trpěla lehkou formou akné, která se zhoršila po lokální aplikaci vazeliny a užívání komplexu vitaminů B při paréze faciálního nervu. Ke zhojení stačila správně volená lokální kombinovaná terapie, náhrada vazeliny hydrofilním krémem a postupné vysazení vitaminů B. Druhá pacientka trpěla těžkou formou papulózní akné s noduly a počínajícím jizvením, byla léčena perorálním izotretinoinem při nasazení správné perorální antikoncepce. Poslední pacient přišel již ve fázi těžké jizvící konglobované akné, byl léčen též perorálně izotretinoinem, krátce i kortikoidy a ošetřován lokálně....

Posouzení funkce ledviny po střelném poranění a záchovné operaci pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA

MUDr. Jiří Doležal Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 338-339

Cíl: prezentovat případ 16letého chlapce, kde byla stanovena funkce a stav parenchymu levé ledviny po jejím střelném poranění a následné záchovné rekonstrukční operaci pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA. Materiál a metoda: 16letý chlapec utrpěl střelné poranění hrudníku (vstřel parasternálně vlevo v úrovni levé prsní bradavky a výstřel paravertebrálně vlevo 3 cm pod obloukem žeberním). Zobrazovací metody zjistily průstřel bránice a žaludku, poranění levého laloku jater a sleziny a poranění levé ledviny, která byla prakticky rozpůlena na dvě části. Byla provedena sutura bránice a žaludku, ošetření levého laloku jater, splenektomie a záchovná...

Klinickoradiologická diagnóza

BILIÁRNÍ ZVRACENÍ JAKO PROJEV NONROTACE S DUODENÁLNÍ OBSTRUKCÍ

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Tomáš Malý Ph.D, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Josef Chudáček, MUDr. Miroslav Musílek

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 344-346

Autoři prezentují kazuistiku třináctidenního novorozence, který byl hospitalizován ve spádovém dětském oddělení pro zvracení s příměsí žluči, které bylo pozorované již na novorozeneckém oddělení. Prostý snímek břicha ve visu prokázal v levém podžebří charakteristickou „dvojitou bublinu“ a malé množství vzduchu v kličkách střevních v levé polovině břicha. Dítě bylo pro podezření na stenózu duodena přeloženo na naše pracoviště. Při vyšetření trávicí trubice vodní kontrastní látkou byla prokázána stenóza D3 duodena a nerotované cékum v mesogastriu. Dítě bylo indikováno k revizi dutiny břišní. Bylo provedeno uvolnění Laddových pruhů, které...

Medicína založená na důkazech

Urgentní stavy v pediatrické primární péči dříve a nyní

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(5): 340-342

Autor uvádí nejvýznamnější urgentní stavy u dětí, s nimiž se může setkat praktický lékař. Zmiňuje se o dřívějších postupech a uvádí současné postoje a názory, jak tyto stavy řešit, a to z hlediska evidence based medicine (EBM).


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.