Pediatrie pro praxi, 2009, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Prevence špatného zacházení s dítětem v ordinaci praktického lékaře

Eva Vaníčková

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 63

Přehledové články

Klíšťová encefalitida u dětí

Tick-borne encephalitis in childhood

MUDr. Věra Štruncová, doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 70-71

Klíšťová encefalitida (KE) je nejčastější neuroinfekcí v ČR. Její výskyt je vázán na endemické oblasti; jde o onemocnění sezónní (duben až listopad). Díky nízké proočkovanosti populace (16 %) jsme zemí s nejvyšším výskytem onemocnění. Ročně bývá v ČR hlášeno 400–1 039 onemocnění s incidencí 5,9/105 obyvatel. Jde o tzv. onemocnění volného času, profesionální onemocnění jsou vzácná. KE je onemocněním především dospělých, častěji onemocní muži (63 %). Podíl dětí a mladistvých na nemocnosti se pohybuje do 16 %. Diagnostika onemocnění je založena na průkazu protilátek proti viru klíšťové encefalitidy v séru a mozkomíšním moku a průkazu serózního...

Varovné příznaky sekundární bolesti hlavy - význam a limitace u dětských pacientů

Red flags of secondary headache - importance and limitation in children

MUDr. Miroslava Muchová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 72-75

U bolestí hlavy jsou tradičně uváděny varovné příznaky (tzv. red flags), které by měly vést k pomýšlení na závažnou sekundární příčinu. Některé z nich však mohou být u dětí zavádějící, a to jak svojí přítomností, tak absencí. Jsou uvedeny a diskutovány varovné příznaky upravené pro dětský věk.

Makrolidová antibiotika v pediatrické praxi

Macrolide antibiotics in paediatric practice

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 76-79

Přirozená makrolidová antibiotika jsou postupně nahrazována semisyntetickými přípravky, které mají výhodnější vlastnosti. Při shodném antimikrobiálním působení jsou jednotlivé dávky menší, dávkovací intervaly delší, lépe je snáší i dětská populace a méně často dochází k nežádoucímu působení. Nevhodně zvolená antibiotika, nesprávné dávkování a nevhodné indikace zvyšují však riziko narůstání rezistence běžných bakteriálních patogenů. Makrolidy jsou vynikající léky pro ambulantní praxi. Aby zůstaly stále účinné, je nutné zahájit léčbu u správně indikovaných infekcí, zvolit vhodnou dávku, stanovit dávkovací intervaly i celkové trvání léčby.

Vliv obezity na výskyt hypertenze u dětí

Obesity - associated hypertension in childhood

doc. MUDr. Zuzana Urbanová CSc, prof. MUDr. Milan Šamánek DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 80-81

Stoupající výskyt primární hypertenze u dětí a dospělých je často spojován se stoupajícím výskytem obezity. Patogenetické souvislosti těchto onemocnění jsou ale stále nejasné a velmi komplikované. Obezita může vést k hypertenzi, ale na druhé straně již pouhá rodinná anamnéza esenciální hypertenze ještě u štíhlých predikuje vznik obezity, hypertenze může tedy vést k vzniku obezity. Většina obézních má hypertenzi, nebo ji dostane během života a naopak platí, že téměř každý hypertonik má vyšší BMI nebo kumulaci viscerálního tuku. Stále se tedy neví, co je příčina a následek. Cílem tohoto sdělení je podat současný přehled o etiopatogenezi hypertenze...

Lze alergiím předcházet?

Can allergies be prevented?

MUDr. Martin Fuchs

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 82-86

Prevence alergie je předmětem mnoha studií celého světa. Přes vysokou úroveň se nemohou pochlubit jednotnou metodologií, jednotnými kritérii ani shodným výběrem sledovaných a tak ani nepřekvapí, že některé evropské studie publikují zcela opačné výsledky, než zdánlivě podobné studie například v Austrálii či v USA. Primární prevence, o které pojednává toto sdělení, by měla snižovat riziko senzibilizace (přecitlivělosti) vůči alergenům vnějšího prostředí.

Záchyt tyreopatií v ordinaci pediatra

Identification of thyreopathy in pediatric primary health care

MUDr. Božena Kalvachová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 88-90

Poruchy tyroidální osy celosvětově zaznamenávají nárůst výskytu ve všech věkových kategoriích, takže i pediatři častěji na tuto diagnózu pomyslí. V zájmu racionalizace vzájemné spolupráce praktických lékařů pro děti a dorost a endokrinologů doporučuji postupy k odhalení a řešení počínajících tyreopatií na úrovni první linie. Kromě ekonomických benefitů (zbytečné cestování, odběry, výdaje zdravotních pojišťoven…) zvýší orientace v řešení těchto situací také prestiž praktiků v očích pacientů a jejich rodičů.

Základní principy parenterální rehydratace v pediatrii

The basic principles of parenteral rehydration therapy in pediatrics

MUDr. Jiří Havránek, MUDr. Vítězslav Dedek CSc, MUDr. Martin Fajt, MUDr. Martin Sádlo, MUDr. Pavel Heinige, MUDr. Kornel Brosch

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 92-97

Tento článek je věnován široké problematice parenterální rehydratace u dětí.

Infekční konjunktivitidy

Infectious conjunctivititis

MUDr. Pavel Němec

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 100-104

Infekční konjunktivitida je jednou ze tří nejčastějších příčin červeného oka, další dvě představují alergické konjunktivitidy a syndrom suchého oka u dospělých, resp. traumata u dětí a mladistvých. Pacienty s těmito diagnózami často vyšetřují praktičtí lékaři a pediatři. Drtivá většina infekčních konjunktivitid jsou spontánně se hojící onemocnění, některá z nich mohou ovšem přivodit těžké oční postižení s trvalým poklesem zrakových funkcí nebo mohou být spojeny se systémovým závažnějším onemocněním. V následujících řádcích budeme prezentovat v konzistentní formě jednoduché a přehledné informace, které umožní správnou diferenciální diagnostiku,...

Sdělení z praxe

Bolestivé spazmy svalstva šíje, krku a zad jako příznak intoxikace léky

Painful spasms of nape, neck, and back muscles as a symptom of drug intoxication

MUDr. Josef Grym

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 105-106

Autor popisuje 17letého chlapce, u něhož se v průběhu regredujícího virového infektu s projevy gastroenteritidy objevily opakované, intermitentní bolestivé spazmy až tonické křeče svalstva krku, šíje a zad, které chlapec sám mírnil násilným tahem hlavy do anteflexe. Po přijetí spazmy ještě progredovaly na svalstvo obličeje, jazyka a faryngu, celkový stav přitom nebyl výrazněji alterován. Neurolog našel diskinézy a pozitivní extrapyramidové příznaky. Neobvyklé potíže a příznaky byly po upřesnění anamnézy vysvětleny jako nepříznivý účinek léčby při předávkování thiethylperazinu (Torecanu). Po symptomatické léčbě a bez dalších vyšetřovacích aktivit...

Co se může skrývat za žloutenkou v předškolním věku

What may be behind jaundice at preschool age

MUDr. Jiří Houda, MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Tomáš Tichý, prof. MUDr. Jiří Ehrmann CSc, MUDr. Barbora Ludíková, doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 108-111

Autoři prezentují kazuistiku 4,5letého chlapce se subakutně se rozvíjejícím ikterem, významnou hepatomegalií, acholickou stolicí, tmavou močí a pruritem. Po vyloučení infekčních příčin žloutenky byl pacient pro přetrvávající známky obstrukční hepatopatie vyšetřen pomocí zobrazovacích metod, které odhalily významnou stenózu v distální části choledochu. Konzervativní léčba vedla ke klinickému zlepšení stavu pacienta.

Masturbační projevy v časném dětství a jejich diferenciální diagnostika

Masturbation in infancy and early childhood and its differential diagnosis

MUDr. Iva Příhodová, MUDr. Lydie Koumarová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 112-113

Masturbace je u malých dětí poměrně častá, má své typické projevy s překřižováním dolních končetin, rytmickými pohyby pánve, zvukovým doprovodem a pocením. Protože nedochází k přímé manipulaci s oblastí genitálií, mohou být masturbační projevy mylně hodnoceny jako epileptické záchvaty, paroxysmální dyskineze nebo abdominální bolesti. Správné rozpoznání příznaků může dítě ušetřit náročného vyšetřování a neindikované léčby (např. antiepileptiky). Autorky uvádějí dvě kazuistiky s typickými projevy dětské masturbace.

Dlouhodobé zkušenosti s využitím domácí oxygenoterapie v léčbě nedonošených dětí s bronchopulmonální dysplázií

Long-term experiences with home oxygenotherapy in premature infants with bronchopulmonary dysplásia

MUDr. Jiří Dort, MUDr. Eva Dortová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 114-117

Bronchopulmonální dysplázie postihuje v České republice a dalších rozvinutých zemích významnou část nedonošených novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti. Jejich léčba zahrnuje dlouhodobou terapii kyslíkem. Autoři podrobně popisují způsob provádění dlouhodobé domácí oxygenoterapie, ověřený na vlastním souboru 32 dětí (průměrný gestační věk 26,3 týdne, průměrná porodní hmotnost 784 g). Průměrná délka domácí oxygenoterapie činila 168 dnů. Hlavní přínos domácí oxygenoterapie spočívá v tom, že významně zkracuje délku hospitalizace, a tím zlepšuje psychomotorický vývoj a vytváření vazby rodina – dítě, eliminuje riziko nozokomiální infekce a...

Komplikované komunitní pneumonie u dětí

Complicated community acguired pneumonia in children

MUDr. Zuzana Vančíková, MUDr. Daniela Židová, MUDr. Ondřej Hradský, MUDr. Jana Pleskačová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 118-122

V kazuistice popisujeme 3 případy dosud zdravých dětí, hospitalizovaných na naší klinice počátkem roku 2009 s komplikovanou pneumokokovou pneumonií. Diskutujeme možné příčiny komplikací a také možnou prevenci očkováním.

Klinickoradiologická diagnóza

Hmatná rezistence v podbřišku jako multilokulární cystický mesenteriální lymfangiom

The palpable abdominal mass as a multilocular cystic mesenteric lymphangioma

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Tomáš Malý Ph.D, MUDr. Marie Geierová, MUDr. Tomáš Tichý, doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Zbyněk Novák

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 123-124

Autoři prezentují tříměsíčního kojence s mesenteriálním multilokulárním lymfangiomem. Dva měsíce po narození byl pacient pro hmatnou rezistenci v dutině břišní a přetrvávající potíže s krmením přijat k cílené diagnostice. Při MRI vyšetření se v pravém mesogastriu a hypogastriu zobrazil velký hypersignální útvar, který byl obklopen četnými drobnými kulovitými útvary. Peroperačně byl v pravé polovině břicha nalezen multilokulární lymfangiom, který vycházel z mesenteria jejuna. Byla provedena parciální resekce jejuna s klínovitým vytětím příslušného mesenteria s multilokulárním lymfangiomem, který byl potvrzen histologickým vyšetřením.

Medicína založená na důkazech

Pronační spánková poloha kojenců jako rizikový faktor SIDS s nejvyšší sílou důkazu

Prone sleeping position as a risk factor for SIDS: firm-level evidence

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, Mgr. Jarmila Potomková

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 127-131

Cílem tohoto příspěvku je poukázat v historickém kontextu na vývojové trendy ve využívání odborné literatury pro kvalitní lékařskou péči v souvislosti s náhlým, neočekávaným a nevysvětlitelným úmrtím kojenců (sudden infant death syndrome – SIDS). Moderní přístupy medicíny založené na důkazu, zejména kritická interpretace publikací a jejich systematické zpracování pomocí metaanalýzy, mohou přispět k formulaci doporučení pro praxi.

Orbis Pictus Medicus

Hyperplázie dásní u akutní myeloidní leukémie

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 125

Rachitida s alopecií

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, prof. David Feldman, M.D, Peter Malloy, M.D., Ph.D, MUDr. Hana Bučková PhD

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 126

Autodidaktický test

Test 2/2009

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 134


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.