Pediatrie pro praxi, 2009, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Vánoční dar pro nemocné děti

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 355

-

Přehledové články

Diferenciální diagnostika krčních lymfadenitid u dětí

Differential diagnostics of cervical lymphadenitis in children

doc.MUDr.Ludmila Vyhnánková, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 361-363

Sdělení pojednává o diferenciální diagnostice krčních lymfadenitid u dětí. Tyto záněty můžeme dělit podle etiologie, lokalizace uzlin a časového průběhu. Jsou uvedeny jednotlivé typy nejčastěji se vyskytujících zánětů, jejich klinické projevy, diagnostika a léčba. Dále jsou zmíněny nádory zevního krku, které je nutno v diferenciální diagnostice vzít v úvahu. Postavení ambulantního pediatra je výjimečné tím, že většinou zná své pacienty od narození. Proto může dobře zhodnotit dynamiku procesu a eventuální spoluprací s kolegy jiných oborů (ORL lékař, hematolog, dětský onkolog) dospět k včasné diagnostice a léčbě.

Novorozenecké křeče

Neonatal seizures

MUDr.Jan Hálek

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 364-367

Novorozenecké křeče (NK) jsou častým a významným problémem novorozeneckého období. Patří mezi urgentní klinické situace, vyžadují rychlou diagnostickou rozvahu a adekvátní léčbu. Jsou velmi často příznakem závažného onemocnění, negativně ovlivňují základní životní funkce novorozence a zřejmě mohou nepříznivě ovlivnit vývoj nezralého mozku. V přehledném článku uvádíme souhrn problematiky se zaměřením na aktuální poznatky.

Úrazy dýchacího ústrojí u dětí

The injuries of the respiratory tract in children

prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 368-369

Úrazy dýchacích ústrojí jsou u dětí spojené s vysokou morbiditou a mortalitou. Jejich stoupající počet jde ruku v ruce s nárůstem dopravy a dopravních nehod. Na základě anatomicko-fyziologických vlastností hrudníku dětí je u nich mechanizmus úrazů odlišný od dospělých. Úrazy vyvolávají kontuzi plic, pneumotorax, hemotorax a zlomeniny žeber. Tupé poranění hrudníku u dětí je častější než penetrující.

Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a jejich léčba

Menstrual cycle disorders in adolescent girls and their treatment

prof.MUDr.Jan Hořejší, DrSc.

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 370-372

Řízení menstruačního cyklu nedozrálou osou hypothalamus – hypofýza – ovarium je charakterizováno chyběním ovulace ve více než 50 % cyklu, který proto může být nepravidelný. Dysmenorea je bolestivá menstruace, někdy i s vegetativními příznaky, vzniká obvykle až za nějaký čas po menarché a je charakteristická pro bifázické (ovulační) cykly. Oligomenorea je nejčastější poruchou cyklu v adolescenci a můžeme ji tolerovat, pokud krvácení není příliš silné, příliš dlouhé a příliš časté („3× příliš“). Juvenilní metrorágie je adolescentní formou dysfunkčního děložního krvácení (DUB). Léčíme ji podáním malé dávky estrogenu (zastaví...

Léčba antibiotiky v primární pediatrické péči

Treatment with antibiotics in primary paediatric care

doc.MUDr.Ivan Novák, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 373-378

Článek se zabývá důvody k léčbě antibiotiky (dále ATB) v primární pediatrické péči, a to především s ohledem na empirickou volbu antibiotika.

Úloha zobrazovacích metod v diagnostice bezvědomí u dětí

The role of imaging methods in diagnosis of unconsciousness in children

MUDr.Marcela Charvátová, doc.MUDr.Jarmila Skotáková, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 379-381

Přehledové sdělení shrnuje nejčastější příčiny bezvědomí u dětí, úlohu zobrazovacích metod v jejich diagnostice a poukazuje na rozdílný průběh onemocnění a odlišnou odpověď na léčbu u pacientů s KCP na podkladě odlišné míry neuroplasticity a imunologické odpovědi na cerebrální insult, který je zřejmě geneticky determinován.

Abstinenční syndrom novorozence a kojence a jeho léčba

The neonatal withdrawal syndrome and its therapy

MUDr.Veronika Stará, MUDr.Petra Lesná, MUDr.Filip Fencl, Ph.D., doc.MUDr.Květa Bláhová, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 382-384

Autoři prezentují problematiku abstinenčního syndromu u novorozence a kojence, jeho příznaky, léčbu a také komplikující aspekty gravidity drogově závislé matky z hlediska novorozence. Novorozenecký abstinenční syndrom (NAS) se vyskytuje u novorozenců matek užívajících opiáty, stimulancia, kanabinoidy nebo jiné návykové látky a projevuje se řadou příznaků vycházejících z reakce centrálního nervového systému, gastrointestinálního traktu, respiračních i vegetativních poruch. Hodnocení příznaků a tíže NAS se provádí systémem skórování dle Finneganové, skóre nad 8 bodů je indikací k podání substituční léčby. Abstinenční syndrom novorozence často...

Léčba bolesti u dětí s nádorovým onemocněním

Management of pain relief in children with tumors

MUDr.Petr Lokaj

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 385-388

Léčba bolesti nejen u dětí s nádorovým onemocněním je dosud podceňována. Článek nabízí jisté možnosti při tlumení bolesti. Autor vychází především ze zkušeností nasbíraných na Klinice dětské onkologie v Brně.

Současný přístup k diagnostice a léčbě atopického ekzému

Present approach to the diagnosis and treatment of atopic eczema

MUDr.Václava Gutová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 389-393

V přehledovém článku se diskutuje problematika atopického ekzému u dětí, nové pohledy na patogenezi onemocnění, nové poznatky z genetiky. Podrobně je pojednáno o významu alergií u atopického ekzému dětí, možnostech diagnostiky alergie a současných možnostech komplexní léčby. Zdůrazněna je mezioborová spolupráce praktických lékařů a specialistů v péči o pacienta.

Zubní kaz v raném dětství

Early childhood caries

doc.MUDr.Vlasta Merglová, CSc., MUDr.Romana Ivančaková, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 394-396

Zubní kaz v raném dětství – early childhood caries (ECC) – je v současné době používaný termín pro zubní kaz u kojenců a batolat. ECC je multifaktoriální, přenosné a infekční onemocnění. Klíčovými faktory při vzniku ECC jsou mikroflóra, sacharidy, slina a vnímavá zubní tkáň společně s nezralým imunitním systémem dítěte a vyvíjející se mikroflórou. Nezralá sklovina a vývojové defekty skloviny jsou dalšími rizikovými faktory společně s ekonomickými, sociálními, kulturními a behaviorálními aspekty. ECC má charakteristický klinický obraz zahrnující rychlý vznik kariézních lézí a postižení zubních plošek, které jsou obvykle velmi odolné...

Sdělení z praxe

Akutní miliární tuberkulóza u kojence

Acute miliary tuberculosis in a suckling

MUDr.Karolina Doležalová, prof.MUDr.Karel Křepela, CSc., MUDr.Jindřich Pohl, MUDr.Petr Koťátko, MUDr.Tamara Svobodová, CSc., doc.MUDr.Hana Houšťková, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 397-400

Autoři prezentují případ 5měsíční dívenky, která byla neúspěšně očkována proti TBC a která onemocněla akutní miliární tuberkulózou. Akutní miliární tuberkulóza je společně s TBC bazilární meningitidou nejzávažnější formou postprimární tuberkulózy. Má vysokou smrtnost. Na našem území se toto onemocnění vyskytlo poprvé od roku 1979. Proti takto invazivnímu průběhu TBC chrání kalmetizace. Autoři představují tuto již vzácnou klinickou jednotku, aby se na ni nezapomínalo v rámci širších diferenciálně diagnostických úvah. Navíc by svojí kazuistikou rádi připomněli, že toto velmi závažné onemocnění s vysokou mortalitou vzniká u nekalmetizovaných či...

Ménétrierova choroba - neobvyklá příčina zvracení

Ménétrier’s disease - an unusual cause of vomiting

MUDr.Jan Schwarz, doc.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D., MUDr.Ing.Konrád Siala, Ph.D., MUDr.Michal Huml, *doc.MUDr.Jana Varvařovská, Ph.D., doc.MUDr.Jiří Kobr, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 401-403

Autoři předkládají kazuistiku šestnáctileté pacientky s anamnézou progredujícího zvracení a nemožnosti příjmu tuhé stravy. Laboratorní, zobrazovací a histologická vyšetření prokázala dětskou (self-limited) formu Ménétrierovy choroby. Výskyt Ménétrierovy choroby v dětském věku je velmi vzácný. Dětská forma má, na rozdíl od dospělé (chronické) formy, dobrou prognózu – spontánně odezní v průběhu několika týdnů. Autoři diskutují o možné etiologické příčině, patofyziologických mechanizmech a klinické symptomatologii u prezentované pacientky.

Lze odvrátit náhlá úmrtí mladých sportovců?

Is sudden death in young athletes preventable

MUDr.Jan Ondruš

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 404-406

Náhlá úmrtí aktivních sportovců vzbuzují obavy starostlivých rodičů o život potomků. Objevují se v ordinaci dětského kardiologa k vyšetření kardiovaskulární soustavy a vyloučení rizika náhlého úmrtí při sportu. V článku je uvedena kazuistika závodně sportující dívky, u které bylo včas stanovenou diagnózou závažné hypertrofické kardiomyopatie zabráněno potenciální katastrofě. Autor dále probírá nejčastější příčiny úmrtí mladých sportovců a možnosti jejich skríningu.

Pro sestry

Rotavirová infekce u dětí

Rotavirus infection in children

Pavla Dvořáková, DiS.

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 410

Rotaviry patří k nejznámějším a nejčastějším průjmovým onemocněním u malých dětí. Postihují téměř všechny děti do 4 let věku, nejčastěji však kolem 6–24 měsíců. Způsobují těžké průjmy. Velmi rychle a snadno se šíří. Jejich inkubační doba je velmi krátká, 12 hodin až 4 dny. Rotavirová gastroenteritida bývá jednou z nejčastějších příčin hospitalizace u dětí do 2 let věku, kdy příznaky onemocnění mohou vést k těžké dehydrataci organizmu, až k ohrožení života dítěte.

Klinickoradiologická diagnóza

Anaplastický velkobuněčný lymfom jako příčina horečky neznámého původu s uzlinovým syndromem

Anaplastic large cell lymphoma as a case of fever of unknown origin with cervical lymphomegaly

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, prof.PhDr.Marie Jarošová, CSc., PhDr.Milena Holzerová, doc.MUDr.Martin Tichý, CSc., MUDr.Eva Buriánková, MUDr.Zbyněk Novák, doc.MUDr.Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 412-413

Autoři referují patnáctiletého pacienta s anaplastickým velkobuněčným lymfomem, který se manifestoval krční lymfomegalií a horečkou nejasné etiologie. Morfologické, imunohistologické a cytogenetické vyšetření lymfatické tkáně uzliny potvrdilo diagnózu ALCL s CD30 a ALK1 pozitivitou.

Informace

Chlamydiová infekce - zákeřný nepřítel

v hotelu Olympic Tristar.

MUDr. Drahomíra Polcarová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 416-417

Konference o chlamydiových infekcích proběhla 23. října 2009 v Praze. Záměrem pořadatelů bylo uspořádat setkání lékařů všech odborností, které mělo pojmenovat problematiku, poukázat na odraz infekce v humánní medicíně, podat maximum informací. Akce proběhla v hotelu Olympic Tristar.

Orbis Pictus Medicus

Dermatóza s pruritem

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Renata Faberová, Ph.D., MUDr.Lenka Plachá

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 408

-

Rotavirová meningoencefalitida

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 409

-

Autodidaktický test

Autodidaktický test 6/2009

-

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 418

-


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.