Pediatrie pro praxi, 2010, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Vladimír Mihál

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 71

-

Přehledové články

Astma a virové infekce v dětském věku

Asthma and respiratory virus infections in childhood

MUDr.Jarmila Turzíková

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 78-80

Respirační virové infekce jsou velmi častými vyvolavateli exacerbace průduškového astmatu u dětí i dospělých. Podle současných poznatků je zřejmé, že astmatici mají nedostatečnou obranu vůči respiračním virovým infekcím. Astmatik reaguje na respirační virovou infekci podobně jako na kontakt s alergenem. V léčbě akutních virových exacerbací astmatu se uplatňuje zejména včasné nasazení kortikosteroidů v systémovém podání a bronchodilatační léčba. V prevenci virových exacerbací hrají primární roli inhalační kortikosteroidy a antileukotrieny.

Alergická rýma u dětí - rekapitulace pohledem otolaryngologa

Allergic rhinitis - summerizing from otolaryngologist’s view point

MUDr.Hana Fišerová

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 82-86

Terapie alergické rýmy je stupňovitá. Klíčovou roli v ní hrají antihistaminika a topické kortikosteroidy. Péče o nosní sliznici patří k efektivním, finančně nenáročným postupům bez nežádoucích účinků. Praktická doporučení mohou pomoci zlepšit výsledky léčby.

Neutropenie u dětí

Neutropenia in children

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 87-91

Neutropenie je obvyklým nálezem u dětí. Normální počet bílých krvinek se u dětí v různém věkovém období liší, avšak některé patologické stavy vedou k neutropenii. Pro pediatra je velmi důležité, aby získal podrobné osobní i rodinné anamnestické údaje a vyšetřil dítě tak, aby zjistil její správnou příčinu. Neutropenie je často zapříčiněna virovou nebo bakteriální infekcí a obvykle se upraví po jejím odeznění. Když ale příznaky přetrvávají, nebo když původ neutropenie není infekční etiologie, příčina může být onkologická, autoimunitní, nebo hereditární. Jakmile je stanovena správná diagnóza, přiměřená léčba etiologie vede obvykle k úpravě nízkého...

Infekce močových cest z pohledu urologa

Urinary tract infection - the urological point of view

MUDr.Zdeněk Dítě

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 92-97

Infekce močových cest (IMC) patří mezi nejčastější bakteriální onemocnění, příčiny febrilit a poškození ledvinného parenchymu v dětském věku. Vzniká často v souvislosti s anomálií močového systému, chlopní zadní močové trubice, fimózou, vezikoureterálním refluxem (VUR) nebo dysfunkcí dolních močových cest. Rychlá diagnostika a léčba je nezbytná k zamezení rozvoje komplikací (např. ledvinného jizvení, hypertenze, proteinurie, problémů v těhotenství, renální insuficience atd.).

Nové trendy v péči o dětskou pokožku

New trends in paediatric skin care

MUDr.Kateřina Macháčková

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 99-102

Specifika fyziologie a anatomie novorozenecké a dětské kůže vyžadují důslednou znalost farmakokinetiky dermatologických extern. Ideální lék by měl být rychle účinný, bezpečný, v kosmeticky přijatelné galenické formě. Článek pojednává o možnostech lokální léčby v dětském věku, upozorňuje na rizika, která ji provázejí, a nabízí bezpečné alternativy jak hromadně vyráběných preparátů, tak magistraliter přípravků.

Epileptické a neepileptické záchvaty u dětí

Epileptic and non-epileptic seizures in childhood

doc.MUDr.Pavel Kršek, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 106-109

Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění s významně vyšší incidencí u dětí než u dospělých pacientů. Epileptický záchvat však prodělá i řada dětí, které epilepsií netrpí; jde o jeden z vůbec nejobvyklejších projevů neurologických onemocnění. Klinické projevy epileptických záchvatů jsou nesmírně pestré a v jejich terminologii a klasifikaci se dělá řada chyb. Problematika je dále komplikovaná nutností odlišit epileptické záchvaty od různých neepileptických projevů, které je mohou imitovat. Předkládáme stručný úvod do této komplexní problematiky.

Alternativní výživa u dětí

Alternative nutrition in children

MUDr.Pavel Frühauf, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 110-114

Vegetariánství se stává stále častější v dospělé populaci, 1 ze 40 dospělých se rozhoduje pro vegetariánskou dietu. Následkem toho vzrůstá i počet dětí – vegetariánů. Vegetariánství je provozováno z různých důvodů: morálních, náboženských nebo zdravotních. Dobře plánovaná vegetariánská dieta uspokojí nutriční potřeby a dovoluje normální růst kojenců i větších dětí. Může být však deficitní v oblasti některých vitaminů, minerálů i makronutrientů. Kojenci a menší děti by neměli dostávat veganskou dietu.

Sdělení z praxe

Recidivující papilomatóza laryngu a změna průběhu onemocnění při vakcinaci proti humánnímu papillomaviru

Recurrent laryngeal papillomatosis and change of disease course with vaccination against human papillomavirus

MUDr.Karel Goldemund, CSc., MUDr.Michaela Máchalová, prof.MUDr.Ivo Šlapák, CSc., prof.MUDr.Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 115-117

Kazuistické sdělení o průběhu laryngeální papilomatózy u 5leté dívky, u které bylo onemocnění diagnostikováno ve věku 2 let. V průběhu onemocnění bylo nutné provádět opakovaně extirpaci papilomů a intervaly mezi zákroky se v poslední době začaly výrazně zkracovat. Naší snahou bylo ovlivnit průběh onemocnění zásahem do imunitních mechanizmů proti vyvolavateli onemocnění humánnímu pa-pillomaviru (HPV). Po zjištění negativních protilátek anti-HPV a průkazu HPV 11 v bioptickém materiálu jsme se rozhodli pro vakcinaci očkovací látkou Gardasil. Dosavadní sledování ukazuje příznivý obrat v průběhu onemocnění, proto chceme upozornit na zatím neobvyklou...

Komplikovaný průběh lymeské artritidy u třináctileté pacientky

Case of a thirteen-year-old patient with a history of complicated Lyme arthritis

MUDr.Peter Mikolášek, MUDr.Lenka Krbková, CSc., MUDr.Jan Pavelka, MUDr.Lukáš Homola, doc.MUDr.Drahomíra Bartošová, CSc., MUDr.Šimon Ondruš, MUDr.Jana Bednářová, Ph.D., prof.MUDr.Boris Habanec, DrSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 118-120

Diagnóza lymeské borreliózy se začíná vyskytovat stále častěji jako nosologická jednotka nejen u jasných klinických forem, ale i v rámci diferenciálně diagnostických „oříšků“ běžné praxe pediatrů i jiných oborových specialistů. Její nejvíce imunogenní forma lymeská artritida může způsobovat i po řádném přeléčení chronické kloubní potíže, nebo být možným iniciátorem autoimunit nejen v dětském věku. Uvádíme příklad komplikovanější lymeské gonitidy u naší pacientky s nutností i chirurgické intervence.

Srovnání farmakologických, dietních a režimových opatření při léčbě hyperlipidemií jako prevence aterosklerózy v dětském věku

Comparing of pharmacological, dietetic and regimen arrangements in hyperlipidemias treatment

MUDr.Jiří Hyjánek, MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 121-124

Hyperlipidemie patří mezi nejvíc rozšířené vrozené vady metabolizmu a jsou rizikovým faktorem aterosklerózy vedoucí k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Studie je zaměřená na komparaci nefarmakologické a farmakologické terapie těchto onemocnění u dětí a adolescentů. Výsledky léčbou atorvastatinem v dávce 10 mg/den jsou srovnány s mezinárodními randomizovanými studiemi.

Pro sestry

Bezpečnost ošetřovatelských postupů - koupel novorozence a kojence

Safe nursing practices - newborn´s and infant´s bathing

Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 126-128

Koupel novorozence a kojence je jedna z činností, kterou dětské sestry nebo porodní asistentky provádějí denně, i když matkám každodenní koupel jejich dítěte nedoporučují. Podle posledních poznatků není třeba novorozence denně koupat, ale pouze omývat mu obličej a oblast perinea. Sestry změny v ošetřování dítěte sledují, ale samy je ve své každodenní praxi nerespektují. Proto je třeba, aby znaly důvody těchto změn, jejichž cílem je nejenom adekvátní péče o pokožku novorozence, ale také jeho bezpečnost.

Klinickoradiologická diagnóza

Náhlá změna chování s neurologickou manifestací jako projev přechodné leukoencefalopatie u dvou dětí s akutní lymfoblastickou leukemií

Unexpected alteration of behaviour with neurological finding as a manifestation of transient leucoencephalopathy

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., doc.MUDr.Dagmar Pospíšilová, Ph.D., MUDr.Zbyněk Novák, MUDr.Marta Neklanová, MUDr.Jiří Houda, MUDr.Eva Čecháková, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 132-134

Autoři referují klinické a radiologické nálezy poměrně vzácné přechodné leukoencefalopatie u dvou dětských pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií léčenou chemoterapií.

Ve zkratce

Prevence a terapie herpesvirových infekcí u novorozenců

Prevention and treatment of neonatal herpesvirus infections

doc.MUDr.Drahomíra Bartošová, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 129-131

Práce uvádí přehled možných přenosů infekcí vyvolaných herpetickými viry během gravidity od matky na novorozence, jejich klinickou manifestaci, rizikové faktory morbidity i mortality, možnosti prevence a terapie.

Informace

Význam očkování proti HPV v prevenci adenokarcinomu děložního čípku

Significance of HPV vaccination in preventing cervical adenocarcinoma

MUDr.Petr Halada

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 135-136

V posledních letech zaznamenáváme nárůst výskytu adenokarcinomu děložního čípku a pokles výskytu jeho dlaždicobuněčné formy. Pokud jde o vakcinaci proti HPV, setkáváme se zde se zkříženou ochranou. Protilátky vytvořené při odpovědi vyvolané vakcinačními antigeny totiž mohou poskytovat ochranu i proti jiným blízce příbuzným antigenům. Rozšiřuje se tak spektrum účinnosti vakcinace. Tato skutečnost může sehrát podstatnou roli v prevenci nejenom dlaždicobuněčných karcinomů děložního čípku, ale i adenokarcinomů.

Autodidaktický test

Autodidaktický test 2/2010

-

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 138

-


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.