Pediatrie pro praxi, 2012, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Emoce a chronicky nemocné dítě

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 219

Přehledové články

Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

Thrombosis and oral contraceptives in young girls

MUDr.Ivana Hadačová

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 225-226

Doporučení k minimalizaci rizika tromboembolické nemoci u žen užívajících hormonální antikoncepci jsou dobře známa. Začátkem roku 2010 inicioval výbor ČPS dotazníkovou akci s cílem získat informace o dívkách, u kterých vznikla tromboembolická nemoc v době užívání hormonální antikoncepce. Výsledkem zpracovaných údajů je navržené doporučení strukturované anamnézy, která by měla být součástí preventivní prohlídky ve třinácti letech.

Možnosti korekce refrakčních vad u dětí

Correction options for children with refractive errors

MUDr.Ondřej Vláčil, MUDr.Marta Karhanová, FEBO, MUDr.Juraj Šimičák

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 227-229

Nejčastějším důvodem snížení zrakové ostrosti u dětí je refrakční vada. Není-li správně korigována především v předškolním věku, vede k tupozrakosti (amblyopii). Amblyopie je nevratné funkční postižení centrálního zrakového vnímání. Korekce zrakové vady se provádí brýlemi, v indikovaných případech kontaktními čočkami. Při korekci vysoké anizometropie (rozdílu refrakce mezi pravým a levým okem) nacházejí stále větší uplatnění laserové refrakční zákroky. Řídí se přísnými indikačními kritérii. Refrakce u dětí se může rychle měnit, pravidelné kontroly jsou nutné. Vyšetření refrakce je proto nezbytnou součástí každého očního vyšetření u dětského pacienta.

Virová hepatitida typu C u dětí v České republice

Pediatric viral hepatitis C in the Czech Republic

MUDr.Marek Štefan, doc.MUDr.Dalibor Sedláček, CSc., MUDr.Pavel Dlouhý

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 230-232

Článek poskytuje základní informace o virové hepatitidě typu C u dětských pacientů v České republice. Jsou zmíněny problémy s odlišením akutní a chronické hepatitidy C. Autoři popisují současné možnosti antivirové terapie. Dále jsou nastíněny problémy s léčbou rizikové skupiny intravenózních narkomanů. Teoretický přehled je doplněn kazuistikou dospívajícího pacienta s akutní virovou hepatitidou typu C.

Koliky v kojeneckém věku a jejich řešení

Infant colics

MUDr.Eva Bronská, Ph.D., doc.MUDr.Jiří Bronský, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 233-236

Koliky postihují 10–20 % kojenců s maximem výskytu ve 3. měsíci věku. Příčina kolik je dosud neznámá. Jsou definovány jako neztišitelný pláč u jinak zdravého dítěte, bez známek chronického onemocnění, které dobře prospívá. Kauzální terapie není známá. Žádný z doporučovaných léčebných postupů (simetikon, masáže a manipulace, teplé obklady, simulace jízdy automobilem apod.) nebyl vědeckými studiemi dostatečně prokázán jako účinný. Některé studie hovoří o pozitivním efektu kojeneckých formulí s hydrolyzovanou bílkovinou a vyřazení alergizujících složek ze stravy matky, ale je třeba provést metodologicky kvalitní studie k ověření jejich efektu.

Ischemické cévní mozkové příhody u dětí

Ischaemic stroke in children

doc.MUDr.Radomír Šlapal, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 237-238

Autor prezentuje současné poznatky na problematiku ischemických cévních mozkových příhod (CMP) u dětí. Zaměřuje se především na specifika dětského věku ve srovnání s dospělou populací, a to i v rámci jednotlivých věkových kategorií. Práce v tomto znění by měla oslovit především praktické lékaře pro děti a dorost.

seÚloha pediatra v prevenci karcinomu děložního čípku

The position of pediatrics in cervical cancer prevention

MUDr.Tomáš Fait, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 239-242

Přínos očkování proti HPV je nesporný. Vedle snížení rizika karcinomu hrdla děložního, které se však klinicky projeví až po několika letech, přináší snížení výskytu cervikálních, vulválních a vaginálních lézí a případně dalších nemocí spojených s HPV dle očkovacích typů.

Akutní pyelonefritida u dětí do dvou let věku

Acute pyelonephritis in children up to two years of age

MUDr.Jana Zamboryová, MUDr.Eva Sládková, RNDr.Ing.František Šefrna, MUDr.Eliška Polcarová, MUDr.Ing.Konrad Siala, Ph.D., doc.MUDr.Jiří Kobr, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 244-246

Akutní pyelonefritida patří mezi infekce horního uropoetického traktu. Infekce močových cest (IMC) řadíme mezi nejčastější onemocnění v dětském věku. Akutní pyelonefritida je definována jako bakteriální intersticiální zánět parenchymu ledvin, který představuje vysoké riziko trvalého renálního poškození s možným rozvojem komplikací. Je často obtížné odlišit na základě klinické symptomatologie cystitidu od pyelonefritidy, zvláště u dětí mladších dvou let, proto je třeba u každého febrilního dítěte zvážit přítomnost infekce močového traktu. Při suspektní akutní pyelonefritidě je nezbytná hospitalizace se současným zahájením adekvátní léčby. Neexistují...

Nové možnosti individuální přípravy dermatologických léčivých přípravků pro pediatrii

The new possibilities for extemporaneous cutaneous preparations in pediatrics

PharmDr.Zbyněk Sklenář, Ph.D., MBA, Mgr.Kateřina Horáčková, doc.MUDr.Ondřej Slanař, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 247-249

V průběhu posledních let došlo k obohacení magistraliter přípravy o další účinné látky. Příspěvek seznamuje s individuální přípravou polotuhých přípravků určených k aplikaci na kůži či sliznice s místním účinkem pro použití v pediatrii. Představuje blíže tři látky – dexpanthenol, roztok mléčnanu sodného a mandlový olej, které tak rozšiřují možnosti magistraliter přípravy dermatologik, a dále uvádí příklady vhodných receptur využitelných v pediatrii: oleokrém s dexpanthenolem a ureou pro kojence, epitelizační mast s vitaminem E, hydrokrém s glycerolem, nosní emulgel s vitaminem E (Nasopanthil), oleomast obsahující čištěný mandlový olej,...

Sdělení z praxe

Laddův syndrom

Ladd‘s syndrome

MUDr.Simona Boráňová, MUDr.Michal Žáčik, MUDr.Jiří Palíšek

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 250-251

Prezentována je kazuistika týdenního novorozence s projevy zvracení s příměsí žluči. Prostý snímek břicha ve visu neprokázal v levém podžebří a epigastriu charakteristickou „dvojitou bublinu“. Dle klinického stavu bylo usuzováno na obstrukci v oblasti duodena. Dítě bylo přeloženo na vyšší pracoviště, kde bylo zindikováno k revizi dutiny břišní s nálezem typickým pro Laddův syndrom. Pooperační průběh byl komplikován sepsí.

Tranzitorní hyperfosfatazemie

Transient hyperphosphatasemia

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Jan Papež, MUDr.Zdeňka Ráčilová, MUDr.Tereza Pinkasová

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 252-254

Tranzitorní hyperfosfatazemie (TH) je charakterizována izolovaným zvýšením sérové koncentrace alkalické fosfatázy (ALP-s) při současné absenci klinických a laboratorních nálezů dokládajících onemocnění jater nebo skeletu. TH se nejčastěji popisuje u dětí v průběhu prvních pěti roků života. Zvýšení ALP-s je u TH přechodné a během několika měsíců se koncentrace vrací do normálního rozmezí hodnot. TH nevyžaduje žádnou léčbu. Je uveden klinický průběh TH u batolete a přehled literárních údajů. Dětští lékaři by měli na TH v rámci diferenciálně diagnostických úvah pomýšlet, neboť diagnostika je relativně jednoduchá a děti není nutné zatěžovat některými...

Není herpes jako herpes

Complicated labial herpes infection

MUDr.Michaela Syrovátková, MUDr.Miroslav Kobsa

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 255-256

Uvádíme kazuistiku 15leté dívky, jejíž obtíže začaly jako běžný labiální herpes, ale během několika dní došlo k rozsáhlé sekundární bakteriální impetiginizaci ložisek s rozvojem flegmóny levé tváře a očnice a vzniku hnisavé cheilitidy, která vyžadovala poměrně obsáhlý terapeutický přístup. Jako infekční agens byl prokázán Staphyloccus aureus.

Vliv léčebného pobytu na ovlivnění hodnot výdechového kysličníku dusnatého u dětí vystavených kouření rodičů

Effect of curative treatment on exhaled nitric oxide (eNO) in children exposed to parental smoking

MUDr.Vladimír Svozil, MUDr.Josef Richter, CSc., RNDr.Vlastimil Král, CSc., MUDr.Stanislava Richterová, Ing.Iva Stiborová, MUDr.Josef Mašláň, MUDr.Rudolf Odehnal, MUDr.Miloš Verner, MUDr.Ludovít Filo

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 258-261

Byl sledován vliv pasivního kouření na hodnoty výdechového kysličníku dusnatého (eNO). U 227 dětí ve věku 5–15 let s onemocněním dýchacích cest byla stanovena hodnota eNO a hodnoty salivárního albuminu při nástupu do léčby a opakovaně po léčebném procesu. U 34 dětí ve věku 10–15 let exponovaných tabákovému kouři byly nalezeny zvýšené hodnoty eNO. Komplexní léčebný režim vedl k úpravě sledovaných parametrů.

Pro sestry

Ošetřovatelství v paliativní péči o dětské klienty

Nursing in palliative care of child clients

Mgr.Jan Ratiborský, Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 262-264

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence – student 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Práce se zabývá tématem paliativní péče u dětských pacientů/klientů. Je tvořena na podkladě kvalitativního výzkumného šetření, které sledovalo dva cíle. První měl za úkol zmapovat možnou potřebu paliativní péče u dětí v ČR. Byla použita výzkumná metoda obsahové analýzy dokumentu z dat získaných z Českého statistického úřadu. Z těchto údajů bylo odhadnuto, kolik dětí v ČR by mohlo vyžadovat paliativní péči. Druhý cíl měl za úkol zmapovat možnosti ošetřovatelských služeb...

Klinickoradiologická diagnóza

Přechodná střevní obstrukce jako projev syndromu novorozeneckého úzkého levého tračníku

Transient neonatal intestinal obstruction as a manifestation of small left colon syndrome

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Lumír Kantor, Ph.D., MUDr.Tomáš Malý, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 272-274

Autoři referují kazuistiky dvou novorozenců s přechodnou střevní obstrukcí. Irigoskopické vyšetření vodnou kontrastní látkou vedlo u obou dětí k diagnóze syndromu novorozeneckého úzkého levého tračníku, ale i k jeho úspěšné léčbě.

Přednemocniční neodkladná péče

Novinky v resuscitaci novorozence

New guidelines in the newborn resuscitation

MUDr.Karel Liška

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 265-269

V článku je podán celkový přehled resuscitace novorozence se zaměřením na změny, ke kterým došlo v období 2005–2010. Doporučení jsou určena pro resuscitaci novorozence po porodu (přechod z intrauterinního do extrauterinního prostředí), ale lze je použít i pro novorozence, kteří vyžadují resuscitaci v prvních týdnech života. Hlavní změny se týkají použití kyslíku při resuscitaci donošených novorozenců, zavedení řízené hypotermie a stabilizace nedonošených novorozenců na porodním sále.

Ve zkratce

Hypertenze u dětí a dospívajících

Arterial hypertension in children and adolescents

prof.MUDr.Tomáš Seeman, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 275-277

Hypertenze patří k hlavním rizikovým faktorům kardiovaskulárních a renálních onemocnění u dospělých i dětí. Prevalence hypertenze je 1 %. Z příčin hypertenze převažují sekundární formy hypertenze (zejm. renální, endokrinní, kardiální) nad primární hypertenzí, avšak u adolescentů se primární hypertenze vyskytuje již častěji než sekundární. Bazální vyšetření (moč, krev, ultrazvuk ledvin a echokardiografie) musí být provedena u všech hypertenzních dětí. Terapie hypertenze zahrnuje kromě kauzální léčby v případech sekundárních hypertenzí nefarmakologická opatření a farmakologickou léčbu (ACE-inhibitory, blokátory angiotenzinového receptoru, betablokátory,...

Hemoroidy u dětí

Hemorrhoids in children

MUDr.Blanka Rousková

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 278-279

Je uveden výskyt, etiologie, příznaky, vyšetřovací postup, diferenciální diagnostika a léčba hemoroidů v dětském věku.

Informace

Akné a konzumace mléka

Acne and milk consumption

MUDr.Pavel Frühauf, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 280

Akné je epidemická kožní nemoc v zemích se západním typem výživy. Její výskyt je podporován zvýšenou konzumací inzulinotropní stravy, zvláště mléka, mléčných produktů a sacharidů s vysokým glykemickým indexem.

Dopad televize na vývoj dítěte

The effects of media usage on child development

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 281-282

Děti v nejranějším období svého vývoje tráví v posledních letech nadměrně mnoho času při sledování televize a jiných elektronických médií. Tento článek uvádí, jaký negativní vliv může mít televizní sledování na mnohé oblasti dětského vývoje zahrnující řeč, poznání a schopnost pozornosti.

Významné životní jubileum emeritního primáře dětského oddělení Krajské nemocnice, a. s., ve Zlíně MUDr. Tomáše VALOUŠKA

MUDr. Lenka Ťoukálková

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 282

Orbis Pictus Medicus

Uštknutí zmijí

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(4): 270


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.