Pediatrie pro praxi, 2013, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Nela Boudová

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 147

Přehledové články

Screening a diagnostika dětského autismu v raném dětství

Screening and diagnosis of autism in early childhood

MUDr.Iva Dudová, Ph.D., MUDr.Štěpánka Beranová, prof.MUDr.Michal Hrdlička, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 153-156

Článek přináší souhrn poznatků o příznacích dětského autismu v raném věku a komentuje narůstající prevalenci poruch autistického spektra. Uvádí přehled screeningových a diagnostických metod autismu v raném věku. Praktickým výstupem pro dětské lékaře v klinické praxi je seznam varovných příznaků vedoucích k podezření na dětský autismus v prvních letech života dítěte a připojený screeningový rodičovský dotazník.

Lysosomální onemocnění - současné možnosti diagnostiky a terapie (dokončení)

Lysosomal storage diseases: current diagnostic and therapeutic options (continued)

MUDr.Věra Malinová, doc.MUDr.Tomáš Honzík, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 157-160

Druhá část článku o lysosomálních onemocněních se zabývá mukopolysacharidózami (MPS), skupinou střádavých onemocnění, která jsou podmíněna deficitem některého z lysosomálních enzymů, odpovědných za degradaci glykosaminoglykanů (kyselých mukopolysacharidů), které se následně hromadí v různých orgánech. Klinické projevy jsou velmi variabilní, společný je progresivní charakter postižení a velmi závažná prognóza. Charakteristická je kraniofaciální dysmorfie a rtg obraz dysostosis multiplex. Dědičnost těchto onemocnění je autosomálně recesivní (kromě MPS II – dědičnost X-vázaná). Výskyt všech typů MPS se v ČR odhaduje na 1 : 35 000 živě narozených...

Alergická rýma - příznak, nebo nemoc?

Allergic rhinitis - symptom or disease?

prof.MUDr.Václav Špičák, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 161-164

Alergická rýma (AR) je systémové onemocnění s nosními a často očními příznaky. Základem je eozinofilní zánět nosní sliznice zprostředkovaný IgE. Prevalence ve světě stále stoupá, v české populaci dosahuje až 19 %. Podle globální iniciativy ARIA se dělí na intermitentní a perzistující, podle tíže na lehkou, středně těžkou a těžkou. AR je pre-astmatický stav. Léčebný program je komplexní, zahrnuje edukaci pacienta, snížení nebo vyřazení expozice příčinným alergenům, farmakoterapii a specifickou alergenovou imunoterapii. Hlavní výzvou pro praxi je „alergickou rýmu nepodceňovat, včas léčit“.

Psychický vývoj kojenců a batolat: vývojové problémy a poruchy v raném věku - I

Psychological development in infants and toddlers: developmental problems and disorders in early childhood - I

PhDr.Daniela Sobotková, CSc., PhDr.Jaroslava Dittrichová, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 167-169

Raná stadia vývoje jsou pro další vývoj jedince velice důležitá. Studie z posledních let poukazují na velký význam senzitivního přístupu matky k dítěti od samého začátku a na vytvoření synchronní interakce mezi ní a dítětem pro jeho neurobehaviorální vyzrávání a regulaci jeho chování. To přispívá ke snížení vývojových problémů a poruch v raném dětství, z nichž některé jsou zmíněny v tomto článku: problémy se spánkem a jeho poruchy, nadměrný (excesivní) pláč, poruchy příjmu potravy. Zmíněny jsou také poruchy vývoje řeči a hyperkinetické poruchy, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). O dalších vývojových problémech a poruchách v raném...

Mykózy u dětí, diagnostika a léčba

Dermatomycoses in childhood, diagnostics and therapy

doc.MUDr.Magdalena Skořepová, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 170-172

Problematika kožních a slizničních mykóz u dětí se poněkud liší od mykóz u dospělých. Onychomykóza, častá u dospělých, je v dětském věku vzácná. Výskyt tinea pedis se zvyšuje s věkem, častá je okolo puberty a později. Tinea corporis je u nás vyvolávána zejména zoofilními dermatofyty Microsporum canis a Trichophyton mentagrophytes. Dermatofytózou specifickou pro dětský věk je tinea capitis.

Nové možnosti individuální přípravy perorálních a rektálních léčivých přípravků pro pediatrii

The new possibilities of compounded oral and rectal preparations in pediatrics

PharmDr.Zbyněk Sklenář, Ph.D., MBA, Mgr.Kateřina Horáčková, doc.MUDr.Ondřej Slanař, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 174-176

Příspěvek nabízí možnosti individuální přípravy nesterilních lékových forem k aplikaci do gastrointestinálního traktu se systémovým účinkem určených pro použití v pediatrii u pěti léčivých látek, které jsou v současnosti nově dostupné pro magistraliter přípravu v lékárnách. Jedná se o domperidon, propranolol-hydrochlorid, sotalol-hydrochlorid, promethazin-hydrochlorid a tokoferol-alfa-acetát. Dochází tak k rozšíření možností terapie uvedenými látkami a velikost dávky lze přizpůsobit individuálním požadavkům dětského pacienta. Článek podává stručné informace o jednotlivých látkách a uvádí příklady magistraliter receptur vhodných pro použití...

Ublinkávání v kojeneckém věku

Regurgitation in infancy

MUDr.Vladimír Volf, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 178-181

V článku jsou probrány základní projevy ublinkávání a zvracení v kojeneckém věku, jejich diferenciální diagnostika a následná léčba. Příčiny ublinkávání u kojenců jsou většinou na podkladě gastroezofageálního refluxu, ale v rámci diferenciální diagnostiky je třeba vždy provést kompletní vyšetření k vyloučení jiných organických příčin. Autor se zaměřuje nejenom na jejich diagnostiku, ale i na léčbu.

Sdělení z praxe

PRES syndrom u pacienta s poststreptokokovou glomerulonefritidou

PRES syndrom by the boy with acute poststreptococcal glomerulonephritis

MUDr.Lenka Dvořáková

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 183-186

Je uvedena kazuistika chlapce s akutní poststreptokokovou glomerulonefritidou, u kterého se rozvinuly neurologické příznaky charakteru PRES syndromu.

Neonatální hypertyreóza

Neonatal hyperthyroidism

MUDr.Radka Trávníčková, MUDr.Yvona Ptoszková

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 187-188

2Dětská endokrinologická ambulance, Uherskohradišťská nemocnice, a. s. Jsou prezentovány případy novorozenců – sourozenců s neonatální hypertyreózou. Matka dětí je po strumektomii pro Gravesovu- Basedowovu chorobu a stále u ní přetrvávají pozitivní titry protilátek i několik let po ablaci štítné žlázy. Neonatální hypertyreóza je velmi vzácné onemocnění vyskytující se u cca 1 % dětí matek s Gravesovou-Basedowovou chorobou. Pokud jsou novorozenci včasně diagnostikováni a léčeni, poté je prognóza velmi dobrá.

Arteriální trombóza u desetileté dívky

Arterial thrombosis in 10-year old girl

MUDr.Barbora Králiková, MUDr.Bohumír Blažek, MUDr.Tomáš Pískovský, doc.MUDr.Michal Hladík, Ph.D., MUDr.Václav Procházka, Ph.D., MUDr.Daniel Czerný, doc.MUDr.Jaroslav Horáček, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 189-191

Prezentujeme zcela raritní případ desetileté pacientky, u které se vyskytla rozsáhlá trombóza všech tří bércových tepen. Vzhledem ke kritické ischemii nakonec podstoupila amputaci končetiny pod kolenem. Při pátrání po příčině byla zjištěna přítomnost antifosfolipidového syndromu a pozitivita anti ds-DNA protilátek, které by mohly svědčit pro rozvíjející se systémový lupus erythematodes.

Když trombocytopenie není imunitní trombocytopenická purpura

When thrombocytopenia is not immune thrombocytopenic purpura

MUDr.Lucie Sulovská, MUDr.Ivana Stejskalová, MUDr.Hana Flögelová, RNDr.Ingrid Hrachovinová, doc.MUDr.Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 192-194

2Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Trombotická trombocytopenická purpura (syndrom Moschcowitze, TTP) je velmi vzácné hematologické onemocnění s incidencí 1–4 případy/ 1 milion obyvatel za rok. Je charakterizována reverzibilní agregací trombocytů v mikrocirkulaci, která vede k ischemii tkání a orgánů. Klinicky se onemocnění projevuje kožními a slizničními krvácivými projevy, anemickým syndromem, ikterem, neurologickými příznaky, horečkou a projevy renální insuficience. Ve většině případů TTP začíná náhlým rozvojem symptomů, které se v řádu hodin mohou dramaticky zhoršit a při neadekvátní léčbě rychle vést k selhání životních...

Pro sestry

Podpora raného kontaktu jako nepodkročitelná norma - chiméra, či realita budoucnosti?

Support of early contact as a standard not to go below: a chimera, or a future reality?

Mgr.Michaela Mrowetz, MUDr.Marcela Peremská

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 201-204

Nepřetržitý kontakt matky s dítětem bezprostředně po porodu má zásadní význam pro celou nově vzniklou rodinu a vede ke zdravým reakcím. V časné poporodní době (tzv. 3. a 4. doba porodní) dochází k jedinečným a neopakovatelným hormonálním změnám, které, za předpokladu trvajícího kontaktu, zakládají psychickou i zdravotní stabilitu. Díky nepřerušenému kontaktu „kůže na kůži“ mezí dítětem a matkou dochází k posílení mateřského chování, k lepší poporodní adaptaci a kardiorespirační stabilitě u novorozence, snazšímu přisátí k prsu a rychlému nástupu laktace, dále pak ke snížení poporodních krvácení rodiček, omezení pláče novorozenců...

Denverský vývojový screeningový test II k posouzení vývoje dětí předškolního věku

Denver developmental screening test II (DDST-II) for the assessment of the development of pre-school children: pilot study

PhDr.Lucie Sikorová, Ph.D., Petra Benešová

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 206-209

Mezi hlavní činnosti, které dětská sestra vykonává v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, patří preventivní péče. V rámci této péče je dětská sestra kompetentní sledovat celkové chování dítěte a hodnotit jeho psychomotorický vývoj. Existují vývojové mezníky, dle kterých se dětská sestra může při posuzování řídit, ale standardizovaný nástroj, který lze použít pro zmapování psychomotorického vývoje dítěte sestrou, v české podobě dosud není sestrám k dispozici. Z tohoto důvodu byla zakoupena originální verze Denverského vývojového testu II, která byla přeložena do českého jazyka a po lingvistické a odborné revizi využita při pilotním...

Klinickoradiologická diagnóza

Penetrující poranění hrudníku úlomkem skla

Penetrating chest trauma with a shard of glass

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Petra Venháčová, MUDr.Marek Szkorupa, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 199-200

Poranění hrudníku jsou v klinické praxi u dětí relativně vzácná a byla předmětem několika zpráv v literatuře. Jejich rychlejší a přesnější diagnostika byla dosažena zavedením počítačové tomografie. Autoři popisují desetiletého chlapce, který propadl přes skleněnou výplň dveří. Torakoskopická revize ukázala minimální hemotorax, úlomek skla mu byl extrahován, ale plicní parenchym postižený nebyl.

Přednemocniční neodkladná péče

Dětské nehody s čisticími a kosmetickými přípravky

Child accidents involving cleaning and cosmetic products

MUDr.Hana Rakovcová

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 196-198

Nehody s prostředky na udržování hygieny v domácnosti a s kosmetickými přípravky tvoří hned po intoxikacích léky druhou nejčastější příčinu konzultací dětských otrav s Toxikologickým informačním střediskem (TIS) v Praze (1677 nehod v roce 2012). Tyto otravy bývají náhodné, spadající zejména do období batolecího věku dítěte. Z valné části je konzultováno s TIS požití cizorodé látky, zřídka polití nebo vniknutí nežádoucí substance do oka. Typická je pro dětské nehody expozice malému množství čisticího nebo pracího přípravku. Dítě není ohroženo celkovými příznaky, ale možností poškození zažívacího traktu. Míra rizika je daná podílem dráždivých...

Informace

doc. MUDr. Alois Kopecký - 1920-2013

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 186

Orbis Pictus Medicus

Asymmetric periflexural exanthem of childhood (APEC)

MUDr. Eduard Hrnčíř

Pediatr. praxi 2013; 14(3): 195


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.