Pediatrie pro praxi, 2015, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Jak se dívat na psychosomatiku

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(6):

 

Přehledové články

Praktické řešení novorozenecké žloutenky

Practical approach to neonatal jaundice

MUDr.Marcela Černá

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 372-374

Článek se zabývá současným pohledem na problematiku novorozenecké žloutenky v praxi PLDD, možnostmi jejího sledování a posuzování a úskalími jejího hodnocení v každodenní praxi.

Premedikace u dětí

Premedication in children

MUDr.Petr Vojtíšek

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 375-378

Premedikace je farmakologická příprava pacienta na anestezii (resp. operační výkon). Stejně tak jako se mění techniky a způsob podávání celkové anestezie, měla by se měnit i premedikace. Pohříchu i dnes často zůstává řada reliktů z minulosti, které ale již v dnešní době nemají opodstatnění. Vzhledem k četným nežádoucím účinkům anestezie bývaly cíle premedikace mnohočetné. Dnes již zůstal jako hlavní cíl navození anxiolýzy. Předoperační psychický stav pacienta do jisté míry determinuje řadu jevů – dysregulace oběhu (např. tachykardie), poruchy dýchání (tachypnoe), pooperační spotřeba analgetik a další. Se strachem a stresem často souvisí...

Indikace vyšetření vedlejších nosních dutin u dětí

Indication of the examination of the paranasal sinuses in children

MUDr.Ivana Červinková, doc.MUDr.Jarmila Skotáková, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 380-381

Správná indikace vyšetření vedlejších nosních dutin u dětských pacientů je často diskutovanou otázkou. Nejčastěji se jedná o klasický skiagram, ostatní radiologické metody jsou zpravidla vyšetření nástavbová. Výchozím dokumentem pro indikující lékaře by měl být Věstník MZ ČR, částka 11, 2003, „Indikační kritéria pro zobrazovací metody“.

Bolest na hrudníku u dětí

Chest pain in children

prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 382-384

Bolest na hrudi je nespecifickým příznakem signalizující nevýznamné poruchy i závažná onemocnění vyskytující se i u dětí od časného věku. U rodičů vyvolává obavy ze všeobecně známé spojitosti u dospělých mezi bolestí na hrudi a nejčastěji infarktem myokardu. A proto jsou dětští pacienti odesílání k vyšetření dětským kardiologem. Bolest na hrudi je po šelestu druhý nejčastější důvod odborného vyšetření, i když u dětí jsou málokdy příznakem onemocnění srdce, na rozdíl od dospělých pacientů. Bolest na hrudi může mít původ v postižení hrudní stěny, nitrohrudních orgánů i okolních oblastí (krk, ramena, nadbřišek) a její diferenciální diagnostika...

Dětské zimní dermatózy

Paediatric dermatitides in winter time

MUDr.Martina Neradová Richterová

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 386-388

Autorka ve svém sdělení uvádí přehled dětských dermatóz, se kterými se dermatolog a praktický dětský lékař setkává v zimním období nejčastěji. Jde o skupinu chronicky probíhajících dermatóz s obdobím exacerbace a remise (atopická dermatitida, seborrhoická dermatitida, psoriasis vulgaris), další skupinu tvoří sezónní virová exantémová onemocnění, třetí skupinu pak kožní onemocnění způsobená účinkem chladu a nakonec funkční angiolopatie.

Poruchy močení u dětí a jak může dětský urolog pomoci pediatrům

Voiding dysfunction in children and how a paediatric urologist can help paediatricians

MUDr.Jan Šarapatka

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 390-391

Vyšetření dětí s pomočováním provádí primárně praktický lékař pro děti a dorost. Základní vyšetření umožní odlišit děti s funkční poruchou mikce od závažnějších druhů inkontinence. U dětí s funkční poruchou mikce léčbu zahajuje praktický lékař. Při selhání základní léčby nebo při podezření na organickou příčinu poruchy mikce odesílá praktický lékař dítě do specializované ambulance k dalšímu, rozšířenému vyšetření.

Sebepoškozování v dětství a dospívání

Self-harm during childhood and adolescence

Mgr.MUDr.Eva Rozsívalová

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 392-394

Záměrné sebepoškozování či sebezraňování (deliberate self harm, self injury) je nevhodný škodlivý zvládací (copingový) mechanizmus. Jedná se o behaviorální projev pozorovatelný i v dětství a dospívání. Mluvíme o povrchním sebeřezání, sebepálení, předávkovávání se medikamenty či jinými chemickými látkami, sebetlučení, sebeškrcení, rozrušování ran, vytrhávání vlasů a podobně. Dospívající si chce uškodit a zároveň zůstat naživu. Následky sebepoškození skrývá, důležitější je pro něj proces sám, než výsledek. V průběhu prožívá bažení (craving), nárůst vzrušení (arousalu), jeho vybití a úlevu spojenou s potřebou opakování. V terapii využíváme nejčastěji...

Kašel u dětí a možnosti jeho léčby

Cough in children and its treatment

MUDr.Zuzana Vančíková, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 395-400

Kašel je jedním z nejčastějších příznaků, pro který přivádějí rodiče své děti k lékařskému vyšetření. Jeho příčiny, průběh a léčba se u dětí liší od dospělých, a proto se liší i diagnostické postupy. Chronický nebo recidivující kašel bez zjevné příčiny je velkým diagnostickým i terapeutickým problémem. V článku je uveden postup vyšetření a možnosti léčby.

Sledování onkologicky vyléčených dětí praktickými dětskými lékaři

Follow-up of oncologically cured children by general pediatricians

MUDr.Jarmila Kruseová, Ph.D., prof.MUDr.Josef Koutecký, DrSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 401-403

Současná úroveň léčby solidních nádorů u dětí zvýšila počet vyléčených na více než 80 %. Její agresivita může v dlouhodobém výhledu poškodit kvalitu jejich života vznikem pozdních léčebných komplikací nebo následků. Riziko je tím vyšší, čím mladší je léčené dítě. Poškozena může být většina tkání, orgánů a systémů vyvíjejícího se organizmu, a to i po mnoha letech. Sdělení uvádí nejdůležitější z nich v oblasti somatické, psychické i sociální. Dlouhodobé analýzy dokládají jejich vznik u 60 % vyléčených dětí. Jeden pozdní následek může způsobit řetězové nasedání dalších komplikací. Možnost jejich vzniku má praktický pediatr znát a vyléčeného pacienta...

Pohlavně přenosné nemoci u dospívajících

Sexually transmitted diseases in adolescents

MUDr.Martina Kubicová

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 404-409

Pohlavně přenosné nemoci (STD – Sexually Transmitted Diseases) jsou infekce šířící se pohlavním stykem. Rizikovou skupinou jsou dospívající, kteří předčasně začínají se sexuálním životem, experimentují v sexuální oblasti a nedbají na ochranu svého zdraví. Výskyt těchto nemocí se za poslední roky v České republice zvyšuje. Některé z těchto nemocí podléhají povinnému hlášení. Z těchto nemocí se do roku 2010 nejčastěji vyskytovala syfilida, na druhém místě byla kapavka. Od roku 2011 dochází ke zvyšování infekce kapavkou, která převýšila i počty nakažených syfilidou. V článku jsou přiblíženy zejména pohlavně přenosné nemoci podléhající povinnému...

Sdělení z praxe

Rýma, kašel, rýma, kašel aneb první rok ve školce

Never ending common cold in the first year of kindergarten attendance

MUDr.Karolína Doležalová

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 411-414

Autorka prezentuje kazuistiku dívky, u které po zahájení docházky do mateřské školy došlo k prudkému nárůstu nemocnosti. Na základě této kazuistiky polemizuje nad nutností odborného vyšetření u všech opakovaně nemocných dětí. V teoretické části jsou definovány pojmy recidivující respirační infekty, fyziologická nemocnost, indikace imunologického odběru.

Náhodné nálezy a artefakty v pediatrii

Incidental findings and artifacts in paediatrics

MUDr.Josef Grym

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 415-416

Jsou uvedeny dvě kazuistiky, ilustrující název článku. U šestileté dívky střevní distenze a zvýrazněná urychlená peristaltika při rotavirové enteritidě usnadnily opožděnou náhodnou diagnostiku dosud zcela bezpříznakové vrozené diafragmatické hernie. U osmnáctileté dívky se obraz suspektních bronchiektázií na rentgenovém snímku plic ukázal jako falešný a byl způsoben projekcí copu staženého gumičkou.

Nebezpečný rodič

A dangerous parent

MUDr.Kristýna Juráková

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 417-418

Úrazy jako dětští lékaři vídáme denně, dalo by se říct, že k dětství patří. Mnohé z nich jsou naštěstí jen drobné a brzy na ně zapomene dítě i lékař. Jsou však i takové, které zanechají stopu na celý život, pokud jen tu paměťovou, je to ta lepší varianta. Tři úrazy, které si na našem oddělení budeme pamatovat jistě dlouho, vám chci nabídnout v následujícím krátkém sdělení.

Pro sestry

Používání šidítka z pohledu laktační poradkyně

The use of soother from a lactation consultant point of view

Mgr.Romana Křivohlavá

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 423-426

Úkolem laktačních poradců a poradkyň je pomoci matkám s realizací kojení, doporučením nejvhodnějších strategií a řešení problémů vzniklých během kojení. Článek si klade za cíl upozornit na nejdůležitější negativní vlivy šidítka (dudlíku), mezi které patří negativní vliv na kojení (zkrácení celkové doby kojení), vyšší riziko zánětu středního ucha a vyšší procento malokluzí u dětí.

Klinickoradiologická diagnóza

Segmentová bolest zad jako následek vzácného schwannomu páteřního kanálu

Segmental back pain as a consequence of a rare spinal schwannoma

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Daniela Potyszová, doc.MUDr.David Krahulík, Ph.D., MUDr.Jaroslav Michálek, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 420-422

Prezentujeme vzácnou kazuistiku schwannomu v lumbo-sakrální oblasti páteřního kanálu u adolescenta. Nemoc se u šestnáctiletého chlapce projevila noční segmentovou bolestí zad a snížením citlivosti v dermatomu L4 s převahou na pravé straně. Postupná svalová slabost dolních končetin byla pozorována dva měsíce před operací. Vyšetření pomocí magnetické rezonance páteře prokázalo dobře ohraničenou masu uvnitř páteřního kanálu. Peroperačně byla nádorová tkáň křehká, vaskularizovaná, v kontaktu s filum terminale a byla kompletně odstraněna. Spinální schwannom byl histologicky potvrzen.

Komentáře

Vyvažování vysokého benefitu očkování Rotarixem a RotaTeqem nízkým rizikem invaginace

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 430

Informace

Jak může web www.cosditetem.cz pomoci ve vaší ordinaci?

Pediatr. praxi 2015; 16(6):

Orbis Pictus Medicus

Striae distensae - minoritní diagnostické kritérium Marfanova syndromu

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 410

Firemní informace

Tak trochu jiná gastroenteritida

A sort of different gastroenteritis

MUDr.Jan Boženský, MUDr.Jana Geržová

Pediatr. praxi 2015; 16(6): 427-429

Rotavirové gastroenteritidy patří mezi nejčastější příčiny infekčních onemocnění u dětí do 5 let věku a to bez výraznější závislosti na ekonomické úrovni země. Závažné komplikace se častěji vyskytují v zemích s nižší úrovní zdravotní péče, ale i v ekonomicky vyspělých zemích se mohou vyskytnout život ohrožující zdravotní komplikace. Jak ale ukazují data z mnohých evropských zemí, dokáže plošná vakcinace efektivně snížit nejen počet rotavirových onemocnění, výskyt závažných komplikací, ale i celkové náklady potřebné na terapii těchto onemocnění a jejich komplikací.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.