RSS - informační stránka

Co je RSS kanál?

RSS je zkratka pro "RDF Site Summary" nebo "Really Simple Syndication". Poskytuje mechanismus získávání "titulků" z webových stránek. RSS může být použito pro získání aktuálního elektronického obsahu nebo jako způsob, jak publikovat informace z těchto webových stránek na jiném místě.

Pro tento časopis jsou k dispozici tři kanály:

Chcete-li zobrazit plné znění článku uvedeného v RSS, stačí kliknout na jeho titulek - budete přesměrování na patřičnou stránku časopisu.

Jak mohu používat RSS?

Chcete-li využít této služby, budete potřebovat software známý jako RSS Reader (RSS čtečka) nebo RSS Agregátor. Tím se automaticky shromažďují RSS kanály ze všech vámi vybraných RSS kanálů.

Jakmile vydáme nové číslo nebo článek, RSS Reader informaci automaticky stáhne a upozorní vás, že je k dispozici nový článek.

K dispozici je mnoho RSS čteček, žádnou konkrétní přímo nedoporučujeme, ani neposkytujeme podporu při jejím využívání; její stažení a instalace je na plně vás.

Proč vidím "divný kód", když kliknu na odkaz RSS?

RSS je zavedený standard, který používá počítačový jazyk XML. Je určen k prohlížení pouze pomocí speciální RSS čtečky. Běžné internetové prohlížeče bez speciálního pluginu (doplňku) nemusí RSS zobrazit správně.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.