reklama

Pozvánka: PEDIATRIE PRO PRAXI - IV. kongres pediatrů v Brně; 6. – 7. 10. 2017

Zveme Vás na IV. kongres Pediatrie pro praxi v Brně, který se bude konat 6.-7. října v Hotelu International. Pro všechny účastníky si pan prof. Doležel, spolu se svými spolupracovníky z Pediatrické kliniky FN Brno, připravil mnoho zajímavých témat. Program je tentokrát zaměřený na revmatologii, vzácná onemocnění, oftalmologii, gastroenterologii a oblíbené kazuistiky. Druhý den začneme opět interaktivním hlasováním a dáme prostor i netradičnímu soudnímu lékařství. Věříme, že Vás nabitý brněnský kongres osloví a těšíme se na setkání v Hotelu International. Více informací na stránkách kongresu.
Pozvánka: PEDIATRIE PRO PRAXI - III. kongres pediatrů v Praze; 20. – 21. 10. 2017

Zveme Vás na III. kongres pediatrů v Praze, který se bude konat ve dnech 20.-21.října 2017.

Letošní třetí ročník kongresu Pediatrie pro praxi v Praze si přichystal pro účastníky dvě změny, o nichž doufáme, že povedou ke spokojenosti posluchačů. První změnou je místo konání kongresu, který se přesunul do prostorů Hotelu Duo a druhou je posunutí termínu konání na pátek a sobotu. Na základě anket z minulých ročníků jsme letos zaměřili programové bloky na ortopedii, psychiatrii a infekce. Souběžně s kongresem pediatrů bude probíhat kongres praktických lékařů a program druhého dne bude pro obě odbornosti společný. Představí témata titritid a CRP a právní problematiku ve zdravotnictví. Podrobnější informace o kongresu můžete sledovat na webových stránkách kongresu, kde bude program postupně aktualizován. Více informací na stránkách kongresu.Z posledního čísla

Vybrané články

Podvýživa u obézních dětí

MUDr. Zlatko Marinov1, Ing. Hana Střítecká, Ph.D.2

V současné době jsme zasaženi pandemií obezity na podkladě nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Za poslední čtvrtstoletí došlo k překotnému nárůstu nadváhy a běžná obezita se stala závažným zdravotním problémem soudobého lidstva. Běžná dětská obezita tvoří v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost po alergických onemocněních druhou největší skupinu s chronickým onemocněním s dlouhodobými kardiometabolickými změnami. V České republice je do 16 let necelých 10 % s obezitou, z toho 2/3 dětí s komplexními metabolickými změnami a zhruba 1/4 s extrémní obezitou. Kardiometabolické následky se spouští a fixují pomocí maladaptačních procesů na podkladě malnutričního chování, které se rozvíjí na jedné straně v raném věku po fázi imprintingu v období neofobie a negace a na druhé straně na podkladě obecných výživových zvyklostí. Tlak obezitogenního prostředí vede k nutričně chudé a nevyvážené hyperalimentaci, která vede k rozvoji specifických nutričních deficitů diskutovaných v příspěvku.

Invazivní meningokoková onemocnění

MUDr. Jan Pavelka, MUDr. Lukáš Homola, Ph.D.

Vzhledem k často fulminantnímu průběhu invazivních meningokokových onemocnění je zásadní stanovit diagnózu urgentně,
na základě anamnézy a klinického vyšetření a zahájit do 30 minut racionální léčbu dle platných doporučení – parenterálním
cefalosporinem 3. generace a objemovou resuscitací při šoku. Smysluplným preventivním opatřením je očkování. Postexpoziční
profylaxe rizikových kontaktů spočívá v podání penicilinu na 7 dní. Nosičství meningokoků v nosohltanu je častý jev, jedná se
o imunizující proces. „Léčba“ nosičů není indikována.

Podat dítěti dudlík či nepodat?

Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Článek zmiňuje potřebu dítěte sát nejenom z důvodu výživy, ale také z důvodu sebeuklidnění, sebeuspokojení nebo tišení bolesti. K tomu mu lze podat dudlík, jehož výhody a nevýhody jsou v článku zdokumentovány na základě dřívějších zahraničních šetření. Z toho také můžeme usuzovat, že v západních zemích se s problematikou podat dítěti dudlík či nepodat již vypořádali, kdežto u nás jsme teprve někde na začátku. Zatím převažuje názor dudlík nepodat a hlavním důvodem je, že se dítě nenaučí sát z prsu. Proto jsou v článku zmíněny i další výhody a nevýhody podání dudlíku, včetně doporučení, která vydaly americké asociace pediatrů, dětských zubařů a rodinných lékařů.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.