reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 6/2017

• Chronické onemocnění ledvin u dětí

• Parazitární nákazy u dětí v České republice

• Psychofarmaka během těhotenství - mírní, nebo zvyšují riziko pro plod? Část druhá: stabilizátory nálady, anxiolytika (2. díl)

• Udržovací léčba psoriázy

• Intranazální aplikace léků u dětí

• Není boule jako boule

• Maligní hypertermie

• Vzdělávací potřeby sester v pediatrii
Předplatné časopisu Pediatrie pro praxi na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Pediatrie pro praxi na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).Z posledního čísla

Cestovní lékárnička – jaké léky brát s sebou na cesty a jak je uchovávat?

Mgr. Markéta Obrovská

Cestovní lékárničku je potřeba vybavit účelně, ale zároveň jsou požadavky kladeny na její co nejmenší velikost. Následující text
by měl sloužit jako vodítko, jaké položky lze do cestovní lékárničky zařadit v závislosti na požadavcích cestovatele. Popisuje
také, jak vhodně skladovat léčivé přípravky během cestování.

Význam různých druhů sacharidů v dětské výživě

MUDr. Eva Kudlová, CSc.

Vzhledem k doporučovanému množství tuků a bílkovin ve stravě by sacharidy měly doplnit příjem energie na potřebné
množství, a proto být jejím hlavním zdrojem, a to zejména ve formě polysacharidů, protože vysoká spotřeba volných cukrů
je spojována zvláště s vyšším rizikem vzniku zubního kazu a obezity. Nízký příjem vlákniny je u dospělých spojován s vyšším
rizikem řady onemocnění a některé studie poukazují na vliv konzumu vlákniny na zdraví také u dětí. Pestrá strava s postupně
se zvyšujícím množstvím zeleniny, ovoce, brambor, potravin z obilovin a luštěnin zajistí dětem dostatečné množství sacharidů,
a pokud je alespoň část potravin z obilovin celozrnných, pokryje i potřebu vlákniny.

Současné přístupy k léčbě papulopustulózní akné

MUDr. Alena Hrouzková

Článek se věnuje papulopustulózní akné, především pak možnostem místní i systémové terapie, okrajově i etiopatogenezi,
klinickému obrazu a doplňkové léčbě.

Vybrané články

Diagnostika a terapie chlamydiových infekcí v ordinaci PLDD

MUDr.Zarina Karimova

Čeleď Chlamydiacae jsou kosmopolitně se vyskytující, obligátně intracelulární patogeny, působící respirační, urogenitální a oční infekce. V současné době z důvodu jejich vysokého výskytu, potenciálně závažných komplikací a velice obtížné interpretace laboratorních výsledků lze chlamydiové infekce označit za zavážný medicínský problém.

Celiakie - doporučený postup pro diagnostiku a terapii u dětí a dospívajících

MUDr.Pavel Frühauf, CSc., doc.MUDr.Jiří Bronský, Ph.D., MUDr.Petr Dědek, Ph.D., 1,4, prof.MUDr.Jiří Nevoral, CSc., MUDr.Radana Kotalová, CSc., prof.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D., MUDr.Natália Szitányi, MUDr.Alena Šebková, MUDr.Lubomír Zahradníček

 

Vrozené vývojové vady neurokrania - foramina parietalia permagna

MUDr.Alice Nogolová, MUDr.Renáta Klosová

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.