Vstup do systému:

Přihlášení

Registrace

Pediatrie pro praxi

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 303-307

Jaké vitaminy dětem doporučit a kdy

What Vitamins and When to Recommend Them to Children

Mgr.Margit Slimáková, Ph.D.
Privátní praxe v Praze
Klíčová slova: vitaminy, děti, suplementace, zdravá výživa

Dostatečná hladina mikroživin je základním předpokladem pro správné fungování organizmu. Doporučené denní dávky jsou vodítkem pro stanovení dostatku mikroživin a vhodnosti případné suplementace. Stačí dětem kvalitní strava, nebo je třeba rutinně podávat vitaminy v doplňcích? Pokud uvěříme reklamám, budeme suplementaci vitaminů považovat za nezbytnou. Odborná doporučení jsou však mnohem střízlivější a jako zdroj vitaminů upřednostňují zdravou výživu.

Sufficient levels of micronutrients, including vitamins, are essential for the proper functioning of the body. Recommended daily doses serve as a guide to determine a sufficient amount of micronutrients and to possibly prescribe supplementation. Do children only need good food or do they need to regularly take vitamin supplements? According to advertisements, there is no other way but to take vitamin supplements. However, professional recommendations are more sober and prefer a healthy diet as a source of vitamins.


Plná verze článku

« Návrat zpět »

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.