reklama

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 303-307

Jaké vitaminy dětem doporučit a kdy

Mgr.Margit Slimáková, Ph.D.
Privátní praxe v Praze

Dostatečná hladina mikroživin je základním předpokladem pro správné fungování organizmu. Doporučené denní dávky jsou vodítkem pro stanovení dostatku mikroživin a vhodnosti případné suplementace. Stačí dětem kvalitní strava, nebo je třeba rutinně podávat vitaminy v doplňcích? Pokud uvěříme reklamám, budeme suplementaci vitaminů považovat za nezbytnou. Odborná doporučení jsou však mnohem střízlivější a jako zdroj vitaminů upřednostňují zdravou výživu.

Klíčová slova: vitaminy, děti, suplementace, zdravá výživa

What Vitamins and When to Recommend Them to Children

Sufficient levels of micronutrients, including vitamins, are essential for the proper functioning of the body. Recommended daily doses serve as a guide to determine a sufficient amount of micronutrients and to possibly prescribe supplementation. Do children only need good food or do they need to regularly take vitamin supplements? According to advertisements, there is no other way but to take vitamin supplements. However, professional recommendations are more sober and prefer a healthy diet as a source of vitamins.

Keywords: vitamins, children, supplementation, healthy food

Zveřejněno: 25. říjen 2014


Reference

 1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin [online] 2004 [cit. 2014-0601]. Dostupný na WWW:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=450~2F2004&rpp=15#seznam.
 2. Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Praha: Výživa servis 2011.
 3. Fajfrová J, Pavlík V. Vitamíny, jejich funkce a využití. [online] 2004 [cit. 2014-08-15]. Dostupný na WWW: http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2013/02/09.pdf.
 4. Hlubik P, Opltová L. Vitaminy. Grada Publishing a.s. Praha 2004: 232.
 5. Hlubik: Vitamíny v dětském období. [online] 2011 [cit. 2014-07-10]. Dostupný na WWW: http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2005/02/03.pdf.
 6. Sobotka L. Vitaminy. Interní Med. [online] 2004 [cit. 2014-08-15]. Dostupný na WWW:  http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2003/02/04.pdf.
 7. Hanzl: Prevence krvácení novorozenců a malých kojenců způsobené nedostatkem vitaminu K. [online] 2011 [cit. 2014-0710]. Dostupný na WWW: http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2011/01/17.pdf.
 8. Česko - slovenská pediatrie 2014, 69. [online] 2004 [cit. 2014-08-15]. Dostupný na WWW:  file:///C:/Users/Acer/Downloads/ doporuceni-vyziva-kojencu-a-batolat-2014%20(2).pdf.
 9. Stránský M. Preventivní účinky kyseliny listové. [online] 2004 [cit. 2014-08-15]. Dostupný na WWW:  http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2011/04/03.pdf.
 10. Vitamins for Kids: Do Healthy Kids Need Suplements? [online] 2004 [cit. 2014-08-15]. Dostupný na WWW: http://www.webmd. com/parenting/vitamins-for-kids-do-healthy-kids-need-vitamins.
 11. Candelaria L. The Best Vitamin Combinations for Absorption. [online] 2011-05-29 [cit. 2014-06-01]. Dostupný na WWW: http://www.livestrong.com/article/284338-the-best-vitamin-combinations-for-absorption/.
 12. Fraser Carly. The Best Vitamin Combinations For Absorption. [online] 2013-11-30 [cit. 2014-06-01]. Dostupný na WWW: http://livelovefruit.com/2013/11/the-best-vitamin-combinations-for-absorption/.
 13. United States Department of Agriculture [online] [cit. 2014-06-01]. Dostupný na WWW: http://www.choosemyplate.gov/.
 14. Víš, co jíš? Zdravý talíř pro náctileté. [online] 2011 [cit. 2014-07-10]. Dostupný na WWW: http://www.viscojis.cz/teens/index.php?option=com_content&view=article&id=197:zdravy-talir-pro-nactilete&catid=60&Itemid=110.
 15. Slimáková M. Zdravý talíř, praktická pomůcka zdravé výživy. [online] 2014[cit. 2014-06-01]. Dostupný na WWW: http://www.healthyplate.eu/cz/.
 16. Česká potravinová pyramida. [online] 2011 [cit. 2014-07-10]. Dostupný na WWW: http://www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/zdrava-vyziva/vyvazena-strava/Vyzivova-pyramida - pomocnik-pri-dodrzovani-zdraveho-jidelnicku__s638x7841.html.
Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.